BørneIntra v2.10

Velkommen til Åbyhøj Dagtilbud

 

 

 

Åbyhøj Dagtilbud ligger i område Silkeborgvejs lokaldistrikt Åbyhøj og er tilknyttet lokaldistriktssamarbejdet med Gammelgårdsskolen og FU-Silkeborgvej.

 

Åbyhøj Dagtilbud består af syv institutionsafdelinger og en fællesafdeling.

 

Dagtilbuddet danner rammer om en hverdag for børn, forældre og personale i et samarbejde med fællesskab, anerkendelse, tillid, respekt og retfærdighed. Børn og voksne skal kunne føle sig trygge og have mulighed for at udfolde sig i en varm og menneskelig atmosfære.

 

Den pædagogiske praksis tager sit udgangspunkt i børns individuelle personlighed, børns indbyrdes leg og påfund samt i de almene aktiviteter, planlagte som spontane. Disse er værdigfulde for børnenes udvikling, læring, trivsel og dannelse - herunder børnenes sociale udvikling, relationsdannelse og udvikling af selvværd.

 

For at skabe denne atmosfære har vi fokus på fire værdier: glæde, tillid, frihed og fællesskab.

 

Som det optimale grundlag for børnenes dannelse, trivsel, læring og udvikling har fællesskabet et gensidigt og forpligtende samarbejde mellem forældre og personale.

 

Dagtilbuddet vægter samarbejdet med forældrene om børnenes udvikling, dannelse, trivsel og læring højt.

 

Fællesafdelingen Åbyhøj Dagtilbud, Rosenstien 2, 8000 Aarhus C
Dagtilbudsleder: Steen Andersen Frøslev; Souschef: Jette Clausen; Administration: Vibeke Lassen; Kommunikationsmedarbejder og ledelsessekretær: Daniela Lot

 

 

Seneste nyhed...

Obligatorisk frokostmåltid fortsætter i alle afdelinger

 

Til Forældre og Personale i Åbyhøj Dagtilbud

 

Obligatorisk frokostmåltid fortsætter i alle afdelinger

 

I forbindelse med mulighed for fravalg af det obligatoriske frokostmåltid er resultatet at tilkendegivelse fra forældre, at alle afdelinger i Åbyhøj Dagtilbud fortsætter med, at tilbyde frokost til alle børnene.

 

Ud over det obligatoriske frokostmåltid, tilbydes der morgenmad til børn som har et tidligt fremmøde, samt mellemmåltid til alle børn.

 

I vuggestueafdelingerne tilbydes mellemmåltid formiddag og eftermiddag, i børnehaveafdelingerne tilbydes mellemmåltid enten formiddag eller eftermiddag.

 

Tilkendegivelserne fordeler sig således:

 

Afdeling

Ja

Nej

Ikke stemt

Æbletræet

30

0

9

Silkeborgen

47

0

10

Digterparken

34

0

32

Ryhaven

28

2

17

Klokkervej

70

0

25

Solnæs

21

1

4

Gammelgården

29

5

13

                   

 

Eventuelle henvendelser kan rettes til undertegnede på telefon
 29 20 41 37 eller på mail saf@aarhus.dk

 

 

Med venlig hilsen

 

Steen Andersen Frøslev

Dagtilbudsleder

 

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag