BørneIntra v2.19

VELKOMMEN TIL VESTERGÅRD DAGTILBUD

Dagtilbuddet består af de 5 kommunale daginstitutioner i Vestergård Lokaldistrikt samt Dagplejen i Viby.

Du kan læse om de enkelte afdelinger ved at klikke på deres navne i menuen til venstre

Skiftende billeder

HVIS I TILBYDES PLADS I 

DAGTILBUDDET, ER DET VIGTIGT,

AT I BESØGER DEN PÅGÆLDENDE

AFDELING EL. DAGPLEJER, 
INDEN I

ACCEPTERER PLADSEN...

Seneste nyhed...

Foredrag ved Ulla Dyrløv

Folkekirkens Familiestøtte og Børn og Unge inviterer til foredrag med Ulla Dyrløv under overskriften "Bliv en sikker pilot for dit barn".

  Billede

Folkekirkens Familiestøtte og Børn og Unge inviterer til foredrag med Ulla Dyrløv under overskriften "Bliv en sikker pilot for dit barn".

Foredraget er i Rådhushallen den 7. marts 2019, kl. 19.00-21.30.

Deltagelse er vederlagsfri men kræver tilmelding på Folkekirkens Hus' hjemmeside

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Fra efterårsferien 2018 bruger vi materialet til Tværfagligt Trivselsmøde som forberedelse til Konsultative Fora

   

  FØLG DETTE LINK

  22-10-2018
 •  Opslagstavleikon

  https://www.facebook.com/vestergaardsskolen/

  22-12-2016
 •  

  DIGITAL POST

   

  Al post mellem det offentlige og private, både når der er tale om brugere/familier i forhold til barnet og medarbejdere i forhold til deres ansættelsesforhold skal foregå mellem den offentlige myndighed/institutions digitale postkasse og borgerens/medarbejderens digitale postkasse hos borger.dk, såfremt henvendelserne indeholder følgende:

   

  - racemæssig eller etnisk baggrund 
  - politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning 
  - fagforeningsmæssige tilhørsforhold 
  - helbredsforhold 
  - seksuelle forhold 
  - strafbare forhold 
  - væsentlige sociale problemer, fx langvarig arbejdsløshed 
  - interne familieforhold og –stridigheder
  - selvmord og selvmordsforsøg
  - andre fortrolige oplysninger - afgørende for om en oplysning skal anses for fortrolig er, om oplysningen er af en sådan karakter, at den efter den almindelige opfattelse i samfundet bør kunne forlanges unddraget offentlighedens kendskab. Følgende oplysninger er fortrolige: 
   
  - CPR-numre 
  - indtægts- og formueforhold 
  - arbejds-, uddannelses- og ansættelsesmæssige forhold
   
  Hvis dagtilbuddet modtager mails fra en privat mailboks indeholdende ovenstående oplysninger, vil vi ikke behandle henvendelsen, men blot returnere til afsender med besked om at genfremsende digitalt.
  Ligeledes vil vi fremover udelukkende fremsende mails digitalt eller via beskedsystemet her i BørneIntra skulle meddelelserne være af samme karaktér.
   
  Dagtilbud Vestergårds adresse er: DagtilbudVestergaard@mbu.aarhus.dk - der kan også sendes direkte via nedenstående link:
  13-10-2016
 •  Opslagstavleikon

  Så lad dog barnet... gøre det selv... ...er titlen på en ny film, som sætter fokus på, at hver gang du gør noget for dit barn, som det kunne have gjort selv, sætter du barnet tilbage i udvikling.

  Filmen blev vist på Grøftekantens forældremøde d. 25/9, og kan ses ved at følge nedenstående link:

   

  13-10-2016