Annekærvej 348250 Egå

Tlf.: 2496 1081

Annekæret

BørneIntra v2.19

Velkommen til Annekærets hjemmeside

Skiftende billeder

Annekæret er en del af Skæring-Sølyst Dagtilbud - en fusion af to dagtilbud pr. 1. marts 2019.
Siden her henviser til det tidligere Skæring Dagtilbud, indtil det sammensmeltede dagtilbud har fundet fælles fodslag og fuldtud deler præferencer.
 
På Annekærets hjemmeside kan du finde nyttig information omkring personale, forældrebestyrelse og ikke mindst information fra Børn og Unge. 
 
Du ønskes god læselyst. 
 
Med venlig hilsen
Pædagogisk leder
Lene Lassen