BørneIntra v2.19.1

Labyrinten - et godt sted at være

Skiftende billeder

I er altid velkomne til en rundvisning - ring og aftal en tid hos pædagogisk leder Gyrithe Rokkjær på
tlf.: 4187 3224
Labyrinten er en del af Skæring-Sølyst Dagtilbud - en fusion af to dagtilbud pr. 1. marts 2019.
Siden her henviser til det tidligere Sølyst Dagtilbud, indtil det sammensmeltede dagtilbud har fundet fælles fodslag og fuldtud deler præferencer.

 

Solstuen

4189 08 41

Månestuen

3091 37 40

Stjernestuen

4185 58 30

Pæd.leder/kontor

4187 32 24

Opslagstavle...

 •  

  Nye anvisningsregler pr. 1. november 2019

  Anvisningsreglerne i Aarhus Kommune ændres pr. 1. november 2019, så det fremover bliver opskrivningsanciennitet pladserne anvises efter og ikke længere barnets alder.

   

  Nye regler

  De nye anvisningsregler pr. 1. november 2019 er:

  1. Børn med særlige behov, disse vurderes af PPR
  2. Børn der er indskrevet i et obligatorisk læringstilbud i den ønskede dagtilbudsafdeling og som ønskes indskrevet i et almindeligt dagtilbud
  3. Børn med søskende i samme dagtilbudsafdeling eller dagpleje
  4. Det barn der først er skrevet op til en garantiplads i sit anvisningsdistrikt
  5. Det barn der først er skrevet op til en garantiplads i sit eget garantidistrikt
  6. Det barn der først er skrevet op til en garantiplads fra andre garantidistrikter
  7. Det barn, der har stået længst tid på ventelisten til en plads, også selvom barnet har en plads i forvejen

   

  I anvisningen skal der tages højde for, at der maksimalt må være 30 % børn bosat i udsatte områder i de enkelte dagtilbudsafdelinger. (Aarhus Kommune søger om dispensation fra reglen om de 30%, men det er endnu uvist om denne bevilliges). Der skal ligeledes tages højde for, at børn der skal tildeles en plads i et obligatorisk læringstilbud, skal tildeles plads inden pladserne anvises efter ventelisten. 

   

  Ancienniteten kan tidligst beregnes fra barnet er 4 måneder.

   

  Hvornår gælder reglerne fra?

  De nye regler gælder pr. 1. november 2019. Da der anvises 2 måneder frem, får reglerne dog først betydning for børn, der skal starte i institution 1. januar 2020 eller senere.

  Hvis et barn skal starte i institution 1. december 2019, er det altså de ”gamle” regler om alder, der gælder ved anvisningen af plads til barnet.

   

  Overgangsordning

  Alle børn der skrives op inden d. 24. september 2019 tildeles højst mulig anciennitet. Det betyder, at alle børn, der skrives op inden 24. september 2019, stilles, som om de har skrevet sig op, inden de fyldte 4 måneder, uanset faktiske opskrivningstidspunkt.

   

  Tilflyttere

  Det er ikke muligt for tilflyttere at medtage ancienniteten fra den kommune eller det garantidistrikt, de flytter fra.

  Man er dog altid garanteret en plads løbende måned + to måneder efter man har søgt herom, det er bare ikke altid sikkert, at det bliver en ønskeplads.

   

  Ny søskendefordel

  Søskendefordelen ændres. Det betyder, at fra 1. november 2019 gives der ikke længere søskendefordel til hele dagtilbuddet men kun til daginstitutionen eller dagplejen, som man i forvejen har et barn i.

   

  4 måneders regel

  Ancienniteten kan tidligst beregnes fra barnet er 4 måneder.  Det betyder, at alle børn der skrives op til plads, inden de fylder 4 måneder, stilles ens uanset, om de er skrevet op ved eksempelvis 2 eller 3 måneder.

  Ex: Anton er født 3. januar 2019. Familien benytter den digitale pladsanvisning d. 6. februar 2019, hvor de skriver Anton op til plads. Antons anciennitetsdato er 3. januar + 4 måneder = 3. maj 2019.

   

  Ex: Bertram er født 3. januar 2019. Familien benytter den digitale pladsanvisning d. 6. juni 2019, hvor de skriver Bertram op til plads. Dette er efter Bertram er fyldt 4 måneder, og anciennitetsdatoen er derfor den faktiske dato – d. 6. juni 2019.

   

  Ex. Carina og Danielle er begge født 5. maj 2019. Carina skrives op til plads d. 6. maj 2019 og Danielle skrives op til plads d. 2. september 2019. Begge er skrevet op inden de fylder 4 måneder, og begge får derfor samme anciennitetsdato 5. maj 2019 + 4 måneder = 5. september 2019, selvom de reelt er skrevet op på forskellige dage.

  Hvis et barn er født d. 31. maj, 31. juli, 29. oktober, 30. oktober, 31. oktober eller 31. december får de anciennitet til den sidste månedsdag i måneden i stedet.

   

  Ex. Erika er født d. 30. oktober 2019, hun skrives op til plads inden hun fylder 4 måneder, og hun får derfor anciennitetsdatoen 30. oktober + 4 måneder = 29. februar 2020.

   

  Hvad hvis der tilføjes nye ønsker efter 4 måneder?

  Hvis man har skrevet sit barn op inden det bliver 4 måneder, men man tilføjer nye ønsker efter barnet er fyldt 4 måneder, så får de nye ønsker den faktiske dag som anciennitet.

  Ex. Fiona er født d. 6. juni 2019. Forældrene skriver hende op til Vuggestuen Vestervang og Kernehuset d. 3. september 2019. Fiona får en garantianciennitet, der hedder 6. oktober 2019 og en ønskeanciennitet til Kernehuset og Vestervang der hedder 6. oktober 2019. Den 1. november 2019 tilføjer forældrene Vesterbo som ønske. Ønsket om Vesterbo får ancienniteten 1. november 2019.

   

  Ved anvisningen til en garantiplads anvises der efter garantiancienniteten og ønskernes anciennitet har derfor ikke den store betydning. Ønskernes anciennitet får dog betydning, hvis man ønsker at stå på venteliste efter, at man har takket ja til en garantiplads. Det skyldes, at anvisningen til en ønskeplads, når man har en garantiplads, sker alene efter ønskernes anciennitet.

   

  Hvad hvis man ønsker at ændrer i sine prioriteringer?

  Hvis man ønsker at bytte om på prioriteringerne af allerede ønskede institutioner, har det ingen betydning for ancienniteten.

   

  Ex. George er født d. 12. juli 2019 og skrevet op til institutionerne Krokodillehaven som første prioritet og Møllehuset som anden prioritet d. 14. juli 2019, dvs. ønskerne har ancienniteten 12. november 2019. D. 14. november ønsker familien at gøre Møllehuset til første prioritet, og flytter derfor om på de to institutionerne, så Møllehuset står som nr. 1 og Krokodillehaven som nr. 2. Ancienniteten er fortsat 12. november 2019.

   

  Anvisning af plads – garantiplads vs. Ønskeplads

  Ved anvisning efter garantien (dvs. anvisning til en garantiplads) anvises der efter garantiancienniteten

  Ved anvisning til ønskeplads (dvs. anvisning til en plads, når man har en plads i forvejen) anvises efter ønskernes anciennitet

   

  03-10-2019
 •  Opslagstavleikon

  LABYRINTENS TELEFONNUMRE

  Solstuen

  4189 08 41

  Månestuen

  3091 37 40

  Stjernestuen

  4185 58 30

  Pæd.leder/kontor

  4187 32 24

   

  Tilføj gerne relevante numre under dine kontakter i din telefon.

  12-03-2019