BørneIntra v2.17

Velkommen til Højbjerg dagtilbud, Kragereden

Rygården - Kridthuset - Kræmmerhuset - Børneslottet

Skiftende billeder

 

Benyt menuerne til venstre for at finde informationer om Højbjerg dagtilbud og de 4 afdelinger.

 

Seneste nyhed...

Højbjerg dagtilbud udvider med en vuggestuegruppe

På baggrund af et pres på efterspørgslen af vuggestuepladser i sydbyen, udvider Højbjerg dagtilbud den 16.april 2018 med 12 vuggestuepladser.

Konkret sker udvidelse ved, at Børnehaven Rygården i stedet for 3 børnehavegrupper - omstruktureres til fremadrettet, at huse 1 vuggestue- og 2 børnehavegrupper.

Ombygningen er i fuld gang og forventes færdig først i marts.

For yderligere information kontakt pædagogisk leder Anja Fønss:

Tlf: 4185 4360 eller mail: anfo@aarhus.dk

 

DII Rygården huser ca. 42 børnehavebørn og 12 børn i vuggestuen -i to selvstændige huse.

Nærvær, tryghed og en anerkendende tilgang til hinanden, er nogle af de værdier som er omdrejningspunktet hos os.

I Rygården har vi:

  • Dygtige og engagerede medarbejdere og en mangfoldighed af skønne børn
  • Et godt forældresamarbejde og -engagement
  • Et bredt samarbejde mellem grupperne - med meget plads til leg,kreativitet og læring
  • Et sted hvor venskaber på tværs af alder og det sociale fællesskab altid i højsædet
  • Fokus på at skabe gode overgange
  • Fokus på dialogbaseret kommunikation i forældresamarbejdet

Vi har særlig fokus på:

Udeliv:

Vi er ude hver dag og tilbringer gerne hele dage ude, når vejret tillader det.

Rygårdens vilde"mark" udfordrer børnene til bevægelse og giver os alle muligheder for at udforske dyre-og planteriget intenst. Vi voksne er ikke bange for at få jord og ormeslim på fingrene!

Musik:

Sang, musik og bevægelse har stor betydning for små børns udvikling.

Derfor arbejder vi på at børn og forældre kommer til at mærke musikken. Både ved planlagte strukturerede forløb,spontane seancer i dagligdagen-og ved vores arrangementer.

Krop & bevægelse:

Børns leg og læring knytter sig altid til kroppen, en god motorik er derfor et vigtigt grundlag for børns trivsel, læring og udvikling.

Vores omgivelser i Rygården indbyder til bevægelse og udvikling af fin- og grov motorik.

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag