BørneIntra v2.18

Ingen lukkedage i Solbjerg Dagtilbud

Solbjerg Dagtilbud tilbyder pasning på alle hverdage og halve fridage

Garanteret pasning smiley

Det kommunale Solbjerg Dagtilbud, har, til forskel fra de private institutioner, tilbud om pasning af kendte voksne fra egen afdeling alle hverdage og halve fridage i året. I perioder med et meget ringe børnefremmøde samles voksne og børn i en af dagtilbuddets afdelinger, i sampasning, hvor der er tilført ekstra resourcer i forhold til de fremmødte børn. Sampasningen er også et udslag af, at vi meget gerne arbejder på tværs i dagtilbuddet, så der skabes relationer mellem voksne og børn husene imellem smiley Benyt nedenstående link og se en lille videopræsentation af dagtilbuddet cool

Seneste nyhed...

Midlertidige Lokaler er nu fundet

Den kommende dagtilbudsafdeling, Fuglbjergård, kan starte i midlertidige lokaler allerede fra 1.9.2018 fremfor ved byggeriets færdiggørelse i forsommeren 2019

  Billede

Kære forældre

 

Der er nu sket det glædelige, at der er fundet midlertidige lokaler til den kommende afdeling, Fuglbjerggård.

 

Det er i det tidligere kombibibliotek i Kolt. Den huser i øjeblikket en satellitafdeling for Kolt/Hasselager, der i løbet af august 2018 vil flytte til deres nye lokaler. Solbjerg Dagtilbud kan overtage lokalerne den 16.8.2018 og modtage de første børn den 1.9.2018

 

Placeringen er ikke så optimal, som en placering i Solbjerg, men jeg finder det meget, meget positivt, at vi kan oprette Fuglbjerggård i egne lokaler, så børn og voksne kan flytte til deres nye vuggestue og børnehave sammen.

 

Der vil nu ske en mere detaljeret planlægning af den kommende proces, blandt andet kan ansættelsesprocessen i forhold til leder og medarbejdere sættes i værk.

 

Jeg er meget glad for, at vi nu får mulighed for at tilbyde forældre børn indenfor i Solbjerg Dagtilbud i en afdeling, hvor de, børn og voksne, kan sikres indflydelse deres eget hus, men også få indflydelse og samhørighed med resten af Solbjerg Dagtilbud og vores dygtige samarbejdspartnere.

 

Med venlig hilsen

Kim Sønderkær

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag