BørneIntra v2.15

Telefonumre i Kærgården

Vuggstuen  smiley Børnehaven  smiley
Bierne 4023 1651 Myrerne 4023 1647
Sommerfuglen 4023 1672 Bænkebiderne 4023 1563
Brumbasserne 4023 1673 Edderkopperne 4023 1653
   
Jimmy, pædagogisk leder, 5157 6639 smiley

 

 

 

Seneste nyhed...

Snesjov i vuggestuen

Herlig formiddag på kælkebakken

 

 

Opslagstavle...

 •  

  Tema om form og farver

   

  I førskolegruppen har vi arbejdet med former og farver på flere forskellige måder. Børnene har bl.a. lavet forskellige førskoleopgaver omkring emnet. Dertil har vi snakket om, hvordan man kan genkende en firekant, trekant og en cirkel; at man bare kan tælle kanterne i en form, for at finde ud af hvilken slags det er, og at hvis den slet ikke har nogle kanter, så er det en cirkel. At arbejde med stillesiddende opgaver er en smagsprøve på, hvordan man gør i skolen, og samtidig er opgaverne med til at give børnene et kendskab til former og farver.

  Vi har også arbejdet med temaet vha. klippe/klister. Alle børnene skulle lave et billede med et hus, en flagstang og en sol, ud af former i forskellige farver. De skulle tegne formerne ud fra skabeloner, klippe dem ud, og lime dem på et stykke pap. De skulle i øvrigt bruge mange forskellige farver. Denne aktivitet styrker børnenes finmotorik, samt at kunne vedligeholde en aktivitet, til den er helt færdig.

  En anden opgave som børnene fik, var selv at tegne forskellige former, uden skabelon, som de skulle klippe ud og farvelægge. Dette styrker bl.a. børnenes kognitive kompetencer; evnen til at bestemme sig for, og forestille sig hvordan formen skal se ud.

  Derudover har vi også arbejdet motorisk med emnet, ved at lave en forhindringsbane som børnene skulle igennem for at hente både forskellige former, og forskellige farver. Dernæst skulle børnene i fællesskab snakke om, hvilke former det var, og i fællesskab male dem. Herved har vi arbejdet med relationer på tværs af huset.

   

  Førskolegruppen holder pause i uge 7.

   

  Venlig hilsen Kasper og Helene

   

  14-02-2017