BørneIntra v2.17

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

 •  

  B Ø R N S   T I D L I G E   S P R O G

   

  Kære Forældre

  I Skjoldhøj, Tilst og Sabro dagpleje er vi så heldige, at vi har fået mulighed for at være med i et sprogprojekt i det næste halve år.

  Det samme projekt som intuitionerne har haft/er igang med.

    

  Projektets formål er:

   

  At få fokus på vigtigheden af at børnene får et godt sprog

   

   Justin Marcussen Brown fra syddansk universitet beskriver det således:

   Sprogtilegnelse er meget vigtig og der er mange børn der har for lidt sprog

   Traditionelt set fylder sprog ikke meget i den pædagogiske uddannelse

   Pædagoger kan gøre en stor forskel

   Undersøgelse viser lav kvalitet i det sproglige miljø (Markussen-Brown et al., 2015)

   Intelligent designet efteruddannelse ændrer pædagogisk praksis

   

  Vi har været så heldige at Justin og hans kollegaer vil være vores undervisere og vejledere i dette projekt som vi forløbe fra primo februar til medio maj måned.

   

  Justin vil rigtigt gerne fortælle jer forældre om hvad der skal ske og hvorfor:

   

  Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 19:00 - 21:00 i grøn sal på Sabro Korsvej skolen,

   

  Tilmelding til Jeres dagplejer eller Runa senest mandag den 19. februar

   

  Håber rigtigt mange af jer vil komme

   

  Med venlig hilsen

  Runa Busk og Dagplejerene

  16-01-2018