BørneIntra v2.19

Velkommen til Børnegården Rundhøj

Skiftende billeder

Velkommen

Børnegården Rundhøj er et selvejende, integreret dagtilbud med en vuggestueafdeling og en børnehaveafdeling. Vi har 36 vuggestuebørn og 55 børnehavebørn, og vi arbejder stueopdelt med 3 stuer i hver afdeling. Desuden har vi en gruppe, hvor de kommende skolebørn mødes og laver forskellige aktiviteter sammen.

 

Her på siden kan du læse mere om vores pædagogiske arbejde, vores hyggelige traditioner og forældrebestyrelsens arbejde med mere. Ønsker du at besøge Børnegården Rundhøj, er du altid velkommen til at kontake os. Du finder kontaktoplysninger her.

Seneste nyhed...

Børnenes sikkerhed, private cykler og rulleskøjter

Kære forældre.

Af sikkerhedsmæssige grunde har jeg besluttet, at børnenes private cykler generelt ikke hører hjemme på Børnegårdens legeplads, men skal parkeres i cykelstativet under køkkenvinduerne/Fussernes badeværelse.

Der er ofte mange børn ude, som leger overalt på legepladsen, og ikke alle børn mestrer endnu helt at dreje og bremse, hvilket kan medføre kollisioner med andre børn. Desuden må børnene ikke bruge cykelhjelme på institutionernes legepladser, hvilket gør børnene mere udsatte for alvorlige hovedskader i tilfælde af styrt.

Hvis pædagogerne vurderer, at cyklerne kan være en del af en aktivitet, og de voksne har opsyn med børnene, vil cykel og cykelhjelm kunne indgå.

 

Det samme gør sig gældende for rulleskøjter. De forefindes generelt ikke på legepladsen under henvisning til børnenes sikkerhed.

 

Hilsen Pia

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag