BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Hårup-Elev dagtilbud

Billede

 

Hårup-Elev dagtilbud består at 4 afdelinger:

Hårup børnegård, Salonikivej 26, Hårup, 8530 Hjortshøj
normeret til 4 grupper børn - 1 gruppe med 12 vuggestuebørn og 3 grupper med ialt 57 børnehavebørn

Todbjerg børnehus, Bøggildsvej 22, Todbjerg, 9530 Hjortshøj
normeret til 2 grupper børn - 1 gruppe med 12 vuggestuebørn og 1 med 26 børnehavebørn

Krokodillehaven, Koldkilde 9, Elev, 8520 Lystrup
normeret til 5 grupper børn - 2 grupper med ialt 24 vuggestuebørn og 3 grupper med ialt 60 børnehavebørn

Møllehuset, Lille Elstedvej 189, 8520 Lystrup
normeret til 4 grupper - 2 grupper med ialt 24 vuggestuebørn - 2 grupper med i alt 40 rnehavebørn

På grund af svingende pladsprognoser for vuggestuebørn er disse normeringer vejlendene og kan til enhver tid ændres efter de behov der er. Alle 4 afdelinger er intergrerede 0-6 års institutioner.

 

Se afdelingernes hjemmesider.

Seneste nyhed...

Vejledning til digital fremmøde - hjemmefra

Fremover skal vi bruge de nye touch-skærme til digital fremmøderegistrering. – Altså en afløser for de sedler hvor I skriver, hvornår jeres barn kommer og går.

Systemet er en del af BørneIntra, som vi har brugt i flere år nu til hjemmeside og FamilieIntra.

I ‘Fremmødekalenderen’ kan I hjemmefra melde ind I systemet, hvis der er ændringer I barnets komme-gå-tider, hvis barnet er sygt eller holder fri.

Komme-gå-skærmene i huset skal bruges til at meddele, hvornår barnet er kommet og gået, ligesom personale og forældre kan skrive korte beskeder til hinanden.

Se de to videoer herunder om hvordan du som forælder 'fodrer' systemet med oplysninger fra din smartphone, tablet eller computer.

Der findes en app til systemet (IOS og Android) som du kan bruge til at betjene fremmødekalenderen med - i videoen herunder kan du se hvordan.

Videoerne kan maksimeres på pilene i nederste højre hjørne, hvis det kniber med at se.

Fremmødekalender i BørneIntras app:

 

Du kan naturligvis også rette I fremmødekalenderen via din computer. Det skal du gøre, hvis du skal ændre i hele barnets ugeskema.

Se her hvordan: 

Opslagstavle...

 •  

   

  Nye anvisningsregler pr. 1. november 2019.

  Anvisningsreglerne i Aarhus Kommune ændres pr. 1. november 2019, så det fremover bliver opskrivningsanciennitet pladserne anvises efter og ikke længere barnets alder.

  Nye regler

  De nye anvisningsregler pr. 1. november 2019 er:

  1. Børn med særlige behov, disse vurderes af PPR

  2. Børn der er indskrevet i et obligatorisk læringstilbud i den ønskede dagtilbudsafdeling og som ønskes indskrevet i et almindeligt dagtilbud

  3. Børn med søskende i samme dagtilbudsafdeling eller dagpleje

  4. Det barn der først er skrevet op til en garantiplads i sit anvisningsdistrikt

  5. Det barn der først er skrevet op til en garantiplads i sit eget garantidistrikt

  6. Det barn der først er skrevet op til en garantiplads fra andre garantidistrikter

  7. Det barn, der har stået længst tid på ventelisten til en plads, også selvom barnet har en plads i forvejen

  I anvisningen skal der tages højde for, at der maksimalt må være 30 % børn bosat i udsatte områder i de enkelte dagtilbudsafdelinger. Der skal ligeledes tages højde for, at børn der skal tildeles en plads i et obligatorisk læringstilbud, skal tildeles plads inden pladserne anvises efter ventelisten.

  Ancienniteten kan tidligst beregnes fra barnet er 4 måneder.

