BørneIntra v2.17

Dagtilbud-Aarhus - Børn og Unge

Grøndalsvej 28260 Viby J

Pasning i Aarhus

Vuggestue, dagpleje, børnehave, skovbørnehave, specialinstitution, integreret institution og selvejende institution - vi har det hele i vores dagtilbud i Børn og Unge, Aarhus Kommune.

Billede

 

Dagtilbud-aarhus.dk, eller BørneIntra som portalen også kaldes, er den officielle oversigt over pasningstilbud i Aarhus Kommune.

 

Her kan du finde hjemmesiderne for dagtilbud og deres daginstitutioner og dagpleje. Du kan se oplysninger om stedet, pasningen og mulighederne, der er for netop dit barn i hvert enkelt pasningstilbud. Du kan for eksempel se de enkelte institutioners nyheder, kalendre, og øvrig information.

 

Det er også her, du kan logge ind på det FamilieIntra, der hører til dit barns institution. Hvis du har problemer med at logge på, skal du kontakte dit barns institution direkte.

 

Du skriver dit barn op til en plads på Aarhus Kommunes hjemmeside. Her finder du også uddybende information om dagtilbud, pasning, tilskud og meget mere.

 

Læs mere om den varslede konflikt på www.aarhus.dk/konflikt og på FamilieIntra.

Seneste nyhed...

Kære forældre

Som du måske har set eller hørt i medierne, er der udsigt til, at store dele af den kommunale service kan blive ramt af en arbejdskonflikt.

Det betyder, at undervisning i skoler og ungdomsskoler, pasning i dagtilbud samt fritidstilbud i SFO og klubber kan blive aflyst tidligst fra og med 10. april. Konflikten vil ikke berøre specialskoler, specialklasser og specialinstitutioner.

 

Samtidig er der undtagelser fra det generelle konfliktvarsel, idet ledere, tjenestemænd og visse medarbejdere er undtaget fra konflikten og arbejder som normalt. Hvad det præcis betyder for dit barns institution vil du under en eventuel konflikt kunne se nærmere om i Forældreintra.

 

Denne information er sendt til alle forældre, der har børn i skoler, dag- og fritidstilbud i Aarhus Kommune. Bemærk, at al generel information om konflikten bliver lagt på Aarhus Kommunes hjemmeside på adressen: www.aarhus.dk/konflikt.

 

Med venlig hilsen

Søren Aakjær

Chef for skoler, dag- og fritidstilbud

Børn og Unge, Aarhus Kommune