BørneIntra v2.11

VELKOMMEN TIL DAGTILBUD VESTERGÅRD

Dagtilbuddet består af de 5 kommunale daginstitutioner i Vestergårdsskolens distrikt samt Dagplejen i Viby.

Du kan læse om de enkelte afdelinger ved at klikke på deres navne i menuen til venstre

 

HVIS I TILBYDES PLADS I 

DAGTILBUDDET, ER DET VIGTIGT,

AT I BESØGER DEN PÅGÆLDENDE

AFDELING EL. DAGPLEJER, 
INDEN I

ACCEPTERER PLADSEN...

Seneste nyhed...

SAMMEN SKAL VI SKABE LIGE MULIGHEDER FOR BØRNENE

På baggrund af resultaterne fra forældretilfredshedsundersøgelsen lavede vi i efteråret 2014 en spørgeskemaundersøgelse blandt alle forældre og medarbejdere om vores arbejde med at skabe ”Lige Muligheder” for alle børn i dagtilbuddet.

At skabe Lige Muligheder for Alle handler om, at vi som professionelle pædagogiske medarbejdere skal gøre det bedste, vi kan for, at alle børn kan udvikle sig optimalt og udfolde deres potentialer i livet.

Det er store ord, og kan dække over mangt og meget. Det kan være det, som man i Skolereformen omtaler som, at børn ”skal blive så dygtige, som de kan”, men også at udvikle empati, gå-på-mod, lyst til at lære og at blive i stand til at skabe gode relationer til andre og indgå i fællesskaber. Og at blive så robuste, at børnene bl.a. følelsesmæssigt kan håndtere den modstand som kommer i livet, og de følelser som knytter sig dertil.

Listen kunne blive meget længere og vi har alle sikkert vores egen definition, men kort og godt så handler det om, at selvom vi som udgangspunkt har forskellige baggrunde og forudsætninger i livet, så er opgaven, uanset om vi er forældre eller pædagoger, at understøtte børnenes udvikling og ’livsmestring’ på trods af disse forskellige udgangspunkter.

  Målet er lige muligheder for alle

Her skal det understreges, at vi som ansatte medarbejdere har et særligt fagligt fokus på at støtte både børn og familier differentieret. Det vil sige, at de som er særligt udsatte eller udfordrede i livet, skal have mere pædagogisk hjælp end andre. Det er en skærpet pligt, vi har.

Når vi kan have forskellige opfattelser af, hvad der er det rigtige og ligeledes have forskellige forudsætninger i livet, både fra familie til familie og fra pædagog til pædagog, så er det utroligt vigtigt, at vi udvikler på vores samarbejde med jer og jeres børn.

Heldigvis er resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som kan ses i skemaet på næste side, at der er overensstemmelse mellem både forældrenes og medarbejdernes fokus på Differentieret pædagogik og at arbejde ud fra Nærmeste UdviklingsZOne.

Der kan naturligvis være forskydninger i, hvad man mener, de begreber dækker over, men helt samstemmende fra både medarbejdernes og forældrenes besvarelser er, at ’man skal behandle børn forskelligt, for at give lige muligheder for alle’. Så grundlaget for et udviklende samarbejde er egentlig ret godt på plads.

Samtidig må vi pointere, at selvom vi skal samarbejde om indsatsen for jer og jeres børn, så er det altid med udgangspunkt i fællesskabet. Vi arbejder i børne- (og voksen) fællesskaber. Selvfølgelig kommer vi ikke udenom det individuelle og de individuelle potentialer og udviklingsmuligheder, men det er i høj grad som bidragyder ind i menneskelige fællesskaber. Uden fællesskab intet individ, og omvendt.

Vi har derfor besluttet følgende tiltag (hvoraf nogle allerede er i færd med at blive effektueret):

- Vi vil gerne meget mere i dialog med jer, når vi planlægger den pædagogiske indsats. Vi vil både gerne kommunikere og beskrive mål, middel og metode, men også have feed-back, så vi kan skabe pædagogik i fællesskab, som også er målrettet lokalt mod familiegrupperne i de forskellige afdelinger. Dette er allerede i færd med at ske i forbindelse med læreplansarbejdet hvor vi har udviklet vores eget ’Praksisteori’-skema som udgangspunkt for inddragelse i forældreråd og bestyrelse. Dette vil vi fremadrettet forsøge at brede ud til resten af forældrene. Måske i form af ’Pædagogiske Laboratorier’.

