BørneIntra v2.19.1

Seneste nyhed...

Velkommen til idrætsinstitutionen Kolbøtten

Kolbøtten er fra januar 2015. Vi har to vuggestuer og to børnehavestuer

Vi har til huse på Koltvej 49 her i Hasselager

  Billede

Kolbøtten er en profil institution med fokus på krop & bevægelse og leg. I Kolbøtten arbejder personalet i fagteams, et af vores fagteams Krop & bevægelse, som består af personale, der er uddannet pædagoger med specialisering i dagtilbud og overvejende med kompetenceområde i Sundhedsfremme, Krop & bevægelse. Derudover har enkelte efteruddannet sig børneyogalære og krop & bevægelsesvejleder. Til vores udfoldelse gør vi brug af huset, legepladsen og sportspladsen. Krop & bevægelsesteamet står hver morgen for, at vi får Kroppen på Toppen ved hjælp at forskellige bevægelsesleg. Teamet tager udgangspunkt i vores primærsanser og alle vores grundbevægelser - i sommerperioden er vi udenfor.  Fredag har vi fokus på fællesskab på tværs af hele huset. Vi er ude fra morgenstunde, hvor vi har FredagsFræs og herefter laver vi mad over bål. Flere gange om ugen kører vi i egen bus til skov og strand, hvor vi gradvis udfordrer børnene både kropsligt og sanseligt. Vores mål er at give børnene en bevidsthed om egen krops formåen, styrke deres udholdenhed og give dem viljen og troen på at kunne.

I 2018 og '19 fik hele personalegruppen et kompetence løft gennem VIA og DIF, i forhold til at blive idrætscertificeret.

I 2020 - 2021 vil vuggestuen deltage i et mini forskningsprojekt: Krop og bevægelse i vuggestuen - dette er udsprunget af WHO anbefalinger om fysisk aktivitet for børn i 0-5 års alderen.

Krop, leg og bevægelse er som sagt gennemgående året rundt, og noget vi har fokus på uanset om vi arbejder med barnets socialekompetencer, natur- og naturfænomener, sprog, kulturelle kompetencer, barnets alsidige kompetencer - da det er gennem kroppen barnet lærer.

Vi leger, går eller tager vores ladcykler rundt i nær området og vi udfolder os kreativt i løbet af dagen, ugen og året.

Flere personaler har efterhånden efteruddannet sig bl.a. som sprogvejleder og vejleder for pædagogstuderende, hvilket giver institutionen bedre kompetencer, når vi arbejder med børnene.

Er du blevet inspireret og ønsker du yderligere information om os, er du velkommen til at kontakte os. Vi vil herefter afsætten en personale til at fortælle om Kolbøtten samt give en rundvisning.

Pædagogisk leder Benedikte Broe mobil: 41858265 e.mail: bebro@aarhus.dk

Vuggestuen Snurretoppene mobil: 41858261 le.mail: snurretop15@gmail.com

Vuggestuen Vejrmøllerne mobil: 41858262 e.mail: vejrmolle15@gmail.com

Børnehaven Flikflakkerne og Saltoerne mobil: 41858263 e.mail: flikflakkerne15@gmail.com