BørneIntra v2.19

Velkommen til Gl. Egå Børnehus

- en lille oase for vuggestue og børnehavebørn

Billede

Gl. Egå Børnehus er en lille oase, hvor omgivelserne både giver mulighed for udendørsliv og -leg samt mulighed for fysisk udfoldelse, nærvær og fordybelse indendøre. Vores vision er, at vi i fællesskab vil være en af de bedste institutioner i Aarhus Kommune, hvor børnene er aktive deltagere i fællesskabet og bliver set, hørt og accepteret for dem de er. Vi har særligt fokus på trivsel, robusthed, fællesskab og et tillidsfuldt samarbejde med forældrene.

Vi er en alsidig personalegruppe, hvor vi har forskellige kompetencer og interesseområder. Derfor tilbyder vi forskellige aktivitetsformer, som varetager børnenes læring og udvikling. Vi arbejder udfra de 6 lærerplanstemaer: sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, natur og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier samt barnets alsidige personlige udvikling. 
Børnehuset er en del af Skæring-Sølyst Dagtilbud - en fusion af to dagtilbud pr. 1. marts 2019.
Siden her henviser til det tidligere Sølyst Dagtilbud, indtil det sammensmeltede dagtilbud har fundet fælles fodslag og fuldtud deler præferencer.

Seneste nyhed...

Cecilie havde IKKE kighoste

-tryk her for at læse mere

Kære forældre

Blodprøven fra Skejby viste, at Cecilie ikke havde kighoste, så der vil ikke videre foranstaltninger.

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Der er nu lavet en plan for aktiviteter og arrangementer det næste halve år. 

  Husk at skrive datoerne ind i kalenderen - HUSK SOMMERFEST FOR ALLE FOÆLDRE; BØRN OG SØSKENDE D: 19: AUGUST

  Kalenderen ligger også under dokumenter

   

   

   

  Halvårsplan forældre Gl. Egå Børnehus 2019

   

   

  Vigtige datoer

  Andet

  August

   

   

   

   

  19.08: Sommerfest for hele huset (personale, forældre, søskende og børn) 17 – 19

  27.08: Forældremøde med valg til forældrerådet og stuecafe fra 19-21.30

  28.08: Konsultativ forum

  29.08: Fælles personalemøde om SLF 17.15-20.15

  29.08: Forældrekaffe i værkstedet 15-16.30

   

  ·        Tema:

  Natur og miljø

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  September

   

   

   

   

   

  17.09: Personalemøde 17.15-20.15 – Børns tidlige sprog

  25.09: Konsultativ forum 12 – 15

  25.09: Forældrekaffe 15-16.30 i fællesrummet

   

   

   

  ·        Tema:

  Natur og miljø

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Oktober

   

   

   

  Omkring start oktober: Flytning til Kantorvænget 35 (den præcise dato er ukendt)

   

  02.10: Personalemøde 17-20

  11.10: Fælles motionsdag om formiddagen

  23.10: Konsultativ forum 12-15

  31.10: Forældrekaffe 15-16.30 i fællesrummet

  31.10: P-møde 17-20

   

   

  ·        Tema:

  Natur og miljø

   

   

   

  November

   

   

   

  27.11: Konsultativ forum 12-15

  30.11: Forældrekaffe 15-16.30 i fællesrummet

   

   

   

   

   

  ·        Tema:

  Kunst og kultur

   

   

  Vi laver hemmeligheder i hele huset 😊

  December

   

   

   

  02.12: Personalemøde 17-20

  05.12: Børnejulefrokost

  12.12: Gløggarrangement med luciaoptog 15-16.30 for forældre og søskende

  --.12: Kirke for vuggestuen

  --.12: Kirke for børnehaven

  14.12: Konsultativ forum

   

   

   

  ·        Tema:

  Kunst og kultur

   

   

   

   

  02-07-2019
 •  Opslagstavleikon

  Telefonnumre i Børnehuset

   

  Pædagogisk leder: 2459 4576

  Vuggestuen:           2459 4577

  Børnehaven:           2459 4578

  01-02-2018