BørneIntra v2.14

 Skiftende billeder

Ønsker I at få jeres barn i dagpleje?

 

Eller vil I vide mere?

 

Så er I altid velkomne til at kontake den Pædagogiske Leder:

Rikke-Therese Smidt

Telefon: 2920 4053

E-mail: riksm@aarhus.dk

 

Se også vores præsentation af dagplejen under 'vigtige dokumenter'

Seneste nyhed...

TILLYKKE

  Billede

Stort tillykke til dagplejer Dorthe Duval, som igår den 20.juni var til den afsluttende eksamen på pædagoguddannelsen og derfor nu kan kalde sig pædagog - TILLYKKE Dorthe med den flotte præstation! :)

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Kære forældre i Kridthuset og dagplejen

   

  Som bekendt, er det besluttet at, dagplejens vikarpladser, skal flyttes til Kridthuset med virkning fra 1.8.2016. Dette grundet et faldende børnetal i Kridthuset og økonomiske udfordringer i ramme tildelingen til dagplejen.

   

  Denne løsning har der nu på møder været dialog om med forældre og personaler, hvor de fremmødte, kom med mange relevante bekymringer, perspektiver og løsningsforslag. Disse perspektiver skal forældreråd , bestyrelse og ledelse nu arbejde videre med.

   

  Der er imidlertid opstået en mulighed i forbindelse med budgetforliget, som jeg vurderer vi skal afvente. Dette både af økonomiske og kvalitetsmæssige hensyn.

  I budgetforliget forventes det at fritidsklubben skal flytte ind på skolen. Dette efterlader nogle velegnede lokaler, som imødekommer den løsning ,som vi har peget på, i højere grad end løsningen i Kridthuset. Derudover er der en stor husleje besparelse, da både Kridthuset og dagplejens lokaler er lejede og klubbens lokaler ejes af Børn og Unge.

   

  Jeg er derfor gået i dialog med bygningsafdelingen, for at undersøge muligheden for at Tilst dagtilbud, overtager klubbens lokaler til et fælles vikarhus for dagplejen og nye og mere tidsvarende lokaler for Kridthuset.

   

  Bygningsafdelingen i Børn og Unge, ser positivt på henvendelsen og arbejder videre med muligheden.

   

  Dette betyder at jeg udsætter flytningen af vikarpladserne fra dagplejen til Kridthuset, indtil der er kommet et endeligt svar fra bygningsafdelingen.

   

  Den foreløbige tidsplan peger på at klubben, påbegynder flytningen medio december 2016 med forventet endelig indflytning i det tidlige forår 2017.

  Det giver ikke mening at investere i Kridhusets bygninger for så kort en periode.

  Indtil den endelige afklaring, fortsætter Kridthuset og dagplejens vikarpladser som vanligt.

   

  I vil selvfølgelig blive løbende orienteret.

   

   

   

  Med venlig hilsen

  Dagtilbudsleder

  Morten Berg

  Dagtilbud Tilst
  Tåstumvænget 8

  8381 Tilst
  Tlf: (0045) 29204139
  mobe@aarhus.dk

  17-02-2016
 •  

  Fremtidig organisering i Dagtilbud Tilst - Herunder Dagplejen

   

  Pr. 1.11.2015 bliver der fælles ledelse af Dagplejen og Børnehaven Kridthuset, som ligger på Græsvangen 50.

  Denne beslutning er truffet efter en længere proces, hvor både forældre og personale har haft mulighed for at kvalificere på dagtilbuddets fremtidige organisering.

   

  Med ændringen i ledelsesstrukturen følger også en ændring af vikar-pasningen i dagplejen, som pr. 1.8.2016 kommer til at finde sted i Kridthuset.

  I de kommende måneder, inden den nye vikar-pasning træder i kraft, skal alle detaljerne omkring dette på plads. Jeg vil arbejde for at vi får skabt en tryg og rar vikarløsning for dagplejebørnene – og en løsning, som giver forældre og  børn forudsigelighed i hverdagen, når dagplejerne holder fri/ferie samt ved sydgom.

   

  Udover fælles ledelse af Dagplejen og Kridthuset, bliver der også fælles ledelse af Vuggestuen Haurumsvej og Valhalla samt fælles ledelse af Æsken og Mælkevejen.

   

  De bedste hilsner

  Pædagogisk Leder

  Rikke-Therese Smidt

  16-11-2015
 •  Opslagstavleikon

  SÅ LAD DOG BARNET...Gøre det selv

   

  Vi kommer ofte til at hjælpe vores børn for meget i en travl hverdag

  Vi overhjælper faktisk tit. Vi hjælper børnene til at blive hjælpeløse

  - og de bliver snydt for leg, læring og udvikling.

   

  Se hvad du som forælder og professionel  kan gøre for at støtte barnet til at gøre tingene selv

  - se en rigtig fin film om emnet HER

    

   

   

  05-06-2015
 •  Opslagstavleikon

  SØVN

  Søvn er vigtig for et barns sundhed og trivsel

  Århus kommune har på deres hjemmeside nogle anbefalinger om gode søvn-vaner mm.

  Hvis I klikker HER, kan I læse specifikt om søvnbehov og døgnrytme hos dagplejebarnet 

   

  08-07-2015