BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Børnehuset Hoppeloppen

Skiftende billeder

 

Krop og bevægelse er et af de seks læreplanstemaer, som alle dagtilbud skal arbejde efter. I Børnehuset Hoppeloppen har vi særlig fokus på dette tema. Krop og bevægelse kan betragtes som et redskab til at erobre verden, og det vil vi gerne skabe gode rammer for.

 

”Forskning viser at børn, der er fysiske aktive, generelt er sundere og gladere. Samtidige har de styrkede forudsætninger for at indgå i sociale samspil og derigennem lære at udvikle sig på andre områder samt forblive fysisk aktive gennem livet.”

 

”Ifølge hjerneforsker Kjeld Fredens er bevægelse og handling så fundamental for børn, at man kan sige, at børn tænker med kroppen.”

 

Har du lyst til at høre mere om Hoppeloppen, er du velkommen til at ringe til pædagogisk leder Inge-Marie S. Kristensen, tlf. 2384 4538.

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag