BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Børnehuset Vores Sted

Skiftende billeder

Fra 1. august 2019 er Beboernes Børnehus og Vuggestuen Mindegade fusioneret og flyttet i et nyt, flot hus på Livøsmøgen i det skønne øgade-kvarter. Afdelingen har fået navnet Børnehuset Vores Sted.
De to fusionerede afdelingerne har gennem mange år delt pædagogsik leder og arbejdet ud fra de samme værdier og pædagogiske principper.
Så på trods af sammenlægningen vil meget stadig være "som før" - mens andet vil ændre sig i takt med arbejdet i den nye, fælles integrerede instituion. Børnehuset Vores Sted er én af 10 afdelinger i Midtbyens Dagtilbud, som er en del af lokaldistrikt Samsøgades Skole
Hjemmesiden er under revidering - og i den første tid vil indholdet primært afspejle det tidligere Beboernes Børnehus. 

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  kære vuggestueforældre.

  Betaling for eftermiddagsmad.

  Kommunen er klar til at sende cirokort ud

  den 1/3-20.

  hilsen Bente

  20-02-2020
 •  Opslagstavleikon

  KÆRE FORÆLDRE.

  SÅ ER DER SNART FRIST TIL PÅSKEPASNINGEN.

  HVIS I HAR BRUG FOR PASNING I ANDEN INSTITUTION,

  DE TRE DAGE OP TIL PÅSKE, SKAL I KONTAKTE LEDER.

  VI VIL BEDE JER OM AT MELDE FRI PÅ BØRNEINTRA OG ELLER KONTAKTE

  LEDER INDEN DEN 21/2-20

  DET ER RET VIGTIGT, VI HAR LIGE HAFT UGE 7. VINTERFERIE, HVOR DER STOD PÅ BØRNEINTRA AT DER

  KOM DOBBELT SÅ MANGE BØRN, SOM DER KOM, DER VAR SAT VIKARER PÅ OG BESTILT MAD.

  DE PENGE VIL VI MEGET HELLER BRUGE, NÅR DER ER BØRN.

  HILSEN PERSONALET.

   

  17-02-2020
 •  Opslagstavleikon

  KÆRE FORÆLDRE TIL VUGGESTUEBØRNENE.

  SLUT MED MADPAKKER I VUGGESTUE GRUPPERNE.

  VORES EFTERMIDDAGSORDNING STARTER OP DEN 2. MARTS.

  DA DER VAR MANGE, DER VAR SENE TIL AT MELDE SIG TIL ORDNINGEN,

  KAN KOMMUNEN IKKE NÅ OG KRÆVE BETALING DEN 1. MARTS, SÅ DER OPKRÆVES

  167,00 GANGE TO DEN 1. APRIL.

  17-02-2020
 •  Opslagstavleikon

  19-09-2019
 •  Opslagstavleikon

  Stuernes telefonnumre 
  Åkanden 24419084

  Kornblomsten 24419097

  Valmuen 23844905

  Pindsvinene 23844906

  Rottereden 23844907

  30-07-2019
 •  Opslagstavleikon

  FÆLLESPASNING I DAGTILBUDDET
  I perioder, hvor mange børn holder ferie, tilbyder vi fællespasning til de børn, der har brug for at blive passet.
  Vi samler børnene i én af dagtilbuddets afdelinger følgende dage:

  De tre hverdage før påske

  Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag

  Uge 29 og 30 (sommerferie)

  Hverdagene mellem jul og nytår

  Ferie og pasning i fællespasnings-perioder tastes i god tid på BørneIntra.

  23-03-2018