BørneIntra v2.18

Dagtilbud-Aarhus - Børn og Unge

Grøndalsvej 28260 Viby J

Pasning af børn under en eventuel konflikt

Under en konflikt vil der være færre medarbejdere på institutionerne i Aarhus. Det betyder, at mange børn ikke kan passes, mens konflikten står på.

 

Dagtilbudslederen bestemmer, hvor mange – og hvilke – børn der kan passes. Hvis der er meget få medarbejdere på arbejde, kan dagtilbudslederen og områdechefen vælge, at institutionen helt skal lukke under konflikten. 

 

De medarbejdere, der ikke er omfattet af konflikten, skal udføre deres sædvanlige arbejde, og de må hverken arbejde mere eller hårdere. Det betyder, at jo større en del af medarbejderne, der er omfattet af konflikten, desto færre børn vil kunne passes.  

 

Det er dagtilbudslederen, der vurderer, hvilke børn der har størst behov for pasning under en eventuel konflikt.  

 

Der bliver blandt andet taget hensyn til: 

  • Forældrenes mulighed for at finde anden pasning. 
  • Hvor egnet barnet er til at blive passet af andre. 
  • Barnets behov for struktur og en uændret hverdag. 
  • Kompetencer og forudsætninger hos de medarbejdere, der er arbejde under en konflikt. 

 

Hvis der stadig er mange børn til få medarbejdere, kan det blive nødvendigt at lave en ordning, hvor børnene passes på skift.

 
Inden konflikten træder i kraft, vil din dagtilbudsleder fortælle mere om pasningssituationen under en konflikt. 

Sidst ændret d. 19-04-2018