BørneIntra v2.19

Børnehuset Olympia

Børnehuset Olympia er en integreret institution normeret til 12-17 vuggestuebørn og 30-40 børnehavebørn.