BørneIntra v2.17

Skiftende billeder

Ønsker I at få jeres barn i dagpleje?

 

Eller vil I vide mere?

 

Så er I altid velkomne til at kontake den Pædagogiske Leder:

Rikke-Therese Smidt

Telefon: 2920 4053

E-mail: riksm@aarhus.dk

 

Se også vores præsentation af dagplejen under 'vigtige dokumenter'

Seneste nyhed...

Læreplanstema - Januar, februar og marts

  Billede

Kære forældre

 

I januar og februar og marts har vi fokus på to læreplanstemaer. Det er Sociale kompetencer og Alsidig personlig udvikling.

 

Vi zoomer ind på temaerne ved i perioden at have vores sproglige fokus'følelser'.

 

Vi bruger blandt andet plancher fra sprogkalenderen, som viser billeder af børn i forskellige følelsesmæssige stemninger, som for eksempel; Glad, Overrasket, Vred, Bange, Ked af det.

Plancherne hænger synligt i legestuen og i dagplejehjemmene, sådan at det bliver oplagt for børnene at kigge, pege, spørge, sætte ord på, når ser billederne.

 

Vi benævner følelserne for børnene, for eksempel siger vi:  'Du ser glad ud nu' eller 'Der blev du bange' - på den måde lærer børnene de sproglige udtryk for deres egne og kammeraternes følelser at kende.

 

At kunne fortælle, hvordan man har det, er en vigtig del i barnets personlige og sproglige udvikling og at kunne se, hvordan andre har det, er en vigtig del af barnets udvikling af sociale kompetencer. Dette sproglig fokus binder dermed også an til periodens læreplaner, idét vi øver barnet i at forstå sig selv og dermed også de andre mennesker, som barnet omgås.

 

For det lille barn handler sociale kompetencer også om at lære:

 • At være sammen med andre børn
 • Lege i små og store grupper
 • Være med til at bestemme, hvad vi skal lave
 • Vente på tur
 • Dele legesager med de andre børn
 • Være en god ven

For det lille barn handler alsidig personlig udvikling også om at lære:

 • At fortælle om følelser og meninger
 • Bede om hjælp til svære ting
 • Lege alene
 • Vente til det bliver min tur
 • Blive dygtigere til det, jeg i forvejen er god til
 • Blive bedre til det, jeg ikke er så god til

 

Som altid kan I finde billeddokumentation fra periodens aktiviteter og situationer i fotos på intra

Der vil også komme små ’forældre-fif’ i løbet af læreplansperioden, som vi håber, I kan bruge til noget hjemme sammen med jeres børn. På den måde er I med til at  bakke op om vores arbejde i dagplejen og om jeres børns udvikling.

 

 

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag