BørneIntra v2.15

 Skiftende billeder

Ønsker I at få jeres barn i dagpleje?

 

Eller vil I vide mere?

 

Så er I altid velkomne til at kontake den Pædagogiske Leder:

Rikke-Therese Smidt

Telefon: 2920 4053

E-mail: riksm@aarhus.dk

 

Se også vores præsentation af dagplejen under 'vigtige dokumenter'

Seneste nyhed...

Pædagogiske læreplaner i Dagplejen

  Billede

Kære forældre

 

I januar og februar og marts har vi fokus på to læreplanstemaer. Det er Sociale kompetencer og Alsidig personlig udvikling.

 

Vi har blandt andet fokus på disse temaer, når vi arbejder - og børnene leger - med Tulle og Skralle:

Sociale kompetencer: I det musikalske samvær styrkes barnets lydhørhed over for sig selv og den omgivende verden. I sangene og legene kan børnene spejle sig i hinanden, lære at skiftes og vente på tur, og de kan, i samvær med den voksne, føle sig som en del af et livsbekræftende fællesskab.

Den alsidige personlige udvikling: Musik og teater vækker både stemninger og følelser og kan være med til at stimulere barnets egen-fornemmelse og dets følelse af at kunne mestre verden. Musikken kan også bidrage til lege, som udvikler barnets evne til at regulere sig selv, fx kan vi danse vildt og have have store armbevægelser og højt tempo, når musikken er vild og tempofyldt, og når musikken er stille og afslappende, så kan vi også være stille og afslappede, både i stemme og krop. Derigennem oplever og øver barnet altså at tilpasse og regulere sig efter dét, en given situation kræver.

 

Vores sproglige fokus i januar og februar er 'følelser'. Vi bruger blandt andet plancher fra sprogkalenderen, som viser billeder af børn i forskellige følelsesmæssige stemninger. Vi taler med børnene om følelser, vi benævner følelser, fx siger vi  'Du ser glad ud nu' eller 'Der blev du bange' - på den måde lærer børnene de sproglige udtryk for deres egne og kammeraternes følelser at kende. At kunne fortælle, hvordan man har det, er en vigtig del i barnets personlige udvikling og at kunne se, hvordan andre har det er en vigtig del af barnets udvikling af sociale kompetencer. Dette sproglig fokus binder dermed også an til periodens læreplaner, idét vi øver barnet i at forstå sig selv og dermed også de andre mennesker, som barnet omgås.

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag