BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Gl. Egå Børnehus

- en lille oase for vuggestue og børnehavebørn

Billede

Gl. Egå Børnehus er en lille oase, hvor omgivelserne både giver mulighed for udendørsliv og -leg samt mulighed for fysisk udfoldelse, nærvær og fordybelse indendøre. Vores vision er, at vi i fællesskab vil være en af de bedste institutioner i Aarhus Kommune, hvor børnene er aktive deltagere i fællesskabet og bliver set, hørt og accepteret for dem de er. Vi har særligt fokus på trivsel, robusthed, fællesskab og et tillidsfuldt samarbejde med forældrene.

Vi er en alsidig personalegruppe, hvor vi har forskellige kompetencer og interesseområder. Derfor tilbyder vi forskellige aktivitetsformer, som varetager børnenes læring og udvikling. Vi arbejder udfra de 6 lærerplanstemaer: sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, natur og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier samt barnets alsidige personlige udvikling. 
Børnehuset er en del af Skæring-Sølyst Dagtilbud - en fusion af to dagtilbud pr. 1. marts 2019.
Siden her henviser til det tidligere Sølyst Dagtilbud, indtil det sammensmeltede dagtilbud har fundet fælles fodslag og fuldtud deler præferencer.

Seneste nyhed...

Husk at aflevere spørgeskemaet senest imorgen

- tryk her for at læse mere

  Billede

Kære forældre

Det er imorgen mandag, at vi har forældrerådsmøde og i den forbindelse, vil vi gerne have så mange svar som mulig tilbage fra jer forældre, som vi arbejder videre med. Det er en oplangt chance for at give os noget tilbageløb på, hvad der fungerer og hvad vi skal være særlig opmærksom på.

Jeg har lagt en version af skemaet under dokumenter, hvis skema skulle være bortgået. Man må også gerne aflevere den via mail : poti@aarhus.dk

 

På forhånd tak fra Tina og forældrerådet

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Forældrerådsmøde Gl. Egå Børnehus – den 29.6.2020

   

  Tilstede: Trine, Anne Sofie, Mathilde , Jesper, Jeanet, Heidi, Tina, Sofie, Christina, Sophia

   

   

  Aftenens dagsorden indeholdt kun to punkter:

   

  1) Tilbagemeldinger fra forældrene på spørgeskema. Er der nogle mønstre? Hvordan passer de ind i Tinas drejebog for fase 4, som starter den 1. august? Hvad bliver vi  optaget af?

   

  2) Hjælpe formanden med at samle informationer til hendes tale til forældrerådsmødet i august.

   

   

  Tina sidder pt. med en sommerlog-drejebog som skal udfyldes. Drejebogen indeholder en beskrivelse af rammen omkring genåbningen af dagtilbud fra 1. august 2020 og punkter af sundhedsfaglig karakter, som dagtilbudslederen fortsat skal forholde sig til. Til brug for Tinas udfyldelse af drejebogen, kan det være interessant at se, hvad forældrebesvarelserne vedr. corona indeholder. Er der en rød tråd i de besvarelser, der er kommet på forældrespørgeskemaerne.

   

  Generelt er der stor tilfredshed med, at man nu igen kan være samlet i grupperne, da de små grupper har sat nogle begrænsninger for leg og kompetenceudvikling.

   

  Lige nu er det en udfordring, at de store grupper skal være enten i sandkassezonen eller ved klatretårnet og at man ikke kan få lov at løbe omkring, som man gerne vil.

   

  Sandkassen er ikke så god for Solsikkerne, som ikke kan få bevægelse nok i den uge, de er der.

  Vuggestuebørnene trænger også til at kunne komme ud på legepladsen i større omfang.

   

  Partyteltet på parkeringspladsen bliver fjernet, da det ikke har den ønskede effekt i forhold til at kunne inddrages som en brugbar zone.

   

  Generelt er personalet glade for måden, hvorpå de er kommet igennem corona.