- Vi har fået puljemidler af staten til at lave en lidt bedre normering af uddannede pædagoger i ydertimerne i vuggestuegrupperne. Denne bedre normering skal også bruges til øget dialog og forældresamarbejde

- Vi vil i lokaldistriktet og i dagtilbuddet udvikle yderligere på arbejdet med Status– Udviklingssamtaler og det materiale som udover at indeholde indikatorer for børns udvikling som både er generelle og lokalt besluttede også indeholder dialoghjulet, som både familier og pædagoger skal udfylde som udgangspunkt for en dialog om de forskellige opgaver, der kan være i det fælles ansvar for børnenes udvikling. Materialet skal fra 2016 ligeledes fungere som overgangsmateriale mellem distriktets tilbud.

 

Klik på nedenstående link og se resultaterne af undersøgelsen i skemaform på side to i dokumentet:

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  LEDELSESÆKNING I SOMMERFERIEN 2015

  Åbne afdelinger:

  Uge 26

  Alle afdelinger er åbne - Kontaktperson: DTL Jan Fisker: 29 20 40 11

  Uge 27

  Alle afdelinger er åbne - kontaktpersoner Inst.: Pædagogisk Leder Jesper Hagen Pedersen: 87 13 83 77

  Dagplejen: Dagtilbudsleder Jan Fisker:  29 20 40 11

  Uge 28

  Alle afdelinger åbne bortset fra Skovbørnehaven Grøftekanten - kontaktperson: Pædagogisk Leder Marie Louise Jepsen: 87 13 84 48

  Uge 29

  Alle afdelinger åbne bortset fra Skovbørnehaven Grøftekanten - kontaktperson: Pædagogisk Leder Marie Louise Jepsen: 87 13 84 48

  Uge 30

  Alle afdelinger åbne bortset fra Skovbørnehaven Grøftekanten - kontaktpersoner - Inst.: Pædagogisk Leder Marie Louise Jepsen 87 13 84 48 - Dagplejen: Pædagogisk Leder Gitte Wang: 41 85 74 60

  Uge 31

  Alle afdelinger åbne bortset fra Skovbørnehaven Grøftekanten - kontaktpersoner -  Inst.: Pædagogisk Leder Marie Louise Jepsen 87 13 84 48 - Dagplejen: Pædagogisk Leder Gitte Wang: 41 85 74 60

  Uge 32

  Alle afdelinger åbne - kontaktperson Pædagogisk Leder Sten Stensgaard Andersen: 29 20 36 82

  Uge 33

  Alle afdelinger åbne - kontaktpersoner: DTL Jan Fisker 29 20 40 11 Dagplejen: Pædagogisk Leder Gitte Wang 41 85 74 60

  Skrevet af: Jan Fisker d. 29-06-2015
 •  

  DIGITAL POST

   

  Al post mellem det offentlige og private, både når der er tale om brugere/familier i forhold til barnet og medarbejdere i forhold til deres ansættelsesforhold skal foregå mellem den offentlige myndighed/institutions digitale postkasse og borgerens/medarbejderens digitale postkasse hos borger.dk, såfremt henvendelserne indeholder følgende:

   

  - racemæssig eller etnisk baggrund 
  - politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning 
  - fagforeningsmæssige tilhørsforhold 
  - helbredsforhold 
  - seksuelle forhold 
  - strafbare forhold 
  - væsentlige sociale problemer, fx langvarig arbejdsløshed 
  - interne familieforhold og –stridigheder
  - selvmord og selvmordsforsøg
  - andre fortrolige oplysninger - afgørende for om en oplysning skal anses for fortrolig er, om oplysningen er af en sådan karakter, at den efter den almindelige opfattelse i samfundet bør kunne forlanges unddraget offentlighedens kendskab. Følgende oplysninger er fortrolige: 
   
  - CPR-numre 
  - indtægts- og formueforhold 
  - arbejds-, uddannelses- og ansættelsesmæssige forhold
   
  Hvis dagtilbuddet modtager mails fra en privat mailboks indeholdende ovenstående oplysninger, vil vi ikke behandle henvendelsen, men blot returnere til afsender med besked om at genfremsende digitalt.
  Ligeledes vil vi fremover udelukkende fremsende mails digitalt eller via beskedsystemet her i BørneIntra skulle meddelelserne være af samme karaktér.
   
  Dagtilbud Vestergårds adresse er: DagtilbudVestergaard@mbu.aarhus.dk - der kan også sendes direkte via nedenstående link:
  Skrevet af: Jan Fisker d. 16-02-2015