BørneIntra v2.19

Har du brug for en vuggestueplads til dit barn?

Skiftende billeder

Så er DII Træhøjen måske løsningen for jer?

 

Vi er en nybygget, nyåbent daginstitution.

Vi åbnede d. 2.1 2019, og har åbent for indskrivning af flere vuggestuebørn

 

Vi er startet op som ren vuggestue, men bliver 0-6 års integreret institution i takt med at de første børn bliver ældre, så dit barn kan blive hos os indtil det starter i skole.

 

 

Kontakt os for en rundvisning og en snak om værdier og tanker bag det pædagogiske arbejde

 

Kontakt pædagogisk leder Lone Skov Jørgensen på mail: losan@aarhus.dk eller tlf:41 89 09 73

 

 

Seneste nyhed...

Vaccination er vigtig

– og det er aldrig for sent at blive vaccineret. Risikoen for at blive smittet med mæslinger er tiltagende. Årsagen er primært forældres manglende opmærksomhed på vigtigheden af børn bliver vaccineret, ind imellem også deres skepsis over for effekten

  Det Danske Vaccinationsprogram

En del af effektiviteten ved vacciner er opnåelse af flokimmunitet. Altså at flokken beskytter hinanden ved at være vaccineret. En effektiv flokimmunitet forudsætter høj vaccinationstilslutning, - målsætningen er, at 95% af børnene vaccineres. På den måde vil det også være muligt, at beskytte de børn der pga. sygdom, ikke kan tåle at blive vaccineret.

Som en konsekvens af et meget effektivt vaccinationsprogram har mange glemt, at de sygdomme der vaccineres imod, er meget alvorlige sygdomme, som tidligere medførte alvorlig sygdom og i enkelte tilfælde dødsfald.

Det er væsentligt at vide, at det aldrig er for sent at blive vaccineret.

Statens Serum Institut sender påmindelser om børnevaccination til forældre, som har børn, der fylder 2, 6½ og 14 år, og der sendes påmindelser, hvis børnene på dette tidspunkt mangler mindst én af de vaccinationer, der anbefales i børnevaccinationsprogrammet. 

MFR vaccination gives, når barnet er 15 måneder og igen når barnet er 4 år. Altså begge gange, når barnet er i institution.

Det er praktiserende læges ansvar at informere forældre om vacciner, - sundhedsplejerskerne følger op på vejledningen, dels i hjemmebesøg og dels på skolen. Men sundhedsplejerskerne har ikke adgang til data omkring det enkelte barns deltagelse i det nationale vaccinationsprogram.

Her er oversigt og links til Det danske Børnevaccinationsprogram :

Vaccinationsprogrammet – arabisk

Vaccinationsprogrammet – engelsk

Vaccinationsprogrammet – farsi

Vaccinationsprogrammet – polsk

Vaccinationsprogrammet – somali

 
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en oversigt over MFR-tilslutningen på byens skoler, og på Vestergårdsskolen er det 88,48 % af 382 elever

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Fra efterårsferien 2018 bruger vi materialet til Tværfagligt Trivselsmøde som forberedelse til Konsultative Fora

   

  FØLG DETTE LINK

  25-03-2019
 •  Opslagstavleikon

  https://www.facebook.com/vestergaardsskolen/

  22-12-2016
 •  

  DIGITAL POST

   

  Al post mellem det offentlige og private, både når der er tale om brugere/familier i forhold til barnet og medarbejdere i forhold til deres ansættelsesforhold skal foregå mellem den offentlige myndighed/institutions digitale postkasse og borgerens/medarbejderens digitale postkasse hos borger.dk, såfremt henvendelserne indeholder følgende:

   

  - racemæssig eller etnisk baggrund 
  - politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning 
  - fagforeningsmæssige tilhørsforhold 
  - helbredsforhold 
  - seksuelle forhold 
  - strafbare forhold 
  - væsentlige sociale problemer, fx langvarig arbejdsløshed 
  - interne familieforhold og –stridigheder
  - selvmord og selvmordsforsøg
  - andre fortrolige oplysninger - afgørende for om en oplysning skal anses for fortrolig er, om oplysningen er af en sådan karakter, at den efter den almindelige opfattelse i samfundet bør kunne forlanges unddraget offentlighedens kendskab. Følgende oplysninger er fortrolige: 
   
  - CPR-numre 
  - indtægts- og formueforhold 
  - arbejds-, uddannelses- og ansættelsesmæssige forhold
   
  Hvis dagtilbuddet modtager mails fra en privat mailboks indeholdende ovenstående oplysninger, vil vi ikke behandle henvendelsen, men blot returnere til afsender med besked om at genfremsende digitalt.
  Ligeledes vil vi fremover udelukkende fremsende mails digitalt eller via beskedsystemet her i BørneIntra skulle meddelelserne være af samme karaktér.
   
  Dagtilbud Vestergårds adresse er: DagtilbudVestergaard@mbu.aarhus.dk - der kan også sendes direkte via nedenstående link:
  13-10-2016
 •  Opslagstavleikon

  Så lad dog barnet... gøre det selv... ...er titlen på en ny film, som sætter fokus på, at hver gang du gør noget for dit barn, som det kunne have gjort selv, sætter du barnet tilbage i udvikling.

  Filmen blev vist på Grøftekantens forældremøde d. 25/9, og kan ses ved at følge nedenstående link:

   

  13-10-2016