BørneIntra v2.10

VELKOMMEN TIL DAGTILBUD VESTERGÅRD

 

Dagtilbuddet består af de 5 kommunale daginstitutioner i Vestergårdsskolens distrikt samt Dagplejen i Viby.
Du kan læse om de enkelte afdelinger ved at klikke på deres navne i menuen til venstre

Seneste nyhed...

VI HAR LAVET EN LILLE FILM FRA DAGTILBUDDETS ÅRLIGE FODBOLDTURNERING FOR DE KOMMENDE SKOLEBØRN I STORBØRNSGRUPPERNE

Turneringen blev afholdt onsdag d. 18 juni på banerne v. Vårkjærvej

En af dommerne bar et aktionkamera på hovedet, og efter lidt redigering er her resultatet:

 

Opslagstavle...

 •  

  DIGITAL POST

   

  Al post mellem det offentlige og private, både når der er tale om brugere/familier i forhold til barnet og medarbejdere i forhold til deres ansættelsesforhold skal foregå mellem den offentlige myndighed/institutions digitale postkasse og borgerens/medarbejderens digitale postkasse hos borger.dk, såfremt henvendelserne indeholder følgende:

   

  - racemæssig eller etnisk baggrund 
  - politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning 
  - fagforeningsmæssige tilhørsforhold 
  - helbredsforhold 
  - seksuelle forhold 
  - strafbare forhold 
  - væsentlige sociale problemer, fx langvarig arbejdsløshed 
  - interne familieforhold og –stridigheder
  - selvmord og selvmordsforsøg
  - andre fortrolige oplysninger - afgørende for om en oplysning skal anses for fortrolig er, om oplysningen er af en sådan karakter, at den efter den almindelige opfattelse i samfundet bør kunne forlanges unddraget offentlighedens kendskab. Følgende oplysninger er fortrolige: 
   
  - CPR-numre 
  - indtægts- og formueforhold 
  - arbejds-, uddannelses- og ansættelsesmæssige forhold
   
  Hvis dagtilbuddet modtager mails fra en privat mailboks indeholdende ovenstående oplysninger, vil vi ikke behandle henvendelsen, men blot returnere til afsender med besked om at genfremsende digitalt.
  Ligeledes vil vi fremover udelukkende fremsende mails digitalt eller via beskedsystemet her i BørneIntra skulle meddelelserne være af samme karaktér.
   
  Der kan sendes til Dagtilbud Vestergård via dette (eller nedenstående) link:
   
   
   
   
  Skrevet af: Jan Fisker d. 12-12-2014