BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Gl. Egå Børnehus

- en lille oase for vuggestue og børnehavebørn

Billede

Gl. Egå Børnehus er en lille oase, hvor omgivelserne både giver mulighed for udendørsliv og -leg samt mulighed for fysisk udfoldelse, nærvær og fordybelse indendøre. Vores vision er, at vi i fællesskab vil være en af de bedste institutioner i Aarhus Kommune, hvor børnene er aktive deltagere i fællesskabet og bliver set, hørt og accepteret for dem de er. Vi har særligt fokus på trivsel, robusthed, fællesskab og et tillidsfuldt samarbejde med forældrene.

Vi er en alsidig personalegruppe, hvor vi har forskellige kompetencer og interesseområder. Derfor tilbyder vi forskellige aktivitetsformer, som varetager børnenes læring og udvikling. Vi arbejder udfra de 6 lærerplanstemaer: sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, natur og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier samt barnets alsidige personlige udvikling. 
Børnehuset er en del af Skæring-Sølyst Dagtilbud - en fusion af to dagtilbud pr. 1. marts 2019.
Siden her henviser til det tidligere Sølyst Dagtilbud, indtil det sammensmeltede dagtilbud har fundet fælles fodslag og fuldtud deler præferencer.

Seneste nyhed...

Vi fortsætter som hidtil, de næste dage frem

- tryk her, for at læse mere

  Billede

Kære forældre

Jeg skal bruge til et par dage mere og senest torsdag over middag, kommer jeg med en melding på, hvordan I skal forholde jer ved aflevering og afhentning. Lige nu går overvejelserne på, om vi tage imod børnene ved indgangsdørene og om I skal til at have mundbind på, hvis I fortsat skal aflevere i garderoberne.

 

Så indtil videre, aflevere I i garderoben, som vi plejer. Sørg for at holde god afstand til personalet og hinanden. 
 

De bedste hilsner og godt nytår fra Tina

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Telefonnumre i Børnehuset

   

  Pædagogisk leder: 20533668

   

  Rødderne. :            24594577

  Mælkebøtterne:      24594578

  Solsikkerne:            24594576

  11-10-2020