BørneIntra v2.10

22. Januar 2015 flyttede Lærken og Mågen ned i nye lokaler på Gudrunsvej 32 og 36 i forbindelse med etablering af Helhedsplan Gellerup.

Vi glæder os til 2016:

Væksthuset afløser Nordgårdskolen i Gellerup

Vinderprojektet har navnet ”Væksthuset”, og bag projektet står GPP Arkitekter, Rambøll A/S samt WAD Landskabsarkitekter. Projektet samler Sundhedspleje, Sundhedshus samt de afdelinger af Gellerup dagtilbud, der flyttes fra andre steder i området som et led i helhedsplanen for området.

 

Bünyamin Simsek, rådmand for Børn og Unge, glæder sig over, at der er fundet en vinder, og ser frem til, at byggeriet kan tages i brug i 2016.

”Projektet binder arkitektur, landskab og pædagogiske overvejelser sammen på en god måde, og jeg vil sammen med børn, forældre og medarbejdere glæde mig til at følge byggeriet. Det bliver et flot byggeri, og et meget konkret udtryk for de forandringer, som helhedsplanen medfører i området. Jeg glæder med til at se det hele taget i brug,” siger Bünyamin Simsek.

I dommerbetænkningen beskriver dommerne blandt andet, at Væksthuset ”vidner om stor indlevelse i pædagogikkens fordringer til rum, og projektet får til fulde udbytte af de fire institutioners og sundhedshusets sambrugsmuligheder i en fælles bygning.” Om planen for arealerne uden om hedder det, at ”haveplanen er konkurrencens bedste.”

Væksthuset vil bestå af i alt fem huse med fire afdelinger under Gellerup Dagtilbud samt et sundhedshus bundet sammen af et fælles orangeri. I alt bygges der cirka 3000 kvadratmeter og indrettes cirka 4000 kvadratmeter udearealer.

 

”Væksthuset” vil samlet set rumme:

  • 190 børn i alderen 0-6 år
  • 110 medarbejdere i dagtilbud og sundhedspleje

 

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag