BørneIntra v2.19

Velkommen til Børnehaven Solnæs

Skiftende billeder

Vi er en lille børnehave, som er normeret til 26 børn. Børnehaven Solnæs er i kraft af sin størrelse et meget overskueligt og trygt sted.

Vi forsøger at være et sted, hvor det enkelte barn er i centrum, hvor vi kan tage individuelle hensyn, hvor tingene kan lade sig gøre, hvor vi har fleksible regler, og kun faste regler der hvor det gælder børnenes sikkerhed.

I vores hverdag lægger vi vægt på at give plads og tid til børnenes lege, så de derigennem får mulighed for at danne venskaber og blive gode til at omgås hinanden. Vi arbejder også med at give børnene megen medbestemmelse og med at gøre dem selvhjulpne.

 

Klik her for at finde os (google maps).
 

 

Seneste nyhed...

SOMMERFERIE-OVERSIGT 2019

 

 

Uge

 

Ansvarlig leder

Telefon/mail

 

26

 

Alle afdelinger åbne

 

 

27

 

Alle afdelinger åbne

 

 

28

 

Alle afdelinger åbne

 

 

29

 

Børnehuset Børneliv åbent

Kim Sønderkær, Pædagogisk leder

kims@aarhus.dk

tlf. 41858254

30

 

Børnehuset Børneliv åbent

Jette Clausen, Pædagogisk leder

jecl@aarhus.dk

tlf. 40351684

31

 

Alle afdelinger åbne

 

 

32

 

Alle afdelinger åbne

 

 

33

 

Alle afdelinger åbne