   

  Forældrerådet gennemgik de indkomne besvarelser fra forældrene i forbindelse med det spørgeskema Tina havde delt ud vedr. corona.

   

  1. Hvordan har afleveringen ved lågen fungeret for jer?

   

  Mange positive ord på det, at afleveringen bliver nemmere, børnene bliver mere selvsikre. Ikke så meget slinger og afleveringen trækker ikke ud.

   

  Forældrene savner at kunne komme ind og føle stemningen, hvilket måske på sigt kunne løses ved, at man fik lov at komme ind om eftermiddagen.

   

   

   

  2. Hvordan har afhentning fungeret for jer?

   

  Generelt fint. Der kan være lidt ventetid ved lågen og man kan glemme at få noget med hjem.

   

  Forældrene savner også her at kunne komme ind og se og se hvad børnene laver eller har lavet (er frustrerede over corona-rammerne).

   

  3. Hvor gode erfaringer kan vi tage med og implementere i hverdagen, altså hvad har været gode tiltag?

   

  Aflevering ved lågen - at det er det samme sted og samme procedure hver dag.

  Ekstra fokus på hygiejne.

  Godt at sengetøjet bliver vasket.

  Dejligt med en masse ude-leg.

  Færre sygedage og rene hænder

   

  4. Hvordan har personalets kommunikation været om dagligdagen?

   

  Der har været meget, der skulle bearbejdes.

  Der har været mange opslag at finde rundt i.

  Nogle savner at være en flue på væggen.

  Personalet bliver rost for god kommunikation.

  Der bliver efterlyst opslag omkring planer for nærmeste fremtid for nogle af grupperne.

   

  5. Hvordan har Tinas kommunikation fungeret. Hvad var godt? Hvad var mindre godt?

   

  Det har været fint med løbende orientering, relevant og anerkendende.

  Positiv håndtering af situationen.

   

  6. Er I stadig bekymret i forhold til smittefare?

   

  Generelt er forældrene ikke bekymrede – men hvad kommer der til at ske i efteråret, når der bliver mere inde-tid igen.

   

  7. Hvordan har du oplevet dit barns trivsel generelt under corona, Hvad har virket? Hvad har bøvlet?

   

  Børnene trives godt. Forældrene er glade for, at der er opmærksomhed på håndvask og hygiejne.

   

  8. Hvad har dit barn selv fortalt der hjemme?

   

  Trætte af, at vaske legetøj af.

  Dejligt at grupperne er blevet brudt mere op.

  Taler positivt om corona-forhold der hjemme. Personalet har været gode til at fortælle om det, så det har været forståeligt for børnene og ikke skræmmende.

   

  9. Andet I har været optaget af?

   

  Madpakkerne har stort fokus. Står de mon ude for længe? Hvornår må vi have madkasser med igen?

  Maden må ikke blive smidt ud, mange vil gerne se, hvor meget barnet har spist.

   

  Forældrene er generelt glade for børnehuset og det positive personale.

   

  Øvrig information

   

  Lige nu er der rengøring to gange om dagen i børnehuset. Dette stopper fra 1. juli, hvorefter der kun vil blive gjort rent én gang om dagen. Der vil dog fortsat blive sprittet af på håndtag og toiletter hele dagen igennem.

   

  ____

   

  Fremadrettet organisering af hverdagen (med afsæt i Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger), er generelt Tinas beslutning, hvornår legepladsen må åbnes, hvornår forældrene må komme ind i institutionen osv.

   

  2) Det blev aftalt, at Anne Sofie og Tina mødes, og sammen får skrevet en tale, som Anne Sofie kan tage med på forældrerådsmødet i august, når der skal vælges et nyt forældreråd.

   

   

  Hermed takker forældrerådet af for denne sæson og ønsker jer alle en god sommer 😊

  03-07-2020
 •  Opslagstavleikon

  Kære forældre.

  Hvordan sætter man lige de rigtige ord på en total vild uge? Det er ikke ofte jeg mangler ord, men jeg kan ikke finde et andet ord end VILDT, for at beskrive det vi har været igennem.

