BørneIntra v2.10

Velkommen til Mårslet Dagtilbud

 

Seneste nyhed...

Mårslet Dagtilbud udvider

 

Det har i de seneste år, været for få pladser til især 0-2 årige børn i Mårslet Dagtilbud. Denne problemstilling  er nu endelig løst. I Solhuset er der gennem det sidste halve år (og lidt til) blevet bygget til, så de pr 1. januar kunne udvide børnetallet med en ekstra vuggestuegruppe med 12 børn. Så der nu er to grupper med 12 vuggestuebørn og en gruppe på 40 børnehavebørn. Alle pladser er fyldt op, de nye lyse lokaler er taget i brug.

Skovbørnehuset - tidligere Skovbørnehaven, er blevet ændret til 0 - 6 års institution og har fået en vuggestuegruppe. Her er byggeriet først kommet i gang sidst på efetråret. Der bliver ombygget til 0 - 6 års institution i den tidligere Skolefritidsordning, som ligger lige ved siden af vores nuværende lokaler. Dette byggeri forventes, at stå klart til sommeren 2015 og skal sammen med de nuværende lokaler (Sneglehuset) rumme to vuggestuegrupper, 40 børnehavebørn, der hver dag tager med bussen til Mariendal, hvor vi har et Udested.

Dagplejen skal også tilbage og have legestue her, ligesom de har haft tidliger, nu bare i langt bedre rammer. De er lige nu i lokaler på den anden siden af vejen, som klubben meget venligt har udlånt til os. Det er dog lidt af en udfordring at være i klubfaciliteter med 0 - 3 årige børn, men med en positiv indstilling fra dagplejernes side går det.

Med de nye vuggestuepladser har vi endelig fået "ryddet" vuggestueventelisten. Der er lige nu enkelte børnehavebørn på venteliste, som vi ikke får plads til før til sommer.

Tilgengæld har vi helt usædvanligt enkelte ledige pladser i vuggestuegrupperne i Valhalla, Græsbakken og Nymarken.

Har I nogen spørgsmål omkring de nye forhold, er I meget velkomne til at kontakte dagtilbudsleder Birgitte Rasmussen på telefon 2920 4146

Opslagstavle...

  •  Opslagstavleikon

    HUSK at skrive dit barn op til pasning...

    Du kan skrive dit barn op til en plads i et dagtilbud, så snart barnet har fået cpr nr. For at være sikker på, at få en plads når barnet er 26 uger eller når I skal bruge pladsen, skal vi have jeres ansøgning senest 3 måneder forinden.

    Læs mere her

    Skrevet af: Lise-Lotte Aagaard Christiansen d. 10-03-2015