BørneIntra v2.19.1

Seneste nyhed...

Velkommen til Skjoldhøj Vuggestue

  Billede

 Skjoldhøj Vuggestue er en selvejende institution med 30 børn, 0-2,11 år.

Se yderligere under:Kontakt os.

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Sådan er det at være bestyrelsesmedlem i Skjoldhøj Vuggestue

   

  Skjoldhøj Vuggestues bestyrelses forældrerepræsentation består lige nu af fire forældre fra Solstuen, hvor alle børn med hastige skridt nærmer sig børnehavealderen. Dermed er det også tid til at få nye forældre ind i bestyrelsen, så det gode bestyrelsesarbejde kan fortsætte så glidende og uforstyrret som muligt. Vi håber, at vi med vores beretninger nedenfor kan hjælpe resten af forældregruppen med en indsigt i, hvad det vil sige at være med i bestyrelsen og dermed give lysten til at melde sig som kandidat til bestyrelsen på et oplyst grundlag.

   

  De bedste hilsner,

  Formanden – Charlotte 

   

  Mette – Mor til Elmer på Solstuen: Bestyrelsesarbejdet er særligt væsentligt i en institution som Skjoldhøj vuggestue som er selvejende, hvorfor man som bestyrelse får både reel indflydelse og et reelt ansvar. I bestyrelsesarbejdet får man indsigt i og tager beslutninger om alt fra økonomi og ansættelser til madordninger og pædagogiske-årsplaner. En stor del af bestyrelsesarbejdet handler om at sparre med ledelse og medarbejderrepræsentanter omkring vuggestuens daglige praksis og drift. Som bestyrelsesmedlem er man desuden med til at planlægge og afvikle diverse arrangementer i vuggestuen så som forældremøder, sommerfester, julefester, arbejdsdage og bedsteforældredage.

   

  I den tid jeg har siddet i bestyrelsen, har vi bl.a. arbejdet med følgende: 

  • Opfølgning på APV og trivselsundersøgelser 
  • Spørgsmålet om hvordan man bedst muligt inddrager hele forældregruppen i bestyrelsesarbejdet
  • Diskuteret madordning – herunder muligheden for varme måltider, graden af økologi og muligheder for særlige kosttilbud 
  • Øget fokus på synlighed og information omkring vuggestuen med henblik på sikring af et mere stabilt børneindtag – i den sammenhæng har bestyrelsen udviklet en ny folder/flyer samt video om institutionen
  • Ansøgninger om fondsmidler både private og offentlige – vi bl.a. fået midler fra privat fond til ladcykel 

   

  Det spændende ved at deltage i bestyrelsesarbejdet er, at man får en unik indsigt i forholdene på sit barns institution og mulighed for at påvirke dem. Desuden er det en anledning til at lære både andre forældre og personale bedre at kende. Selvom det kan være alvorlige emner vi arbejder med som til tider kræver svære beslutninger, er tonen god, konstruktiv og oftest ganske hyggelig. Har man den tid og det overskud det kræver at deltage i bestyrelsesarbejdet, kan jeg derfor kun anbefale at man kaster sig ud idet. Det er vigtigt, at vi som forældregruppe er så bredt repræsenteret som muligt i forhold til køn, kompetencer, etnicitet m.m. Det er både for at sikre, at alles interesser er repræsenteret, men også for at sikre en alsidig og kompetent sparring med ledelsen. Er man ny i den slags arbejde er der mulighed for at komme på et lille introduktionskursus hvilket tidligere bestyrelses-medlemmer har været glade for. 
   

  Mahmoud – Far til Illiana på Solstuen: Min erfaring fra arbejdet i bestyrelsen er at man indgår i tæt samarbejde med ledelsen samt får indblik i hvordan vuggestuens dagligdag bliver formet. Mens jeg har været i bestyrelsen, har vi bl.a. diskuteret:

  • Hvorvidt vuggestuen skal indgå i AULA samarbejdet med Århus kommune.
  • Gennemgået budgetter med dagtilbudslederen.
  • Diskuteret puljemidler der er givet til vuggestuen og hvordan de kan skal bruges.
  • Diskuteret det faldende børnetal og hvordan dette kunne vendes.
  • Diskuteret Corona-krisen og hvordan dette har påvirket dagligdagen i vuggestuen.


  Som en del af bestyrelsen har man et ansvar, men man er på samme tid med til at forme dagligdagen på længere sigt og på den måde få et dybt indblik i hvordan personalet arbejder ”bag kulisserne” og det store arbejde hele personalet lægger i at få skabt den bedste hverdag for vores børn. At være en del af vuggestuens bestyrelse forudsætter at man er opsat på at få vuggestuen til at fungere hele vejen rundt og også tænker ud i fremtiden hvor ens eget barn nok allerede er stoppet. Det har været berigende at være en del af vuggestuens bestyrelse og har også givet en stor forståelse for det store arbejde der ligger i at få en hverdag til at fungere bedst for børnene.

   

  Shelly – Mor til Asger og Oliver på Solstuen: Jeg kom ind i bestyrelsen som suppleant. Drengene havde lige startet i vuggestue da jeg meldte mig som suppleant, og det var dejligt, at der gik nogle måneder, hvor vi kunne vænne os til vuggestuelivet inden jeg trådte ind som bestyrelsesmedlem. Det er spændende at lære personalet og andre forældre lidt bedre at kende, og man får en meget bedre forståelse for, hvordan de gør tingene. Og så får man muligheden for at have indflydelse på, hvordan vuggestuen kører. 

  Med indflydelse kommer der også ansvar, både for alle børnene og personalet. Der er nogle vigtige emner, såsom økonomien, som man skal tage stillinger til som bestyrelsesmedlem. Jeg har selv ikke så meget erfaring med det, så jeg har været nødt til at bruge lidt tid til at læse beretninger grundigt og sætte mig ind i det, så at jeg kunne tage en oplyst beslutning omkring det. Men heldigvis er man ikke alene som bestyrelsesmedlem, og de andre forældre i bestyrelsen og repræsentanter fra personalet er gode til at diskutere og forklare, så man kan være tryg ved den beslutning vi træffer i fællesskab.


  Charlotte – Mor til Birk på Solstuen: At være medlem af bestyrelsen giver mig en reel følelse af at være med til at gøre en forskel for det sted, hvor mit barn tilbringer størstedelen af sin vågne tid. Og med den indsigt, forståelse, indflydelse jeg har som bestyrelsesmedlem, føler jeg mig tættere på min søn, mens jeg er på arbejde. Det giver mig tryghed og ro i maven. Samtidig værdsætter jeg den personlige relation, der styrkes mellem resten af forældrerepræsentanterne og repræsentanterne fra personalet. Jargonen i bestyrelsen er uformel, hyggelig og afslappet med plads til forskellighed, hvilket gør samarbejdet lettere i min optik. 

   

  Jeg har siddet i bestyrelsen siden september 2019 og har udover førnævnte punkter fra Mahmoud og Mette siddet med til en ansættelsessamtale af en pædagog.  

  28-08-2020
 •  Opslagstavleikon

   

  Se filmen "lad dog barnet"

  Den  er værd at se, giver stof til eftertanke!

  17-10-2013
 •  Opslagstavleikon

  Hjælp jeres børn til at sove godt.
  Søvn er vigtig for jeres børns udvikling, sundhed og trivsel. På Aarhus Kommunes nye søvnhjemmeside kan I læse gode råd til gode søvnvaner for børn og unge i alderen 0-18 år. Tjek linket og bliv klogere på søvn: www.aarhus.dk/søvn

  17-10-2013