BørneIntra v2.15

Velkommen til Åbyhøj Dagtilbud

 

 

Åbyhøj Dagtilbud ligger i område Silkeborgvejs lokaldistrikt Åbyhøj og er tilknyttet lokaldistriktssamarbejdet med Gammelgårdsskolen og FU-Silkeborgvej.

 

Vi er normeret til 402 børn og beskæftiger ca. 100 fastansatte. Budgetrammen er ca. 38 mio. kr. årligt.

Åbyhøj Dagtilbud består af syv institutionsafdelinger og en fællesafdeling.

 

Dagtilbuddet danner rammer om en hverdag for børn, forældre og personale i et samarbejde med fællesskab, anerkendelse, tillid, respekt og retfærdighed. Børn og voksne skal kunne føle sig trygge og have mulighed for at udfolde sig i en varm og menneskelig atmosfære.

 

Den pædagogiske praksis tager sit udgangspunkt i børns individuelle personlighed, børns indbyrdes leg og påfund samt i de almene aktiviteter, planlagte som spontane. Disse er værdigfulde for børnenes udvikling, læring, trivsel og dannelse - herunder børnenes sociale udvikling, relationsdannelse og udvikling af selvværd.

 

For at skabe denne atmosfære har vi fokus på fire værdier: glæde, tillid, frihed og fællesskab.

 

Som det optimale grundlag for børnenes dannelse, trivsel, læring og udvikling har fællesskabet et gensidigt og forpligtende samarbejde mellem forældre og personale. Dagtilbuddet vægter samarbejdet med forældrene om børnenes udvikling, dannelse, trivsel og læring højt.

 

 

Seneste nyhed...

Kære forældre og personale

Så blev det efterår og jeg er glad for endelig at være startet her i Åbyhøj.

Jeg er uddannet pædagog fra Peter Sabroe seminariet, og inden da har jeg en håndværksfaglig uddannelse som murer.

Inden jeg startede her i Åbyhøj dagtilbud, har jeg været Dagtilbudsleder i Gellerup dagtilbud siden 2007 og før det 4 år som leder af et bosted for udviklingshæmmede unge voksne under Aarhus amt.

Jeg er 46 år, samlevende med kæresten og har Ida på 8 år.

 

Lige nu er jeg på vej rundt i alle afdelinger for at møde børn og personale.

Der har været holdt det første møde i forældrebestyrelsen og jeg har allerede en tydelig fornemmelse af engagerede forældre, børnehuse med gode hverdagsliv og betydningsfulde relationer mellem børn og voksne.

 

Jeg glæder mig til samarbejdet med jer

Morten

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag