BørneIntra v2.19.1

Dagplejen Kolt Hasselager

I Kolt/Hasselager har vi 15 dagplejere bosat på forskellige adresser. Dagplejernes arbejdstid er på 48 timer om ugen, og den enkelte dagplejers åbningstider varierer i tidsrummet fra kl. 6.30 - 17.00.