  Hvornår gælder reglerne fra?

  De nye regler gælder pr. 1. november 2019. Da der anvises 2 måneder frem, får reglerne dog først betydning for børn, der skal starte i institution 1. januar 2020 eller senere.

  Hvis et barn skal starte i institution 1. december 2019, er det altså de "gamle" regler om alder, der gælder ved anvisningen af plads til barnet.

  Overgangsordning

  Alle børn der skrives op inden d. 24. september 2019 tildeles højst mulig anciennitet. Det betyder, at alle børn, der skrives op inden 24. september 2019, stilles, som om de har skrevet sig op, inden de fyldte 4 måneder, uanset faktiske opskrivningstidspunkt.

  Tilflyttere

  Det er ikke muligt for tilflyttere at medtage ancienniteten fra den kommune eller det garantidistrikt, de flytter fra.

  Man er dog altid garanteret en plads løbende måned + to måneder efter man har søgt herom, det er bare ikke altid sikkert, at det bliver en ønskeplads.

  Ny søskendefordel

  Søskendefordelen ændres. Det betyder, at fra 1. november 2019 gives der ikke længere søskendefordel til hele dagtilbuddet men kun til daginstitutionen eller dagplejen, som man i forvejen har et barn i.

  4 måneders regel

  Ancienniteten kan tidligst beregnes fra barnet er 4 måneder. Det betyder, at alle børn der skrives op til plads, inden de fylder 4 måneder, stilles ens uanset, om de er skrevet op ved eksempelvis 2 eller 3 måneder.

  Ex: Anton er født 3. januar 2019. Familien benytter den digitale pladsanvisning d. 6. februar 2019, hvor de skriver Anton op til plads. Antons anciennitetsdato er 3. januar + 4 måneder = 3. maj 2019.

  Ex: Bertram er født 3. januar 2019. Familien benytter den digitale pladsanvisning d. 6. juni 2019, hvor de skriver Bertram op til plads. Dette er efter Bertram er fyldt 4 måneder, og anciennitetsdatoen er derfor den faktiske dato d. 6. juni 2019.

  Ex. Carina og Danielle er begge født 5. maj 2019. Carina skrives op til plads d. 6. maj 2019 og Danielle skrives op til plads d. 2. september 2019. Begge er skrevet op inden de fylder 4 måneder, og begge får derfor samme anciennitetsdato 5. maj 2019 + 4 måneder = 5. september 2019, selvom de reelt er skrevet op på forskellige dage.

  Hvis et barn er født d. 31. maj, 31. juli, 29. oktober, 30. oktober, 31. oktober eller 31. december får de anciennitet til den sidste månedsdag i måneden i stedet.

  Ex. Erika er født d. 30. oktober 2019, hun skrives op til plads inden hun fylder 4 måneder, og hun får derfor anciennitetsdatoen 30. oktober + 4 måneder = 29. februar 2020.

  Hvad hvis der tilføjes nye ønsker efter 4 måneder?

  Hvis man har skrevet sit barn op inden det bliver 4 måneder, men man tilføjer nye ønsker efter barnet er fyldt 4 måneder, så får de nye ønsker den faktiske dag som anciennitet.

  Ex. Fiona er født d. 6. juni 2019. Forældrene skriver hende op til Vuggestuen Vestervang og Kernehuset d. 3. september 2019. Fiona får en garantianciennitet, der hedder 6. oktober 2019 og en ønskeanciennitet til Kernehuset og Vestervang der hedder 6. oktober 2019. Den 1. november 2019 tilføjer forældrene Vesterbo som ønske. Ønsket om Vesterbo får ancienniteten 1. november 2019.

  Ved anvisningen til en garantiplads anvises der efter garantiancienniteten og ønskernes anciennitet har derfor ikke den store betydning. Ønskernes anciennitet får dog betydning, hvis man ønsker at stå på venteliste efter, at man har takket ja til en garantiplads. Det skyldes, at anvisningen til en ønskeplads, når man har en garantiplads, sker alene efter ønskernes anciennitet.

  Hvad hvis man ønsker at ændrer i sine prioriteringer?

