BørneIntra v2.11

VELKOMMEN TIL DAGTILBUD VESTERGÅRD

Dagtilbuddet består af de 5 kommunale daginstitutioner i Vestergårdsskolens distrikt samt Dagplejen i Viby.

Du kan læse om de enkelte afdelinger ved at klikke på deres navne i menuen til venstre

 

HVIS I TILBYDES PLADS I 

DAGTILBUDDET, ER DET VIGTIGT,

AT I BESØGER DEN PÅGÆLDENDE

AFDELING EL. DAGPLEJER, 
INDEN I

ACCEPTERER PLADSEN...

Seneste nyhed...

SKOLEUGE40

Kære forældre til børn som er gamle nok til at begynde i skole i 2016

  Vestergårdsskolen

Vestergårdsskolen og dagtilbuddet vil gerne invitere til skoleuge for kommende skolebørn på Vestergårdsskolen i uge 40, 2015.
Tirsdag 29.9. og onsdag 30.9. er skoledage, hvor vi starter kl. 8.50 på skolen og slutter kl. 12.00. Torsdag 1.10. er SFO dag, hvor vi begynder kl. 14.00 og slutter kl. 16.00. Vi forventer at I forældre henter jeres børn i SFOen denne dag, hvor I også vil få lejlighed til at hilse på vores skoleleder og personalet.
Arrangementet er for alle børn i Dagtilbud Vestergård som er gamle nok til at skulle starte i skole i 2016, uanset om man har besluttet sig for vores lokale skole eller stadig ikke har bestemt sig. 
En mere detaljeret beskrivelse af skoledagene vil I modtage, når den er færdiglavet, hvor vi også medsender en beskrivelse af, hvorfor vi afholder skoleuge for kommende skolebørn.

I er velkomne til at henvende jer, hvis der er tvivlsspørsmål til Mariann: mny@aarhus.dk/ 51576597

Bedste hilsner Tove Brændstrup 0.klasselærer og Mariann Nygaard klassepædagog for 0.klasse

Opslagstavle...

 •  

  DIGITAL POST

   

  Al post mellem det offentlige og private, både når der er tale om brugere/familier i forhold til barnet og medarbejdere i forhold til deres ansættelsesforhold skal foregå mellem den offentlige myndighed/institutions digitale postkasse og borgerens/medarbejderens digitale postkasse hos borger.dk, såfremt henvendelserne indeholder følgende:

   

  - racemæssig eller etnisk baggrund 
  - politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning 
  - fagforeningsmæssige tilhørsforhold 
  - helbredsforhold 
  - seksuelle forhold 
  - strafbare forhold 
  - væsentlige sociale problemer, fx langvarig arbejdsløshed 
  - interne familieforhold og –stridigheder
  - selvmord og selvmordsforsøg
  - andre fortrolige oplysninger - afgørende for om en oplysning skal anses for fortrolig er, om oplysningen er af en sådan karakter, at den efter den almindelige opfattelse i samfundet bør kunne forlanges unddraget offentlighedens kendskab. Følgende oplysninger er fortrolige: 
   
  - CPR-numre 
  - indtægts- og formueforhold 
  - arbejds-, uddannelses- og ansættelsesmæssige forhold
   
  Hvis dagtilbuddet modtager mails fra en privat mailboks indeholdende ovenstående oplysninger, vil vi ikke behandle henvendelsen, men blot returnere til afsender med besked om at genfremsende digitalt.
  Ligeledes vil vi fremover udelukkende fremsende mails digitalt eller via beskedsystemet her i BørneIntra skulle meddelelserne være af samme karaktér.
   
  Dagtilbud Vestergårds adresse er: DagtilbudVestergaard@mbu.aarhus.dk - der kan også sendes direkte via nedenstående link:
  Skrevet af: Jan Fisker d. 16-02-2015