BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Hårup børnegård

Skiftende billeder

Hårup Børnegård er en del af dagtilbuddet Hårup-Elev, som består af 4 afdelinger, nemlig Hårup Børnegård, Todbjerg Børnehus, Møllehuset og Krokodillehaven.

Hårup Børnegård er en integreret institution for børn i alderen 0 - 6 år, fordelt på 3 stuer. Vi er normeret til 12 vuggestuebørn, som går på grøn stue og 57 børnehavebørn, som er fordelt på gul, rød og blå stue. I perioder er børnetallet svingende og vi kan derfor have flere/færre vuggestuebørn eller børnehavebørn, end det vi er normeret til. Fra 1. auguts 2018 har vi kun 2 børnehavegrupper, som går på enten rød eller blå stue. For at sikre os, at de kommende skolebørn får den læring de har brug for opdeles børnene dagligt i mindre grupper. Derved oplever vi at kunne imødekomme det enkelte barns behov bedst muligt.

Institutionen ligger centralt placeret i lokalsamfundet i Hårup, hvor der både er gårde, alment boligbyggeri og parcelhuse. Skolen ligger lige ved siden af, og vi har et tæt samarbejde omkring indskoling og overgangen til børnehaveklassen., fx er de ældste børn fast i gymnastiksalen på Hårup skole én dag i ugen.

Vi har en meget stor naturlegeplads med skov, krat, frugttræer og frugtbuske, bålhytte i skoven samt en bålplads tæt på huset, foldboldbane, motorikbane, gynger, løbecykler, mooncars, sandkasser og legeredskaber. Vores legeplads er stor og der er mange små kroge børnene kan lege i. Det er vigtigt for os at børnene oplever at kunne lege udforstyrret fra både andre børn og voksne.

Indenfor har vi indrettet os sådan, at hver børnehavestue har et ekstra rum til lege- og gruppeaktiviteter. Vi har derfor mulighed for at skabe lidt mere luft i huset ved at dele børnene op i mindre grupper. Det giver plads til fordybelse for både børn og voksne, samtidig med at det giver ro i huset og et lavt støjniveau.

 

Vi har også et bibliotek. I biblioteket arbejder vi med sprogstimulering og dialogisk oplæsning med børnene. Især vuggestuen bruger ofte biblioteket som ekstra grupperum til sprogaktiviteter.

Ovenpå har vores pædagogiske leder kontor.

Vi har altid haft mange traditioner i Hårup Børnegård, som vi holder i hævd til glæde for både børn, forældre og personale. Vores traditioner er en vigtig del af fællesskabet og det gode samarbejde mellem personale og forældre.

Seneste nyhed...

Vejledning til digital fremmøde - hjemmefra

Fremover skal vi bruge de nye touch-skærme til digital fremmøderegistrering. – Altså en afløser for de sedler hvor I skriver, hvornår jeres barn kommer og går.

Systemet er en del af BørneIntra, som vi har brugt i flere år nu til hjemmeside og FamilieIntra.

I ‘Fremmødekalenderen’ kan I hjemmefra melde ind I systemet, hvis der er ændringer I barnets komme-gå-tider, hvis barnet er sygt eller holder fri.

Komme-gå-skærmene i huset skal bruges til at meddele, hvornår barnet er kommet og gået, ligesom personale og forældre kan skrive korte beskeder til hinanden.

Se de to videoer herunder om hvordan du som forælder 'fodrer' systemet med oplysninger fra din smartphone, tablet eller computer.

Der findes en app til systemet (IOS og Android) som du kan bruge til at betjene fremmødekalenderen med - i videoen herunder kan du se hvordan.

Videoerne kan maksimeres på pilene i nederste højre hjørne, hvis det kniber med at se.

Du kan naturligvis også rette I fremmødekalenderen via din computer. Det skal du gøre, hvis du skal ændre i hele barnets ugeskema.

Se her hvordan: 

Opslagstavle...

 •  

  Telefonnumre til Hårup Børnegård

   

   

   

  Stue

  Telefonnummer

  Gul stue

  20 33 28 43

  Rød stue

  20 33 28 23

  Blå stue

  20 33 28 03

  Grøn stue (vuggestuen)

  20 33 27 58

  Kontor (Anja)

  41 85 40 27

   

  Med venlig hilsen

   

  Anja

  12-03-2019