BørneIntra v2.19.1

DII Lindegården

Pannerupvej 98380 Trige

Tlf.: 29619556

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

 •  

  Vores Vision
  Hvad er en vision? hvordan kan den se ud hos os?
  Det er de spørgsmål vi har stillet os selv, og også i fællesskab kommet med bud på svar.
  Vi kan lidt forenklet og kort sige at en vision er:
  Det attraktive punkt, vi kan se, men ikke kan nå – endnu

  Dvs. at vi har i en fælles proces, haft (mange) dialoger om, hvor er vi på vej hen, og dermed skabt et fælles billede.
  Det har været et interessant og meningsfuldt arbejde, og fordi vi nu har ordene nedskrevet i en folder, så slutter det langt fra her. Vi skal holde liv i dialogen, være nysgerigee og kigge på vores egen praksis.
  I kan læse vores vision her, i en printvenlig lille folder.
  Visionsfolderen vil også være interessant at tage på såvel forældrerådsmøder som bestyrelsesmøder.

  Pædagogisk dag.
  Jeg vil også benytte lejligheden til at sige tak for muligheden for, at vi kunne afholde pædagogisk dag d. 1 november. Vi var samlet alle fastansatte medarbejdere, og vi havde en ekstern underviser på til at facilitere vores dag. Vi havde hjælp af Marianne, som er erhvervspsykolog, og som gav os redskaber til at håndtere og øve den til tider svære, men nødvendige professionelle kommunikation - på alle niveuar og i alle samarbejdsforaer. Vi fik en teoretisk viden, og afprøvede den i praksis via øvelser. En udbytterig og god dag. 
  Vi ser frem til at sætte det endnu mere på dagsorden. Vi vil ikke være sene til at følge op på dagens læring sammen med Marianne.

  Hilsen fra Helle

  15-11-2019