BørneIntra v2.19.1

Børnehuset Jernurten

Jernaldervej 2868210 Århus V

Tlf.: 2374 1056

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Ny børneopdeling:

  1. januar 2020 laver vi om på vores opdeling af børnene - fra at være 3 stuer med aldersintegration til 2 stuer med børn i alderen 0 - 3½/ 4 år og en gruppe med de ældste.

  De yngste på "Kaninerne" og "Sommerfuglene", og de ældste hos "Hajerne".

  Vi har valgt denne opdeling, da vi på denne måde bedre vil kunne nå rundt om og give de enkelte børn større opmærksomhed. De daglige aktiviteter bliver målrettet en større gruppe børn på samme tid og giver en bedre tilrettelæggelse spredt ud over længere tidsrum.

  Her er stuernes telefonnumre, så I kan få det nye nummer i jeres kontakter:

  Kaninerne: 2374 1093

  Sommerfuglene: 2374 1096

  Hajerne: 2374 1109

  Kontor/ Karin: 2374 1056

  02-01-2020
 •  

  Fusion og nyt dagtilbud

  1. januar 2020 bliver Børnehuset Jernurten en del af Skjoldhøj dagtilbud. Det sker i forbindelse med byrådsbeslutning om nye skoledistrikter og beslutning om styrket indsats for børn og unge i Bispehaven og Tovshøj distrikter. I den forbindelse kommer vi ind under Skjoldhøjskolen og dermed også en del af Skjoldhøj dagtilbud.

  I det daglige vil der ikke i den forbindelse være ændringer i vores indsatser og faglige arbejde.

   

  23-12-2019