BørneIntra v2.9

Velkommen til Børnehaven Solnæs

 

Vi er en lille børnehave, som er normeret til 26 børn. Børnehaven er i kraft af sin størrelse et meget overskueligt og trygt sted.

Vi forsøger at være et sted, hvor det enkelte barn er i centrum, hvor vi kan tage individuelle hensyn, hvor tingene kan lade sig gøre, hvor vi har fleksible regler, og kun faste regler der hvor det gælder børnenes sikkerhed.

I vores hverdag lægger vi vægt på at give plads og tid til børnenes lege, så de derigennem får mulighed for at danne venskaber og blive gode til at omgås hinanden. Vi arbejder også med at give børnene megen medbestemmelse og med at gøre dem selvhjulpne.

Da børnehaven er en af Aarhus Kommunes handicapinstitutioner modtager vi børn med handicap. Institution har ud af sin grundnormering på 26 børn plads til to børn med handicap.

Klik her for at finde os (link til google maps):

Seneste nyhed...

Midlertidig vuggestuegruppe i Børnehaven Ryhaven

Den 27. juni 2014

 

Med baggrund i henvendelse fra Aarhus Kommune, Børn og Unge om behov for flere vuggestuepladser i området oprettes der nye vuggestuepladser i børnehaven Ryhaven.

De første 6 vuggestuepladser vil vi forsøge på, at have på plads allerede fra den 1. august 2014.

 

Den nye vuggestuegruppe oprettes i en af de nuværende børnehavegrupper med et antal op til 12 vuggestuepladser.

 

Ordningen vil være midlertidig og skal ses i sammenhæng med, at dagtilbuddet har overskydende børnehavepladser og at planen er, at børnehaven Ryhaven sammen med børnehaven Solnæs på et tidspunkt kan flytte til en nyopført institution på Klokkervej 53.

 

 

Eventuelle henvendelser kan rettes til undertegnede på telefon
 29 20 41 37 eller på mail saf@aarhus.dk

 

 

Med venlig hilsen

 

Steen Andersen Frøslev

Dagtilbudsleder

 

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag