BørneIntra v2.18

Dagtilbud-Aarhus - Børn og Unge

Grøndalsvej 28260 Viby J

BU Nyt-stafetten - Område Oddervej

Velkommen til BU Nyt-stafetten for Område Oddervej, der sætter fokus på fælles sprog og dialog som afgørende for Stærkere Fællesskaber.

 

Spil sætter spot på dialog mellem forældre og børn i udskolingen
Det nyudviklede spil ”Spot On” skal hjælpe forældre med at tale mere med deres teenagebørn om livet i skolen, fritiden og derhjemme. Hver fjerde ung i 8. klasse savner nemlig, at mor og far viser mere interesse for deres liv.
 

Signs of Safety skaber samarbejde om børn og unges trivsel  
I Beder lokaldistrikt har metoden Signs of Safety styrket dialogen mellem fagprofessionelle og familier, når barnet mistrives. Med en ressourceorienteret tilgang og fokus på det, der fungerer, inddrages alle parter som en del af løsningen. Metoden har været med til at skabe et nyt mindset, hvor det er naturligt at dele viden og perspektiver på tværs og i fællesskab tænke i ressourcer, handleplaner og løsninger.

 

Dialogværktøj måler personlige kompetencer
På Mårslet Skole har de været på jagt efter et værktøj, der kan støtte arbejdet med progression i forhold til elevernes ikke-kognitive kompetencer. Hvor fagligheden længe er blevet målt og vejet, er udviklingsarbejdet med de personlige kompetencer som oftest blevet baseret på fornemmelser og observationer. Med ´Udvikling I Livsfærdigheder` (UIL) har skolen afprøvet et redskab, der som dialogværktøj har vist sig nyttigt, når data ikke står alene men suppleres med en opfølgende samtale mellem elev og lærer.

 

Område Oddervejs udgave af BU Nyt-stafetten lander senere på måneden i trykt udgave på alle Børn og Unges skoler. Dag- og fritidstilbud kan herefter afhente stafetten på distriktsskolen til videre fordeling i egne afdelinger. Vi fortæller via Ugepakken, hvornår stafetten er klar til afhentning.

 

Brug dette link, hvis du vil dele bladet: http://bunyt.dk/122018

Sidst ændret d. 05-06-2018