  Hvis man ønsker at bytte om på prioriteringerne af allerede ønskede institutioner, har det ingen betydning for ancienniteten.

  Ex. George er født d. 12. juli 2019 og skrevet op til institutionerne Krokodillehaven som første prioritet og Møllehuset som anden prioritet d. 14. juli 2019, dvs. ønskerne har ancienniteten 12. november 2019. D. 14. november ønsker familien at gøre Møllehuset til første prioritet, og flytter derfor om på de to institutionerne, så Møllehuset står som nr. 1 og Krokodillehaven som nr. 2. Ancienniteten er fortsat 12. november 2019.

  Anvisning af plads garantiplads vs. Ønskeplads

  Ved anvisning efter garantien (dvs. anvisning til en garantiplads) anvises der efter garantiancienniteten

  Ved anvisning til ønskeplads (dvs. anvisning til en plads, når man har en plads i forvejen) anvises efter ønskernes anciennitet

  23-08-2019
 •  Opslagstavleikon

  Ny børne- og ungepolitik i Aarhus Kommune

  I december 2015 vedtog byrådet i Aarhus Kommune en ny børne- og ungepolitik, som nu foreligger i en trykt udgave.

  Politikken beskriver de værdier, som danner grundlag for alt arbejde med børn og unge i Aarhus Kommune.

  Du kan læse hele beskrivelsen på dette link.

   

  25-04-2016
 •  

   

  Åben Anonym Rådgivning

  Alle kan have problemer i familien. Åben, Anonym Rådgivning er et tilbud om rådgivning til familier med børn fra 0-17 år, som bor i Aarhus Kommune. Du og din familie kan få op til tre anonyme, gratis samtaler.

  Målgruppe

  Åben, Anonym Rådgivning er et tilbud om familierådgivning for familier i Aarhus Kommune med børn fra 0-17 år. Du er altid velkommen til at kontakte os, uanset om dit eller din families problem er stort eller lille.

  Det kan for eksempelvis være, at du har problemer med:

  • At være/blive forældre
  • At få hverdagen til at fungere
  • At få familien til at enes
  • Bekymringer for børnene
  • Skilsmisse
  • Vold i familien
  • Et uroligt spædbarn, der har svært ved at sove eller spise
  • Uenigheder i familien
  • En efterfødselsreaktion

   

  Tilbuddets indhold

  Du kan enten bestille tid til en personlig samtale eller få telefonrådgivning.
  Mandag til torsdag kan du ringe mellem kl. 11-12 anonymt og bestille tid til en rådgivende samtale. Samtalen varer en time og ligger i tidsrummet 13-16 mandag til torsdag. Det foregår på Vejlby Centervej 52 i Risskov. Hvis du foretrækker at få rådgivningen over telefon kan du ringe direkte mandag til torsdag fra kl. 13-15.
  Familieterapeuterne i Åben, Anonym Rådgivning arbejder i Børnecentret i Socialforvaltningen. De har alle stor erfaring på familie– og børneområdet.
  Du kan få op til tre rådgivende samtaler gennem Åben, Anonym Rådgivning.

   

  Henvisning

  Du behøver ikke blive henvist for at få Åben, Anonym, Rådgivning. Tilbuddet er anonymt, og du vil ikke blive registreret. Åben, Anonym Rådgivning er gratis.

  Kontakt

   

  Åben, Anonym Rådgivning

  Børnecentret

   

  Telefon: 80 33 10 44

  Åbningstider:
  Ønsker du at møde personligt op til familierådgivning, skal du først bestille tid.
  Du kan få familierådgivning over telefonen mandag til torsdag fra kl. 13-15.

  Telefontider:
  Tidsbestilling kan ske telefonisk mandag til torsdag kl. 11-12
   

   

  Link til åben  anonym rådgivning ved Pædagogisk psykologisk rådgivning i Aarhus:

   

   

  http://www.aarhus.dk/da/borger/familie-boern-og-unge/Raad-og-hjaelp/Familier-i-problemer/Aaben-Anonym-Raadgivning.aspx

  08-04-2015