BørneIntra v2.14

Seneste nyhed...

Børnehuset tlf.

Pædagogisk leder / kontor tlf. 40251577

Vuggestuen tlf. 40251786

Børnehaven tlf. 40251623

Børnehuset tlf. 87138301 er nedlagt.

Hilsen personalet

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Børnehuset Bøgevangen

   

  Med to huse vuggestuen i 101 og børnehaven i 99 er Børnehuset et af Solbjergs to store pasningstilbud.

   

  Vuggestuen er stueopdelt og rummer op til 30 børn. I børnehave er der plads til 60 børn, som er funktionsopdelt med faste grupper omkring spisning, samling og forældrekontakt. Legepladsen er fælles, men den er naturligt opdelt for børn med forskellig alder.

   

  Med tydelig afsæt i Århus kommunes værdier har Børnehuset udviklet en pædagogisk hverdag, hvor der lægges vægt på fællesskab, leg, venskaber, udeliv og oplevelser. Årsplanen markerer tydeligt perioder hvor der arbejdes med fordybelse og læreplanernes temaer. Børnehuset er også den primære arbejdsplads for den en af dagtilbuddets to sprogvejledere.

   

  Forældrene har valgt at medbringe frugt til mellemmåltiderne. Endvidere bidrager forældrene til fællesskabet i Børnehuset ved at arrangere 2 årlige sammenkomster for børn og forældre.

   

  Børnehuset er i øvrigt nabo til dagplejens legestue.

  29-09-2015