  Men det allerbedste er selvfølgelig at vi nu igen har adresse på Eghøjvej 6 og jeg tror vi alle er rigtig glade for, at det ENDELIG lykkedes. Så stort tillykke til os alle med et fantastisk hus. Jeg glæder mig i den grad til, at I får lov til at komme ind og se, hvad der er sket. Jeg har valgt at dele jer op, så I får lov til at komme ind og se huset i forbindelse med afhentningen og kun afhentningen. Der er så meget ro og flow på afleveringen om morgen for både børn, forældre og personale, så den balance vil vi ikke gerne forstyrre. Derfor får 2 børn på skift lov til at vise forældre rundt i huset og det er den voksne ved lågen der fortæller, om det kan lade sig gøre på det tidspunkt I kommer. I skal spritte hænder af, inden I går ind og så eller suge til jer af indtryk, da vi ikke ved, hvornår I igen må komme i huset. Både mor og far kan blive vist rundt, men ikke på samme tid. Jeg går desuden en rundtur med kameraet i næste uge og lægger videoer op på intra.

  Der vil desuden være forældre på legepladsen, men kun fordi de er ved at køre nye børn ind, så for alle andre gælfder det stadig, at der er aflevering ved lågen.

   

  Noget det personalet og jeg er allermest optaget af omkring forældresamarbejdet er, at I stadig føler, at der er mulighed for at få en snak. Det er ikke altid det er muligt for os, når I henter, men så må vi finde et andet tidspunkt, for det  er stadigt muligt, at tage kontakt til barnet primære pædagog (Han/hende I har holdt møder med) og få drøftet eller vendt noget der fylder hos jer. Jeg står også gerne til rådighed. Jeg er stadig optaget af at ramme det rigtige informationsniveau til jer forældre, hvilket kan være svært, da det er forskellige behov der er ude i de enkelte familier. SÅ KONTAKT OS ENDELIG; VI VIL GERNE STADIG TALE MED JER:

   

  Jeg er også optaget af, om der er noget vi kan gøre bedre eller anderledes, så meld endelig tilbage, så skal jeg nok give jer respons. Jeres tryghed og tro på, at det stadig er børn der trives vi ser i institutionen og har det godt er det der ligger os allermest på sinde.

   

  Jeg har sendt en forespørgsel ud til vores forældrerødder, hvor ca halvdel af deres børn er opstartet og den anden halvdel ikke er. Jeg stillede følgende spørgsmål:

  • Hvilke bekymringer havde I inden opstarten?
  • Hvordan var det at starte?
  • Hvad er jeres bedste råd til forældre der endnu ikke har afleveret deres børn?
  • Gode råde til mig og personalet 

   

  Jeg synes de er kommet med nogle meget kvalificerede bud, så dem medsender jeg her:

   

  • Hvilke bekymringer havde I inden opstarten?
   • Inden opstarten tænkte jeg oprigtigt, at det var en umulig opgave som på alle måder var dømt til at gå galt. Og så tænkte jeg ‘altså er hun sindssyg’ (ikke dig, Tina, men Mette F..) Selve opstarten har været så professionel og aldeles ordentlig hele vejen igennem. Jeg lægger mig fladt ned.. Mette F og Søren Brostrøm havde ret😂. 

   • Inden opstarten var min største bekymring, om nu mange børnefamilier ville blive smittet med corona, nu hvor vi var de første der blev lukket op for. Det var dog mest lige efter pressemødet. Efter en nats søvn, og havde tænkt godt over tingene, var jeg tryg ved at sende mine børn afsted

   

  • Hvordan var det at starte?
   • TAK!!! for jeres måde at håndtere det hele på. Selv de mest skeptiske forældre må lægge sig ned.. I har STYR på det hele💪
   • Det har været så fint at starte igen. På trods af, at i ikke har haft meget tid til at gøre børnehaven klar, har i virkelig haft styr på aflevering og afhentning af børn, rengøring, opdeling af legeplads m.m.

