BørneIntra v2.19.1

Børnehuset Lyset

afdelingsfoto.

 

Vores børnesyn

 

Vi mener, at børn er født med forudsætninger for at udvikle sig som positive, sociale mennesker, hvis de nødvendige betingelser er til stede.

Børn er født med en nysgerrighed, en trang til at undersøge og udforske og et behov for at bevæge sig, at opleve og sanse for på den måde at gøre erfaringer.

 

Vi betragter barndommen som en meget intens og værdifuld del af et menneskes liv. Her læres og udvikles på få år fysiske-, sproglige-, intellektuelle-, følelsesmæssige-, sociale- og kulturelle færdigheder i et omfang som aldrig senere i livet.

 

Vores læringssyn

 

Læring foregår alle steder - hele tiden - og med alle sanser. Børn har forskellige måder at lære på - forskellige læringsstile - derfor vil vi tilbyde alsidige muligheder for læring/udvikling såvel ude som inde.

 

Børns læring støttes, når de er sammen med voksne, som er nysgerrige med børnene, voksne som er engagerede og anerkendende, voksne som har noget at fortælle.

 

Vi har et særligt fokus på, at alle børn har en følelse af at høre til i et fællesskab. Dette kan både være det store fællesskab i huset eller det mindre fællesskab i gruppen eller en lille gruppe i gruppen. Vi er opmærksomme på, at alle børn har en ven.

 

Børn lærer optimalt, når de er trygge, når de leger og gør erfaringer i relationerne til andre, når de er interesserede, når de er aktive. Eks. et barn har ikke meget lyst til at klippe fastelavnspynt, men vil gerne have en spændende maske. På den måde bevirker interessen for masken, at barnet øver sig i at klippe.

 

Ud fra tesen om at lyst og interesse befordrer læring og at børn har forskellige behov for læring på forskellige tidspunkter, vil mange aktiviteter i børnehaven være tilbud, som børnene kan vælge til og fra.

 

Krav og forventninger til børnene vil være individuelle og aldersbetingede. Eks. når børnene nærmer sig skolealderen vil kravene til bundne opgaver, fordybelse og koncentration, selvhjulpethed, indlevelse og konflikthåndtering være højere end tidligere i børnehavealderen.

 

Børn lærer også ved at iagttage andres handlinger. Ved at kopiere og selv få erfaring opnåes en færdighed. eks. børnene har set en cirkusforestilling og øver sig derefter i at gå på line. - Eks. et barn har overværet, hvordan en uoverensstemmelse blev løst på en god måde og man kan senere iagttage, at barnet bruger den samme måde i en anden situation.

 

Når vi har et barn, som kræver speciel støtte til udviklingen, vil vi i samarbejde med eksterne faggrupper planlægge det individuelle udviklingsmiljø for dette barn.