BørneIntra v2.19.1

Elsted Børnehus (Elsted Børnehus)

Åbningstider

 

Mandag - torsdag kl. 6.30 - 17.00

Fredag kl. 6.30 - 16.30

 

Elsted Børnehus – hvor trivsel er i fokus

 

Trivsel er et lille ord med stor betydning. Jeres børns trivsel er det vigtigste at sikre for os, fordi udvikling forudsætter trivsel. Hvad enten det handler om at lære at gå eller udvikle sine sociale færdigheder - ingen trivsel, ingen udvikling. Derfor er trivsel det fundament, vi bygger vores hverdag og tilgang til børnene på.

 

Det betyder, at vi skaber de rammer der skal til for, at jeres barn kan udvikle sig. Det vil sige en tryg hverdag med faste og genkendelige rammer og medarbejdere, der er anerkendende i mødet med børnene. Vores ambition er, at jeres børn er glade, når de kommer om morgenen og glade, når de tager hjem om eftermiddagen.

 

At den daglige trivsel er i fokus betyder ikke, at der ikke stilles krav til børnenes udvikling. Vi aktiverer børnene og udfordrer deres koncentration og kreative evner. Vi stiller krav baseret på børnenes udviklingstrin, som de skal være med til at opfylde. Til det er de delt ind i grupper på tværs af stuerne i forhold til alder. På nuværende tidspunkt prøver vi nogle forskellige ting af, og hvor vi ender, er ikke til at sige. Men vi gør det, der er bedst for jeres børn for at sikre deres trivsel også i fremtiden.

 

Aktiviteterne i grupperne er typisk kreativt inspirerede, og vi arbejder med forskellige temaer – typisk bestemt af årstiden. Vi vil gerne gøre børnene dygtige til at fordybe sig i et emne, fordi vi ved, at der bliver stillet den type krav, når de kommer i skole. Aktiviteterne er tilpassede børnenes udvikling, og vi fokuserer på at lege alle egenskaber ind. For selvom vi vil give dem en ballast med videre, skal børnene trives i aktiviteterne såvel som i vores institution generelt.