BørneIntra v2.14

Ingen lukkedage i Solbjerg Dagtilbud

Solbjerg Dagtilbud tilbyder pasning på alle hverdage og halve fridage

Garanteret pasning smiley

Det kommunale Solbjerg Dagtilbud, har, til forskel fra de private institutioner, tilbud om pasning af kendte voksne fra egen afdeling alle hverdage og halve fridage i året. I perioder med et meget ringe børnefremmøde samles voksne og børn i en af dagtilbuddets afdelinger, i sampasning, hvor der er tilført ekstra resourcer i forhold til de fremmødte børn. Sampasningen er også et udslag af, at vi meget gerne arbejder på tværs i dagtilbuddet, så der skabes relationer mellem voksne og børn husene imellem smiley

Seneste nyhed...

Lejr 2017 afvikles den 7.6.17 til 9.6 17

Dato for næste års lejr for skolestartende børn er på plads, og der er også andet godt på menuen

  Billede

Dato for næste års lejr for skolestartende børn er på plads

Som traditionen byder, afholder vi lejr for de skolestartende børn som afslutning på de aktiviteter, vi sætter i værk på tværs af afdelingerne. Dette samarbejde mellem alle på en årgang i Solbjerg Dagtilbud skaber for børnene et godt fundamendt for skolestarten, ligesom det giver medarbejderne mulighed for at danne hold, hvor de enkelte børn kommer i de optimale arbejdsfællesskaber omkring egen læring og udvikling.

 

Lejeren afvikles fra den 7.6 til den 9.6 2017, bemærk, at der sansynligvis er et forældrearrangement på skolen den 8.6.2017, hvor forældre til kommende skolebørn, kan få indsigt i, hvad en skoledag i 0. klasse indeholder i 2017.

 

Vi har desuden forsat planer omkring en forsat udvikling af vores stomp aktiviteter, vi har nu eget udstyr til 100 børn, ligesom vi forsat vil have fokus på, at de mellemste børn i børnehaverne også møder hinanden i aktiviteter, hvor de skal samarbejde, både i egen gruppe, og på tværs af afdelingerne.

 

Solbjergdagen vil sansynligvis blive afviklet den 20.5.2017, så sæt kryds

V/Kim S

Opslagstavle...

 •  

  Billeder af børn i "komme Gå modulet"

   

  Når du logger ind via hjemmesiden, vælg eventuelt at hoppe til din afdeling via www.8411.dk kommer der en bjælke med Afdelingsnavnet og herunder navnet på XXXX  (MIne børn tror jeg den hedder) alt sammen på forsiden.

   

  Ude til højre, efter de tre iconer for komme, gå eller  fri/syg er der et link til barnets side.

   

  Når du hopper herind, kan du skrive komme gå tider og ude til højre er der en gul mappe og en lille skraldespand, hvis du vælger mappen, får du love til at vælge et billede, enten fra Afdelingens album eller fra din egen computer. 

   

  jeg håber, jeg har forklaret på en måde, der giver mening, hvis ikke så tøv ikke med at kontakte mig

   

  VH Kim

  01-09-2016