BørneIntra v2.15

Velkommen til Åbyhøj Dagtilbud

 

 

Åbyhøj Dagtilbud ligger i område Silkeborgvejs lokaldistrikt Åbyhøj og er tilknyttet lokaldistriktssamarbejdet med Gammelgårdsskolen og FU-Silkeborgvej.

 

Vi er normeret til 402 børn og beskæftiger ca. 100 fastansatte. Budgetrammen er ca. 38 mio. kr. årligt.

Åbyhøj Dagtilbud består af syv institutionsafdelinger og en fællesafdeling.

 

Dagtilbuddet danner rammer om en hverdag for børn, forældre og personale i et samarbejde med fællesskab, anerkendelse, tillid, respekt og retfærdighed. Børn og voksne skal kunne føle sig trygge og have mulighed for at udfolde sig i en varm og menneskelig atmosfære.

 

Den pædagogiske praksis tager sit udgangspunkt i børns individuelle personlighed, børns indbyrdes leg og påfund samt i de almene aktiviteter, planlagte som spontane. Disse er værdigfulde for børnenes udvikling, læring, trivsel og dannelse - herunder børnenes sociale udvikling, relationsdannelse og udvikling af selvværd.

 

For at skabe denne atmosfære har vi fokus på fire værdier: glæde, tillid, frihed og fællesskab.

 

Som det optimale grundlag for børnenes dannelse, trivsel, læring og udvikling har fællesskabet et gensidigt og forpligtende samarbejde mellem forældre og personale. Dagtilbuddet vægter samarbejdet med forældrene om børnenes udvikling, dannelse, trivsel og læring højt.

 

 

Seneste nyhed...

Ny dagtilbudsleder i Åbyhøj dagtilbud

Kære Forældre i Åbyhøj dagtilbud

Jeg skriver til jer for at orientere jer om, hvem der skal være dagtilbudsleder i Åbyhøj dagtilbud.

Dagtilbudslederstillingen i Åbyhøj dagtilbud har været vakant siden april 2016.

I samme periode har vi desuden afventet beslutningen om tilpasning af dagtilbudsstrukturen i Gellerup/Tovshøj.

I sidste uge orienterede jeg dagtilbuddet om, at Byrådet ikke nåede at behandle sagen om tilpasning. Derfor er den - sammen med en række andre sager - blevet henvist til kommende byrådsmøde.

Jeg har vurderet, at der er behov for en beslutning omkring dagtilbudslederstillingen i Åbyhøj dagtilbud.

Derfor  er jeg glad for at kunne orientere jer om, at Morten Kling fremover bliver dagtilbudsleder i Åbyhøj dagtilbud. Morten har siden 2007 været dagtilbudsleder i Gellerup dagtilbud - så det er en erfaren og kompetent leder, der nu skal stå i spidsen for Åbyhøj dagtilbud.

Der er aftalt en ”glidende” overgang og lederoverdragelse i september måned. Der vil ligeledes blive udarbejdet en plan for præsentation og introduktion til Åbyhøj dagtilbud.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige TAK til lederteamet samt medarbejdere for opbakning og stor tålmodighed.

 

 

Venlig hilsen

Berit Vinther

Områdechef, område Silkeborgvej

Tlf. +45 41858033

Mail: bebov@aarhus.dk

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag