BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Børnehuset Hoppeloppen

Skiftende billeder

 

Krop og bevægelse er et af de seks læreplanstemaer, som alle dagtilbud skal arbejde efter. I Børnehuset Hoppeloppen har vi særlig fokus på dette tema. Krop og bevægelse kan betragtes som et redskab til at erobre verden, og det vil vi gerne skabe gode rammer for.

 

”Forskning viser at børn, der er fysiske aktive, generelt er sundere og gladere. Samtidige har de styrkede forudsætninger for at indgå i sociale samspil og derigennem lære at udvikle sig på andre områder samt forblive fysisk aktive gennem livet.”

 

”Ifølge hjerneforsker Kjeld Fredens er bevægelse og handling så fundamental for børn, at man kan sige, at børn tænker med kroppen.”

 

Har du lyst til at høre mere om Hoppeloppen, er du velkommen til at ringe til pædagogisk leder Inge-Marie S. Kristensen, tlf. 2384 4538.

Seneste nyhed...

Giraffernes båldag

  Billede

Vi deler børnene op i to grupper, et snittehold og et bål hold. Børnene er i deres hold en måned af gangen. Den sidste båldag i måneden, får de børn der har været på bålholdet en "bål mærke" eller "båldiplom" som symbol på deres gode arbejde i perioden. Der vil være 2-3 børn på bål holdet af gangen.

Børnene lærer om bålet, at respektere det og vi laver i fællesskab reglerne herom.

Bålholdet øver sig i at samarbejde, finde ting frem i skuret, hjælper med at rulle haveslangen ud, lærer hvordan de bygger et bål op, hjælper med at huske de regler vi sammen har lavet, hjælper med at putte ting i gryden, smage på maden og til sidst hjælper med at slukke for bålet. Vi hjælper også de andre børn med at få respekt for bålet, ved at fortælle dem om vores bålregler.

Girafferne lærer at bruge sanserne, ved at dufte, smage og mærke på forskellige grøntsager og materialer til bålet.

Snitteholdet øver sig i at lytte, koncentrere sig, holde fokus, at skrælle diverse grøntsager, bruge en rigtig kniv, smage på grøntsagerne og få kendskab til nye grøntsager. Girafferne styrker deres finmotorik ved at være en del af snitteholdet.

Den sidste båldag i 2020 får alle børn et snittediplom.

Når vi spiser, smager vi alle på maden og snakker om hvad vi har snittet, og hvad bålgruppen har puttet i gryden.

Børnene har i samarbejde med en voksen lavet regler:

Bål regler:

Man skal lytte
Man skal lærer at passe på bålet
Man skal kunne bygge et bål
Man skal lærer at putte ting i gryden
Man skal lærer at smage på maden
Man skal lærer at putte brunsæbe på gryden
Man skal kunne samarbejde
Man skal kunne slukke bålet
Man skal lærer at man ikke må smide noget ind i bålet
Man skal lærer at man ikke må løbe ved og omkring bålet.

Snitte regler:

Man skal sidde stille
Man skal være stille, ikke tale højt og råbe
Man skal lytte
Man skal lærer at lægge kniven på skærebrættet når man ikke bruger den
Man skal lærer at holde kniven ned ved bordet når man bruger den
Man skal vende kniven rigtigt
Man skal smage på maden
Man skal lærer at skære små og store stykker
Man skal lærer at skære i forskellige slags grøntsager både hårde og bløde

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag