BørneIntra v2.9

Velkommen til Børnehaven Solnæs

 

Vi er en lille børnehave, som er normeret til 26 børn. Børnehaven er i kraft af sin størrelse et meget overskueligt og trygt sted.

Vi forsøger at være et sted, hvor det enkelte barn er i centrum, hvor vi kan tage individuelle hensyn, hvor tingene kan lade sig gøre, hvor vi har fleksible regler, og kun faste regler der hvor det gælder børnenes sikkerhed.

I vores hverdag lægger vi vægt på at give plads og tid til børnenes lege, så de derigennem får mulighed for at danne venskaber og blive gode til at omgås hinanden. Vi arbejder også med at give børnene megen medbestemmelse og med at gøre dem selvhjulpne.

Da børnehaven er en af Aarhus Kommunes handicapinstitutioner modtager vi børn med handicap. Institution har ud af sin grundnormering på 26 børn plads til to børn med handicap.

Klik her for at finde os (link til google maps):

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag