BørneIntra v2.19.1

Integreret institution Baobab

Runevej 107-1098210 Århus V

Tlf.: 41885789

Velkommen til Børnehuset Baobab

Skiftende billeder

For mange forældre vil det opleves, som en stor og vigtig begivenhed, når barnet skal i daginstitution for første gang. I ser med forventning frem til, hvilke forhold Baobab byder netop jeres barn, og hvilke voksne og legekammerater jeres barn nu skal være sammen med.

Tryghed er nok det, I har allermest behov for. Med en række oplysninger om forholdene her i Baobab håber vi at kunne bidrage til denne tryghed. I kan her læse om bl.a. kost, tøj, dagsrytmer og vores struktur. Vi kan dog ikke besvare alle jeres spørgsmål her. Derfor er det vigtigt, at I giver jer tid til snakke med os. Efter jeres barn har været her ca. 3 måneder, vil vi tilbyde jer en samtale om, hvordan I og vi syntes, at det går. I løbet af tiden i Baobab vil I blive tilbudt en status-udviklingssamtale når jeres barn nærmer sig 3 år og 6 år. I kan også til enhver tid kontakte os for en samtale.

Børnehuset Baobab er en kommunal daginstitution med 18 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn. Vores hus består af to 0-4 års grupper som hedder ”De Røde Spirer” og ” De Blå Spirer”, og en 4-6 års gruppe der hedder ”Rødderne”.

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag