BørneIntra v2.15

Velkommen til Dagplejen Skjoldhøj

 Skiftende billeder

 

Dagplejen Skjoldhøj har 11 omsogsfulde og nærværende dagplejere.

I er meget velkommen til at ringe og få en snak om, hvad dagplejen kan tilbyde jer og jeres barn.

I har også mulighed for, at besøge vores legestuen.

Ring og vi aftaler et tidspunkt for besøget.

 

Runa Busk, konstitueret pædagogisk leder

Tlf.: 41 85 74 82

 

Seneste nyhed...

Syg // Rask barn

Kære forældre

Så er det blevet efterår i Danmark og derved desværre også årstiden hvor mange af "vores små pus" bliver syge. Når Jeres barn er syg og derved ikke er i stand til at følge en normal dag i dagpleje, skal han/hun selvfølgelig være hjemme og I forældre sygemelder  til Dagplejeren. VIGTIGT er det også at raskmelde Jeres barn. Dette gør I dagen inden barnet kommer i dagpleje igen - en sms til Dagplejeren er super fin :-)

På forhånd tak for hjælpen og tak for det gode samarbejde,

De bedste efterårshilsner

Runa Busk

 

Opslagstavle...

 •  

  Kære Forældre.

   

  I Dagplejen Skjoldhøj har vi en meget professionel tilgang til arbejdet med Jeres børn. Det betyder, at der ligger mening og formål bag alle ting og tiltage vi gør sammen med børnene. Formålet er først og fremmest, at skabe robuste børn, der har mod og lyst til  tilværelsen og som er rustet til alle de forskellige faser, de møder gennem livet. Men naturligvis er det også et "must" for os at, at børnene trives og udvikles bedst muligt. Og hvis vi eller I forældre, af den ene eller anden grund, er det mindste i tvivl om Jeres barns trivsel er I til enhver tid velkomne til at ønske en samtale med Jeres dagplejer og mig som Pædagogisk Leder.

  Helt rutinemæssigt ligger der et kontaktmøde ved opstarten i Dagplejen og næste "rutinemøde" er når barnet er 2½ år, hvor vi har statusudviklingssamtale.

  Som en yderligere proffessionel tilgang til "det gode børneliv" og hele Dagtilbuddets omdrejningspunkt med tidlig indsats, har vi ligeledes eksterne kompetencer, som vi kan benytte. Her kan jeg bla.nævne PPR, Tværfaglig Enhed samt vores nyansatte socialfaglig medarbejder, Sara Bie. Vigtigt, er det at nævne, at vi naturligvis IKKE sætter noget i værk omkring Jeres børn, uden at I forældre først er orienteret, har givet accept ved et personligt møde med Jer, dagplejer og Pædagogisk Leder.

   

  De bedste hilsner

  Runa Busk

   

  29-11-2016