BørneIntra v2.18

Dagtilbud-Aarhus - Børn og Unge

Grøndalsvej 28260 Viby J

BU Nyt-stafetten - Område Grenåvej Vest

Velkommen til BU Nyt-stafetten for Område Grenåvej Vest, der sætter fokus på Stærkere Fællesskaber – også når det udfordrer.

  BU Nyt-stafetten - Område Grenåvej Vest

Skolen skal være børneparat

Hvordan ændrer man en kultur og en praksis, som giver mening for både børn og voksne? På to år har Grenåvej Vest halveret antallet af skoleudsættelser fra 10 til knap 5 procent. Bag det flotte resultat gemmer der sig en kulturforandring, der både har ændret ledernes og medarbejdernes syn på skoleparathed.

 

Når begyndelsen er svær

Det burde være business as usual. Med en områdeledergruppe bestående af garvede ledere, der havde samarbejdet i flere år. Og en områdechef med ti års erfaring på posten fra et andet af Børn og Unges områder. Men skiftet af områdechef i Grenåvej Vest udfordrede områdeledergruppen, der glemte deres nysgerrighed og frøs fast i uudtalte forventninger til samarbejdet og forestillinger om roller og ansvar. I dag er områdeledelsen stærkere end nogensinde – men vejen tilbage har krævet ny tro på en åben og tillidsfuld dialog.

 

Skilsmissegrupper skaber stærke fællesskaber

Når mor og far går fra hinanden, påvirker det i den også også børnene. I flere år har Virupskolen og Sundhedsplejen Nord derfor samarbejdet om at afholde skilsmissegrupper, hvor børnene kan snakke både med voksne og hinanden om livet som skilsmissebarn. Som et barn i en gruppe engang sagde: ”Vi låner ord af hinanden.” Skilsmissegrupperne gavner både børnenes følelsesliv og faglighed, lyder erfaringerne.

 

Læs BU Nyt-stafetten Område Grenåvej Vest

 

Brug dette link, hvis du vil sende stafetten videre: www.bunyt.dk/172018

Sidst ændret d. 13-09-2018