BørneIntra v2.19

VELKOMMEN TIL VESTERGÅRD DAGTILBUD

Dagtilbuddet består af de 5 kommunale daginstitutioner i Vestergård Lokaldistrikt samt Dagplejen i Viby.

Du kan læse om de enkelte afdelinger ved at klikke på deres navne i menuen til venstre

Skiftende billeder

HVIS I TILBYDES PLADS I 

DAGTILBUDDET, ER DET VIGTIGT,

AT I BESØGER DEN PÅGÆLDENDE

AFDELING EL. DAGPLEJER, 
INDEN I

ACCEPTERER PLADSEN...

Seneste nyhed...

Familiegrupper i dagtilbud: Et gratis tilbud til børnefamilier i Aarhus Kommune

Der er mange måder at være familie på, og som familie kan man komme ind i en negativ spiral, som påvirker barnets trivsel derhjemme eller i daginstitutionen. Familiegruppen er for børnefamilier, som f.eks. ønsker mere trivsel og nærvær i familien eller redskaber til at takle hverdagens udfordringer

  Billede

Familiegrupperne henvender sig til:

 • forældre, der ønsker mere nærvær og kontakt med barnet
 • forældre, der ønsker redskaber til at takle og forstå barnets behov og udfordringer
 • forældre, der ønsker at udvikle sine egne evner til at understøtte barnets trivsel og udvikling
 • forældre, der ønsker at blive bedre til at sætte grænser og være tydelige overfor barnet

 

Kontakt jeres daginstitution, hvis familiegruppen kunne være noget for jer, og læs mere om tilbuddet på www.aarhus.dk/familiegrupper

 

Se filmene, hvor tidligere deltagere fortæller om familiegrupperne her: https://aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/tidlige-indsatser/familiegrupper-tilbud-til-familier-med-boern-0-7-aar/#4

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  https://www.facebook.com/vestergaardsskolen/

  22-12-2016
 •  

  DIGITAL POST

   

  Al post mellem det offentlige og private, både når der er tale om brugere/familier i forhold til barnet og medarbejdere i forhold til deres ansættelsesforhold skal foregå mellem den offentlige myndighed/institutions digitale postkasse og borgerens/medarbejderens digitale postkasse hos borger.dk, såfremt henvendelserne indeholder følgende:

   

  - racemæssig eller etnisk baggrund 
  - politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning 
  - fagforeningsmæssige tilhørsforhold 
  - helbredsforhold 
  - seksuelle forhold 
  - strafbare forhold 
  - væsentlige sociale problemer, fx langvarig arbejdsløshed 
  - interne familieforhold og –stridigheder
  - selvmord og selvmordsforsøg
  - andre fortrolige oplysninger - afgørende for om en oplysning skal anses for fortrolig er, om oplysningen er af en sådan karakter, at den efter den almindelige opfattelse i samfundet bør kunne forlanges unddraget offentlighedens kendskab. Følgende oplysninger er fortrolige: 
   
  - CPR-numre 
  - indtægts- og formueforhold 
  - arbejds-, uddannelses- og ansættelsesmæssige forhold
   
  Hvis dagtilbuddet modtager mails fra en privat mailboks indeholdende ovenstående oplysninger, vil vi ikke behandle henvendelsen, men blot returnere til afsender med besked om at genfremsende digitalt.
  Ligeledes vil vi fremover udelukkende fremsende mails digitalt eller via beskedsystemet her i BørneIntra skulle meddelelserne være af samme karaktér.
   
  Dagtilbud Vestergårds adresse er: DagtilbudVestergaard@mbu.aarhus.dk - der kan også sendes direkte via nedenstående link:
  13-10-2016
 •  Opslagstavleikon

  Så lad dog barnet... gøre det selv... ...er titlen på en ny film, som sætter fokus på, at hver gang du gør noget for dit barn, som det kunne have gjort selv, sætter du barnet tilbage i udvikling.

  Filmen blev vist på Grøftekantens forældremøde d. 25/9, og kan ses ved at følge nedenstående link:

   

  13-10-2016