BørneIntra v2.19

Velkommen til Børnehaven Gammelgården

Skiftende billeder

Vi er en lille børnehave med plads til 40 børn.

Du er velkommen til at kontakte pædagogisk leder Naimah, hvis du vil besøge os.

Tlf. nr.: 24 78 31 73.

Seneste nyhed...

Orientering om nye retningslinjer for anvisningen

Ny dagtilbudslov

Den 24. maj 2018 vedtog Folketinget en ny dagtilbudslov, hvor der er fokus på styrket kvalitet i dagtilbuddene, øget fleksibilitet og frit valg for forældrene.

Loven indebærer et øget fokus på læringsplaner og læring både i kommunalt og privat regi, en øget fleksibilitet for forældre med skæve arbejdstider, og bedre mulighed for til forældrene for at ønske plads.

 

Ret til at ønske plads

Lovændringerne betyder, at fra d. 1. januar 2019 vil forældrene have ret til at skrive deres børn op på venteliste til en ønskeplads, uanset hvor længe børnene har gået i deres institution/dagpleje. F.eks. kan forældre således tage imod en garantiplads en fredag og samme dag atter skrive barnet op til en ønskeplads. Der gælder med andre ord ikke længere en regel om barnet skal have brugt pladsen i mindst 6 måneder, før der kan ske overflytning.

Forældrene får også mulighed for at skrive deres barn op til en anden institution i samme dagtilbud. Førhen har overflytning inden for dagtilbuddet skulle ske ved henvendelse til dagtilbudslederen, men pr. 1. januar 2019 får forældrene mulighed for også at skrive barnet op til en anden plads i samme dagtilbud via Pladsanvisningen.