BørneIntra v2.19.1

Skødstrup Dagtilbud

Rosenbakken 48541 Skødstrup

Tlf.: +45 20536154

Skødstrup Dagtilbud

Skødstrup Dagtilbud er et dagtilbud under Børn og Unge i Aarhus Kommune. Vi består af ti afdelinger:

 

-   Børnehaven Bakkehuset

-   Børnehaven Myrhøjen

-   Børnehuset Myrhøjen 0-6 år

-   Børnehuset Kloden 0-6 år

-   Dagplejen Skødstrup

-   Engskovgård 0-6 år
-   Junibakken 0-6 år

-   Stationsvangen 0-6 å

-   Vuggestuen Kløvervangen

-   Væksthuset 0-6 år

 

Historik og ledelse

Skødstrup Dagtilbud er en integreret del af Aarhus Kommunes dagtilbud. I 2007 blev der indført en helt ny struktur på området, hvor flere daginstitutioner og dagplejeafdelinger blev lagt sammen. I 2011 lagde man to kommunale dagtilbud i Skødstrup sammen, således at der nu kun er ét kommunalt dagtilbud i  Skødstrup/Løgten.
Dagtilbuddets ledelse varetages af dagtilbudsleder Susanne Lyholm Andersen. Hun har ansvaret for strategi, personale, økonomi og administration. Herudover har hun det overordnede pædagogiske ansvar. Dagtilbudslederen har til huse på Skødstrup Skole, hvor dagtilbuddets administrative medarbejdere også holder til. De administrative medarbejdere indgår i et tæt samarbejde med skolens sekretærer.