BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Dagplejen Lystrup/Elsted

Skiftende billeder

I Dagplejen Lystrup/Elsted har vi altid fokus på børnenes trivsel, læring og udvikling!


Vi har ugentlig legestue og fællesarrangementer for alle dagplejebørn, samt samarbejde med andre afdelinger af Lystrup Dagtilbud.

 

Seneste nyhed...

Nye regler for anvisning til børnehave

Kære forældre i dagplejen

 

Aarhus Kommune har vedtaget nye regler for pladsanvisning af børn. Hvor vi tidligere kunne overflytte børn fra dagplejen til børnehaverne internt i dagtilbuddet, skal al anvisning nu ske gennem pladsanvisning.

 

Hvis du som forælder derfor ikke allerede har fået tildelt en børnehaveplads til dit barn, skal du fremover skrive dit barn op til plads i børnehaven via Pladsanvisningen.

 

Tildeling af pladser sker efter anciennitet ift. tidspunktet, hvor du skrev dit barn op. Skriv derfor dit barn op til børnehave så tidligt som muligt.

 

Skriv dit barn op til pasning her.

 

Har du spørgsmål, kan du kontakte pladsanvisningen på 89 40 22 22. Du er også altid velkommen til at kontakte dagplejepædagog Ulla Dahlbom eller pædagogisk leder Lisbeth Skjellerup.

Opslagstavle...

  •  Opslagstavleikon

    Der er blevet indkøbt en telefon til legestuen.

    Telefonnummeret til den er:

    51837161

    04-10-2019