BørneIntra v2.19.1

Idrætsinstitutionen Myretuen

Idrætsinstitutionen Myretuen er en integreret institution som ligger på Ryhavevej 38, 8210 Århus V.

 

Vi har fire børnegrupper. To vuggestuegrupper, Blå og Grøn, som begge er normeret til hver 12 børn. Vi har også to børnehavegrupper, Rød og Gul stue, som begge er normeret til 20 børn.

I begge vuggestuegrupper er der børn mellem nul og tre år. I begge børnehavegrupper er der børn mellem 3 og 6 år.

 

I Myretuen har gennem en tidlig indsats og et dialogbaseret forældresamarbejde særlig fokus på barnets trivsel og udvikling. Vi arbejder blandt andet med selvhjulpenhed, socialisering, sprog og bevægelse.

 

Vi prioriterer at alle børn er ude mindst en gang om dagen.