BørneIntra v2.15

VELKOMMEN TIL STENHØJEN

 Billede

 

Velkommen til Stenhøjens hjemmeside. Vi håber, at siden kan være behjælpelig med de oplysninger, du søger, ellers er du mere end velkommen til at henvende dig til os.

Seneste nyhed...

Strukturændring

Som vi fortalte om i sidste nyhedsbrev, så står vi for at lave en strukturændring hvor, vuggestuebørnene skal være i den nuværende børnehavedel og børnehaven i den nuværende vuggestuedel. Det har dog vist sig at, der i forbindelse med omrokeringen, er nogle udfordringer som vi søger at få løst, men som endnu ikke er på plads, det handler bl.a. om muligheden for at etablere et nyt krybberum. For at vi hurtigst muligt, kan få samlet alle vores vuggestuebørn, har vi besluttet at, vi vil udvide vuggestuens fysiske rammer, således at vuggestuens garderobe kommer til at indgå som en del af legerummet i vuggestuen, hvorved vi får mere plads end vi har i øjeblikket. Det giver os, også mulighed for at parallelt at undersøge/opveje fordele og ulemper ved to muligheder for omstrukturering, den oprindelige med ombytning af vugge – børnehavedel, og den hvor vi nu prøver at udvide vuggestuen med garderoberummet.

Konkret vil ovenstående betyde at vi (personale og forældrerådsrepræsentanter) onsdag d. 19. oktober efter lukketid, fjerner vuggestuen og personalets garderobe skabe, og får indrettet rummet. De fleste af vuggestuebørnene vil få rum i børnehavens garderobe. De resterende vuggestuebørn vil få "rum" i vuggestuedelen. Det betyder for vuggestuebørnenes vedkommende at de får et nyt rum (fra d. 20. oktober). Vi skal nok hjælpe jer med at " finde" det nye rum, når i kommer torsdag morgen, eller d. 24. oktober. De børn fra rød gruppe, som er børnehavebørn, vil samme dag starte i henholdsvis Pia og Lene/Marias gruppe og de der er vuggestuebørn vil komme i vuggestuen.

Vi håber at I vil bære over med at vi her i starten roder lidt. Vi tror på at dette i øjeblikket er den bedste løsning for alle børn.

Hilsen Marianne

 

Opslagstavle...

 •  

  Nye telefonnumre til Stenhøjen

   

  Kære forældre

  Pr. 1. februar 2016 bliver vores hovedtelefonnummer 87138413 lukket. Derfor skal I fremover ringe direkte til den enkelte gruppe eller kontoret.

  Herunder kan I se de enkelte telefonnumre som I fremover skal benytte.

   

   

  Stuenavn/kontor

   

   

  Fremtidigt telefonnummer

   

  Kontor

   

  20 53 37 73

   

  Børnehaven

   

  20 53 37 72

   

  Vuggestuen

   

  29 13 25 48

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Årsagen til at hovedtelefonnummeret/omstillingen bliver lukket er, at det for afdelingen er en meget dyr løsning set i forhold til at ringe direkte til hvert enkelt mobilnummer.

  Med venlig hilsen

  Personalet

  i Stenhøjen

   

  28-01-2016