BørneIntra v2.11

VELKOMMEN TIL DAGTILBUD VESTERGÅRD

Dagtilbuddet består af de 5 kommunale daginstitutioner i Vestergårdsskolens distrikt samt Dagplejen i Viby.

Du kan læse om de enkelte afdelinger ved at klikke på deres navne i menuen til venstre

 

HVIS I TILBYDES PLADS I 

DAGTILBUDDET, ER DET VIGTIGT,

AT I BESØGER DEN PÅGÆLDENDE

AFDELING EL. DAGPLEJER, 
INDEN I

ACCEPTERER PLADSEN...

Seneste nyhed...

Er dialogen med kommunen gået i hårdknude?

Aarhus Kommune har fået en borgermægler, som har til opgave at hjælpe med at skabe en bedre dialog mellem borger og kommune. Hvis du oplever, at det er svært at få nogen i kommunen til at forstå, hvad der er vigtigt for dig, kan borgermægleren måske være en mulighed.

  Borgermægler

Borgermægleren er uafhængig og neutral og repræsenterer derfor hverken kommunen eller borgeren. Dialogen foregår i neutrale rammer uden for kommunens bygninger.
 
Du kan læse mere om borgermægleren ved at følge dette link:

http://www.aarhus.dk/da/borger/familie-boern-og-unge/raad-og-hjaelp/borgermaegleren.aspx

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  LEDELSESÆKNING I SOMMERFERIEN 2015

  Åbne afdelinger:

  Uge 26

  Alle afdelinger er åbne - Kontaktperson: DTL Jan Fisker: 29 20 40 11

  Uge 27

  Alle afdelinger er åbne - kontaktpersoner Inst.: Pædagogisk Leder Jesper Hagen Pedersen: 87 13 83 77

  Dagplejen: Dagtilbudsleder Jan Fisker:  29 20 40 11

  Uge 28

  Alle afdelinger åbne bortset fra Skovbørnehaven Grøftekanten - kontaktperson: Pædagogisk Leder Marie Louise Jepsen: 87 13 84 48

  Uge 29

  Alle afdelinger åbne bortset fra Skovbørnehaven Grøftekanten - kontaktperson: Pædagogisk Leder Marie Louise Jepsen: 87 13 84 48

  Uge 30

  Alle afdelinger åbne bortset fra Skovbørnehaven Grøftekanten - kontaktpersoner - Inst.: Pædagogisk Leder Marie Louise Jepsen 87 13 84 48 - Dagplejen: Pædagogisk Leder Gitte Wang: 41 85 74 60

  Uge 31

  Alle afdelinger åbne bortset fra Skovbørnehaven Grøftekanten - kontaktpersoner -  Inst.: Pædagogisk Leder Marie Louise Jepsen 87 13 84 48 - Dagplejen: Pædagogisk Leder Gitte Wang: 41 85 74 60

  Uge 32

  Alle afdelinger åbne - kontaktperson Pædagogisk Leder Sten Stensgaard Andersen: 29 20 36 82

  Uge 33

  Alle afdelinger åbne - kontaktpersoner: DTL Jan Fisker 29 20 40 11 Dagplejen: Pædagogisk Leder Gitte Wang 41 85 74 60

  Skrevet af: Jan Fisker d. 29-06-2015
 •  

  DIGITAL POST

   

  Al post mellem det offentlige og private, både når der er tale om brugere/familier i forhold til barnet og medarbejdere i forhold til deres ansættelsesforhold skal foregå mellem den offentlige myndighed/institutions digitale postkasse og borgerens/medarbejderens digitale postkasse hos borger.dk, såfremt henvendelserne indeholder følgende:

   

  - racemæssig eller etnisk baggrund 
  - politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning 
  - fagforeningsmæssige tilhørsforhold 
  - helbredsforhold 
  - seksuelle forhold 
  - strafbare forhold 
  - væsentlige sociale problemer, fx langvarig arbejdsløshed 
  - interne familieforhold og –stridigheder
  - selvmord og selvmordsforsøg
  - andre fortrolige oplysninger - afgørende for om en oplysning skal anses for fortrolig er, om oplysningen er af en sådan karakter, at den efter den almindelige opfattelse i samfundet bør kunne forlanges unddraget offentlighedens kendskab. Følgende oplysninger er fortrolige: 
   
  - CPR-numre 
  - indtægts- og formueforhold 
  - arbejds-, uddannelses- og ansættelsesmæssige forhold
   
  Hvis dagtilbuddet modtager mails fra en privat mailboks indeholdende ovenstående oplysninger, vil vi ikke behandle henvendelsen, men blot returnere til afsender med besked om at genfremsende digitalt.
  Ligeledes vil vi fremover udelukkende fremsende mails digitalt eller via beskedsystemet her i BørneIntra skulle meddelelserne være af samme karaktér.
   
  Dagtilbud Vestergårds adresse er: DagtilbudVestergaard@mbu.aarhus.dk - der kan også sendes direkte via nedenstående link:
  Skrevet af: Jan Fisker d. 16-02-2015