   

  • Hvad er jeres bedste råd til forældre der endnu ikke har afleveret deres børn?
   • Tag forbi en hvilken som helst dag og kig ind over hegnet.
   • Mit bedste råd til andre forældre er, at snakke med børnene om hvor dejligt det bliver for dem, at komme tilbage til deres venner igen. Det er vigtigt at vise børnene, at vi er helt trygge ved situationen, da de vil kunne mærke hvis vi er utrygge, og derfor selv vil blive utrygge ved at komme tilbage. Vi har snakket meget om det at starte igen herhjemme, og det har gjort at børnene har været helt parate, og glædet sig til at komme afsted igen.

   

  • Gode råde eller spørgsmål til mig og personalet
   • Kan I lave en seance med at smøre håndcreme på midt på dagen
   •  Husk at gøre afleveringen til en god seance, for børn er jo bare børn.
   • Der er dog en ting jeg har undret mig lidt over. Første uge var børnene i grupper, og ugen efter var de i nye grupper. Er det ikke meningen de skal være sammen med så få som muligt?

   

  Tusind tak for jeres tilbagemeldinger. Det er i den grad med til at kvalificere vores arbejde også give mig en ide om, hvilke spørgsmål I mangler svar på.

  Jeg får løbende rettelser fra Aarhus Kommune til hverdagen i huset og disse vil jeg sende ud, den samme dag jeg modtager dem til jer.

  Lige nu er der kommet en lempelse omkring håndvask og børn. Børnene skal vaske hænder når de kommer og så ellers i de situationer vi plejer at vaske hænder i hverdagen. Vi smører deres hænder i en creme på 70 % og det er en creme uden parfume eller tilsætningsstoffer. Børn der har tendens til eksem eller udtørring af huden, må gerne bruge håndsprit, men kun efter aftale med jer. På ture har vi vådservietter med.

  Fra mandag d. 4. maj forventer jeg, at vi vender tilbage til vores normale mødeplan i huset, så det vil være forskellige voksne I møder ved lågen om morgenen. Rasmus mandag/ Trine tirsdag/ Mia onsdag/ Helle torsdag/Rasmus eller Hanne fredag. 

  I forhold til grupperne og rokeringer i disse, så er det en vejledning fra Sundhedsstyrelsen og ikke et krav. Vi har i starten taget udgangspunkt i de børn der var tilmeldt i en uge af gangen. Min vurdering har været, at når der er gået 48 timer i weekenden, så burde smitterisikoen være væk og dermed kunne man godt være i en ny gruppe

  Vi har desuden oplevet at stå med en gruppe, hvor der kun kom 1 barn i stedet for de 4 tilmeldte og derfor blev barnet selvfølgelig flyttet over i en anden gruppe. Vi vurderer desuden løbende, om der er brug for justeringer i forhold til, at vi får dem lavet bedst mulig i forhold til børnene og deres trivsel. Vi kender dem og deres indbyrdes relationer ret godt. Dog begynder vi også at nå op på et børnetal, så grupperne nu nærmer sig de 5 børn og det er godt for gruppedynamikkerne. 

   

  Det sidste i denne lange stil drejer sig om legepladsen. Jeg har sat et skilt på døren om, at legepladsen er lukket frem til 26. maj. Vi har noget meget sart rullegræs, som er igang med at etablere sig og desuden planter, som skal passe godt på i starten. Jeg kunne måske godt bruge lidt hjælp til vanding af  græs i de næste 2 weekender. Jeg tager vagten i denne :-)

   

  Rigtig god weekend til jer alle.

   

  De bedste hilsner fra Tina

   

   

  25-04-2020
 •  Opslagstavleikon

  Telefonnumre i Børnehuset

   

  Pædagogisk leder: 2459 4576

  Vuggestuen:           2459 4577

  Børnehaven:           2459 4578

  01-02-2018