BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Pilehytten

Skiftende billeder

Pilehytten er en integreret institution normeret til 12 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Huset består af tre stuer:

Uglerne: vuggestuebørn 0 – 3 år Telefon 2326 4099

Guldsmedene: børnehavebørn 3-6 år Telefon 2326 4108

Græshopperne: børnehavebørn 3-6 år Telefon 2326 4108

 

I alle tre grupper lægger vi stor vægt på betydningen af tryghed og gode relationer i alle sammenhænge. Derfor holder vi bl.a. samling i grupperne kl. 9 og ser stor værdi i skabe en bevidsthed blandt børnene om at vi alle er vigtige for fællesskabet. Derudover arbejder vi ugentligt i aldersopdelte grupper – vores tre ”klubber” mini, mellem og storbørnsklub. Her præsenteres børnene for udfordringer og aktiviteter som passer til lige netop deres udvikling. 

Vi ser det som en stor kvalitet at vuggestuebørnene i eget tempo præsenteres for børnehavelivet. Derfor deltager de ældste vuggestuebørn i miniklubben sammen med de yngste børnehavebørn.

I Pilehytten bruger vi vores legeplads rigtigt meget. Vi er ude stort set hver dag, og gerne i mange timer. På legepladsen skabes der relationer og kendskab mellem vuggestuebørn og børnehavebørn, og vi nyder de mange muligheder legepladsen byder på. Hver mandag fra april til september er ude dag, hvor der ud over leg og aktiviteter, bliver tilberedt mad på bål, som ofte også spises uden døre.

 

Ønsker du en rundvisning i institutionen kontakt pædagogisk leder Dorthe Duvald på telefon 2920 4073