BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Børnehuset Rydevænget

Troværdighed - Respekt - Engagement

Skiftende billeder

Vi er en 0-6 års integreret afdeling under Dagtilbud Hasle. Afdelingen er beliggende i udkanten af Herredsvang, med byen på den ene side og marker og Vester eng på den anden side.

 

I kvarteret omkring bor der både familier med dansk som 2. Sprog, men også etnisk danske familier, hvilket også afspejler sig i børnegruppen.

 

I afdelingen er der 3 grupper – en vuggestuegruppe og 2 børnehavegrupper, som er aldersopdelt.

 

I afdelingen er desuden børn med handicap.

 

Der arbejdes i dagligdagen blandt andet med sproglige og sociale kompetencer og en styrkelse af børnenes legekultur igennem aktiviteter – både inde/ude og i nærmiljøet, men også gennem ture med mindre grupper.

 

Vi har i samarbejde med Børnehuset Fjældevænget investeret i en minibus, der gør det muligt at nå mål som ellers ville være sværere at nå, men samtidig også en mulighed for hurtig transport mellem to destinationer. På den måde skabes mulighed for længere tid til fordybelse og oplevelser, som børnene ellers ikke ville kunne tilbydes.

 

Her på siden vil kunne findes diverse nyttig information og viden om afdelingen - desuden vil der også på Dagtilbud Hasles side kunne ses supplerende information.

Læs mere i dagtilbuddets og vores velkomstpjece.
 

Dagtilbuddets velkomstpjece
Rydevængets velkomstpjece

 

VELKOMMEN

Seneste nyhed...

FÆLLES FORVENTNINGSGRUNDLAG FOR DAGTILBUD HASLE OG HASLE SKOLE

Troværdighed - Respekt – Engagement

Aarhus kommunes TRE værdier er også vores. De udtrykker det, vi gerne kendes på i kontakten til og jeres børn.

Troværdigt: - Man skal kunne have tillid til os.

Vi står ved det vi gør, og man kan regne med det vi siger

Vi møder børnene og jer med åbenhed og tillid til, at vi sammen kan etablere et godt samarbejde om jeres barn,

Der kan være grænser for vores samarbejde, og støder du mod dem, så lad vær med at være utilfreds alene – del det med os på en konstruktiv måde, så vi sammen kan finde en løsning.

Respekt: - Alle skal have en god behandling.

Vi sætter børnene og jer i centrum med fokus på både rettigheder og pligter. Gennem inkluderende og forpligtigende fællesskaber og læringsmiljøer udvikler vi børnenes oplevelse af demokrati og medborgerskab. Vi giver plads til forskellighed og respekterer andre menneskers ret til egne livsværdier, meninger og erfaringer.

Engagement: - Vi engagerer os fagligt og personligt i samarbejdet med børnene og jer,

Vi stræber efter at gøre en forskel og arbejder målrettet med at udvikle et positivt miljø, der understøtter børnenes trivsel og læring.

Til uddybning og konkretisering af nedenstående, er der for hver afdeling i dagtilbuddet og skolen udarbejdet en folder med nærmere praktiske anvisninger.

Elsebeth Johannsen, dagtilbudsleder / Ole Skov, skoleleder

  Billede

FORÆLDRENE KAN FORVENTE SIG AF OS

Et højt informationsniveau:

 • Information via opslag, billeder, Børne- og SkoleIntra
 • Referater fra relevante møder
 • Løbende opfølgning og information om jeres børns trivsel, udvikling og læring

Vi indbyder til deltagelse i:

 • Samtaler og møder
 • Arrangementer i dagtilbuddet, afdelingen, skolen, klassen
 • Hverdagen når det giver mening.

Vi vil tilstræbe at sikre:

 • At der arbejdes professionelt for det enkelte barn og den samlede børnegruppes trivsel, udvikling og læring (det individuelle og det forpligtigende fællesskab)
 • At der arbejdes med det inkluderende og udviklende børnemiljø
 • At vi tager børn og forældre alvorligt, og inddrager om nødvendigt andre samarbejdspartnere i det tværfaglige samarbejde
 

FORVENTNINGER TIL FORÆLDRENE

At I er opsøgende og interesserede i forhold til information         omkring:                                                                                            

 • Jeres barns trivsel, udvikling og læring
 • Referater fra fx forældrerådsmøder, bestyrelsesmøder, nyhedsbreve
 • Aktiviteter i afdelingen

At I omtaler de andre børn og forældre ordenligt både ude som hjemme

At jeres børn deltager i de fælles arrangementer vi afholder eller inviteres til

At forældre til dagtilbudsbørn tjekker BørneIntra hver dag

At forældre til skolebørn tjekker SkoleIntra hver dag

At I deltagende omkring:

 • Forældremøder og –samtaler
 • Arrangementer i afdelingen / dagtilbuddet / Skolen

At I sikrer, at barnets basale behov er på plads

 • Barnets almene tilstand er ok
 • De praktiske ting er i orden
 • At I giver besked hvis der sker hændelser der kan påvirke barnet
 

 

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Forældrerådsmøder i Børnehuset Rydevænget 2020/21:

   

  Der var to opstillede kandidater, så begge er dermed valgt til forældrerådet i Børnehuset Rydevænget:

   

  Thomas (Emmas far, Ællingestuen)

  Fowsiyo (Musas mor, Bamsestuen)

   

  Datoer for møderække i forældrrådet:

   

  Tirsdag den 6. oktober 17-18.30

  Onsdag den 18. november 17-18.30

  Mandag den 25. januar 17-18.30

  Torsdag den 18. marts 17-18.30

  Onsdag den 2. juni 17-18.30

  Tirsdag den 17. august 17-18.30

   

   

   

  16-09-2020
 •  

  Se madplan fra Monas her

  08-07-2019
 •  Opslagstavleikon

  KOSTRÅD:

   

  Fødevarestyrelsen har opdateret kostrådene fra 2005. Kostrådene er relevante for alle, der beskæftiger sig med mad og måltider. 


  Hvad er nyt?
  Den væsentligste forandring er, at det første kostråd er blevet til et overordnet råd. Herudover er der kommet fokus på, at vi skal spise mere fisk og mindre kød, mættet fedt og salt.

  Baggrunden for de nye kostråd er ny forskning, og et ønske om mere præcise formuleringer, der tager udgangspunkt i danskernes kostvaner.

  21-11-2017
 •  Opslagstavleikon

  HJÆLP DIT BARN TIL AT SOVE GODT:


  Søvn er vigtig for jeres børns udvikling, sundhed og trivsel. På Aarhus Kommunes nye søvnhjemmeside kan I læse gode råd til gode søvnvaner for børn og unge i alderen 0-18 år. Tjek linket og bliv klogere på søvn: www.aarhus.dk/søvn"

  27-08-2015
 •  Opslagstavleikon

  BRUG COMPUTEREN SAMMEN MED DIT BARN:

   

  På denne hjemmeside er der gode historier, sjove spil, gode ord på dansk, film, film, sange og meget meget mere.

  Det er bedst at have lyden slået til på siden.

   

  http://multidansk.dk

   

  GOD FORNØJELSE

   

   

  27-08-2015