BørneIntra v2.19

Velkommen til DII Venøvej 9

Skiftende billeder

På Venøvej 9 tør vi godt tænke ud af boksen; bryde med traditionerne, og i stedet byde ind med nye pædagogiske ideer og rammer for praksis.

Derfor er vores institution totalintegreret. Det betyder, at Magda på 11 måneder kan få en morgenhilsen af både Lucas på tre et halvt år og Jasmin på fem, når hun møder ind i sin stue om morgenen. Det betyder en stor pædagogisk årvågenhed på både gruppernes sammensætning og den pædagogiske hverdag, der skal bygges op om børnene.

I Danmark er vores institutioner bygget op efter en tradition, vi i efterhånden flere årtier har anset som det bedste for vores børn, deres trivsel og udvikling. Men er det den eneste rigtige vej? Kunne man forestille sig, at en anden inddeling af vores børn kan have mindst lige så positive effekter for barnets udvikling og trivsel? Det tror vi på Venøvej 9.

Analyse af vores sprogdata viser, at vi her i institutionen har fremgang på sprogarbejdet. Det betyder, at vores børn tilegner sig sproget bedre og hurtigere. De små opsamler sproget fra de store børn – det bliver reproduceret, så både ordforråd og sætningskonstruktioner udvikler sig hurtigere. Derfor er vi i hverdagen meget bevidste om den vigtige rolle, vi alle har, som sproglige rollemodeller.

Vi kan også se, at vores store børn lærer af de små. Langt de fleste børn har en intuitiv forståelse af de mindre børns sårbarhed, og er naturligt indstillede på varsomhed. Samværet udvikler empatien, og skaber daglige rum for følelsesmæssig indlevelse blandt både store og små. Sideløbende med stueinddelingen har vi fra tirsdag til torsdag børnene opdelt i alderssvarende grupper, hvor vi målretter de pædagogiske aktiviteter aldersgrupperne.

I en hverdag, hvor trivsel og udvikling skal gå hånd i hånd, så er det vigtigt, at børnene har god, sund og nærende mad i maven. Må vi præsentere vores køkkendame Helle. Hun sørger for, at børnene får varm, overvejende økologisk mad to til tre gange om ugen – og på samme vis er med til at skabe et hus, hvor duften af hjemmelavet mad kan sprede sig, og sætte sig som positive erindringer hos børnene. Og vække spørgsmålet ”Hvad skal vi have i dag, Helle?”

Seneste nyhed...

Fællespasning i uge 29 og 30 er på Venøvej 7

Er dit barn tilmeldt fællespasning i uge 29 og/eller 30, så skal du køre til Venøvej 7 og aflevere dit barn.

  Billede

I uge 29 er dagtilbudsleder Johnny Krämer Christensen ansvarlig for fællespasningen. Hvis du i den uge får akut brug for pasning af dit barn, og ikke har tilmeldt barnet fællespasningen, kan der i uge 29 ringes til Johnny og aftales nærmere. Der kan ikke tilmeldes via intra længere. Johnny kan træffes på telefon 21 51 51 54.

 

I uge 30 er pædagogisk leder Runa Busk ansvarlig for fællespasningen. Retningslinjer som foroven. Runa kan i uge 30 træffes på telefon 41 85 74 82. 

 

Rigtig god sommerferie, når I kommer dertil.

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag