BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Studsen

Skiftende billeder

Studsen har været daginstitution siden 1980. Vi er en integreret institution, hvilket vil sige, at vi både har vuggestuebørn og børnehavebørn. Vi er godt forankret i lokalsamfundet, som udgøres af Studstrup, Skødstrup og den omkringliggende egn, og vi drager nytte af at være en institution placeret midt i et mindre bysamfund: ”Gamle” børnehavebørn kigger forbi og siger hej, bedsteforældre til børn, der tidligere har gået her, kommer med æbler til bålmad, og vi har pædagogmedhjælpere, der selv har gået her som børn.

Området har mange tilflyttere, og mange nye venskaber knyttes også her i institutionen – både blandt børn og forældre. Vores medarbejderstab består af ”gamle” og nye kolleger, med forskellige kompetencer der komplementerer vores faglige praksis. 

Studsen er en del af Skæring-Sølyst Dagtilbud - en fusion af to dagtilbud pr. 1. marts 2019.
Siden her henviser til det tidligere Skæring Dagtilbud, indtil det sammensmeltede dagtilbud har fundet fælles fodslag og fuldtud deler præferencer.
Her på hjemmesiden kan du orientere dig i menuen til højre og læse mere om Studsen, blandt andet i vores velkomstfolder.

Kontakt os også gerne for en snak og en rundvisning.