BørneIntra v2.14

 Skiftende billeder

Ønsker I at få jeres barn i dagpleje?

 

Eller vil I vide mere?

 

Så er I altid velkomne til at kontake den Pædagogiske Leder:

Rikke-Therese Smidt

Telefon: 2920 4053

E-mail: riksm@aarhus.dk

 

Se også vores præsentation af dagplejen under 'vigtige dokumenter'

Seneste nyhed...

40 års jubilæum

I dag, den 25.juli 2016, kan Lone Kjeldsen fejre sit 40 års jubilæum som Dagplejer i Århus Kommune :)

  Billede

STORT TILLYKKE Lone :)

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Kære forældre i Kridthuset og dagplejen

   

  Som bekendt, er det besluttet at, dagplejens vikarpladser, skal flyttes til Kridthuset med virkning fra 1.8.2016. Dette grundet et faldende børnetal i Kridthuset og økonomiske udfordringer i ramme tildelingen til dagplejen.

   

  Denne løsning har der nu på møder været dialog om med forældre og personaler, hvor de fremmødte, kom med mange relevante bekymringer, perspektiver og løsningsforslag. Disse perspektiver skal forældreråd , bestyrelse og ledelse nu arbejde videre med.

   

  Der er imidlertid opstået en mulighed i forbindelse med budgetforliget, som jeg vurderer vi skal afvente. Dette både af økonomiske og kvalitetsmæssige hensyn.

  I budgetforliget forventes det at fritidsklubben skal flytte ind på skolen. Dette efterlader nogle velegnede lokaler, som imødekommer den løsning ,som vi har peget på, i højere grad end løsningen i Kridthuset. Derudover er der en stor husleje besparelse, da både Kridthuset og dagplejens lokaler er lejede og klubbens lokaler ejes af Børn og Unge.

   

  Jeg er derfor gået i dialog med bygningsafdelingen, for at undersøge muligheden for at Tilst dagtilbud, overtager klubbens lokaler til et fælles vikarhus for dagplejen og nye og mere tidsvarende lokaler for Kridthuset.

   

  Bygningsafdelingen i Børn og Unge, ser positivt på henvendelsen og arbejder videre med muligheden.

   

  Dette betyder at jeg udsætter flytningen af vikarpladserne fra dagplejen til Kridthuset, indtil der er kommet et endeligt svar fra bygningsafdelingen.

   

  Den foreløbige tidsplan peger på at klubben, påbegynder flytningen medio december 2016 med forventet endelig indflytning i det tidlige forår 2017.

  Det giver ikke mening at investere i Kridhusets bygninger for så kort en periode.

  Indtil den endelige afklaring, fortsætter Kridthuset og dagplejens vikarpladser som vanligt.

   

  I vil selvfølgelig blive løbende orienteret.

   

   

   

  Med venlig hilsen

  Dagtilbudsleder

  Morten Berg

  Dagtilbud Tilst
  Tåstumvænget 8

  8381 Tilst
  Tlf: (0045) 29204139
  mobe@aarhus.dk

  17-02-2016
 •  Opslagstavleikon

  SÅ LAD DOG BARNET...Gøre det selv

   

  Vi kommer ofte til at hjælpe vores børn for meget i en travl hverdag

  Vi overhjælper faktisk tit. Vi hjælper børnene til at blive hjælpeløse

  - og de bliver snydt for leg, læring og udvikling.

   

  Se hvad du som forælder og professionel  kan gøre for at støtte barnet til at gøre tingene selv

  - se en rigtig fin film om emnet HER

    

   

   

  05-06-2015