BørneIntra v2.16

Ingen lukkedage i Solbjerg Dagtilbud

Solbjerg Dagtilbud tilbyder pasning på alle hverdage og halve fridage

Garanteret pasning smiley

Det kommunale Solbjerg Dagtilbud, har, til forskel fra de private institutioner, tilbud om pasning af kendte voksne fra egen afdeling alle hverdage og halve fridage i året. I perioder med et meget ringe børnefremmøde samles voksne og børn i en af dagtilbuddets afdelinger, i sampasning, hvor der er tilført ekstra resourcer i forhold til de fremmødte børn. Sampasningen er også et udslag af, at vi meget gerne arbejder på tværs i dagtilbuddet, så der skabes relationer mellem voksne og børn husene imellem smiley Benyt nedenstående link og se en lille videopræsentation af dagtilbuddet cool

Seneste nyhed...

Ændring i måden, der anvises børn

Der er sket en markant ændring i måden søskendefordelen administreres

  Billede

Kære forældre

Pladsanvisningen har orienteret mig om, at den måde de administrerer søskedefordelen på, er ændret.

Søskendefordelen indebar tidligere, at børn med søskendefordel kunne anvises 4 måneder forud for garantipladsen.

 

Søskendebørn med fordel, kan nu først anvises med 2 måneders varsel, det varsel som gælder for alle børn. Søskendefordelen bortfalder ved udmeldelse, der kan ikke anvises "frem i tiden" for et udmeldt barn (skolestartere).

 

Dert er meget vigtigt at få søskendebørn skrevet op i god tid, så de fremgår af ventelisten.

 

Der er nu så meget pres på pladserne i dagtilbuddet, at søskendefordelen til samme afdeling kommer under pres, da pladsanvisningen kan benytte eventuelt ledige pladser. Det vil sig, at selv om vi på ventelisten kan se, at der kommer 3 (vuggestue-) børn med søskendefordel i oktober, kan vi ikke lade tre pladser stå åbne i september. Pladserne i september vil blive fyldt op ved anvisningen i juli, og søskende kan alene anvises, hvis der er plads i den pågældende måned.

 

Anvisningsreglerne kan ses på dagtilbuddets opslagstavle, eller på Aarhus Kommunes hjemmeside 

 

mvh Dagtilbudsleder Kim Sønderkær

Opslagstavle...

 •  

  Ferieoversigt

   

  Område:  Oddervej

   

  Dagtilbud: Solbjerg Dagtilbud

  Dagtilbuddet består af følgende afdelinger: Børnehuset Bøgevangen, Spiren, Kærgården og Hasselhuset

   

  Uge:

  Afdelingens navn

  Adressen kan findes under den enkelte afdeling

  Ansvarlig leder,

  stilling og navn:

  Telefon:

   

  26

   

  Børnehuset Bøgevangen,

  Spiren,

  Kærgården og

  Hasselhuset

   

  Administrationen

  PL Annette Ø Horup

  PL Lotte Täck

  PL Jimmy Pedersen

  PL Yvonne Pedersen

   

  Hanne N Jensen

  4025 2046

  4025 1535

  4187 3681

  4185 6795

   

  2459 4523

  27

   

  Børnehuset Bøgevangen,

  Spiren,

  Kærgården og

  Hasselhuset

   

  Administrationen

  Susanne Skovgaard/Lisbeth Rahn

  PL Lotte Täck

  PL Jimmy Pedersen

  PL Yvonne Pedersen

   

  Hanne N Jensen

  40251786 / 40251623

  4187 3681

  4185 6795

  4185 6795

   

  2459 4523

  28

   

  Børnehuset Bøgevangen,

  Spiren,

  Kærgården og

  Hasselhuset

  DT Kim Sønderkær

  DT Kim Sønderkær

  DT Kim Sønderkær

  DT Kim Sønderkær

   

  Hanne N Jensen

  2920 4124

  2920 4124

  2920 4124

  2920 4124

   

  2459 4523

  29

   

  Kærgården

  DT Kim Sønderkær

  2920 4124

  30

   

  Kærgården

  DT Kim Sønderkær

  2920 4124

  31

   

  Børnehuset Bøgevangen,

  Spiren,

  Kærgården og

  Hasselhuset

   

   

  PL Annette Ø Horup

  PL Lotte Täck

  PL Jimmy Pedersen

  DT Kim Sønderkær

   

   

  4025 2046

  4025 1535

  4187 3681

  2920 4124

   

   

  32

   

  Børnehuset Bøgevangen,

  Spiren,

  Kærgården og

  Hasselhuset

   

  Administrationen

  PL Annette Ø Horup

  PL Lotte

  PL Jimmy Pedersen

  PL Yvonne Pedersen

   

  Hanne N Jensen

  4025 2046

  4025 1535

  4187 3681

  4185 6795

   

  2459 4523

  33

   

  Børnehuset Bøgevangen,

  Spiren,

  Kærgården og

  Hasselhuset

   

  Administrationen

  PL Annette Ø Horup

  PL Lotte

  PL Jimmy Pedersen

  PL Yvonne Pedersen

   

  Hanne N Jensen

  4025 2046

  4025 1535

  4187 3681

  4185 6795

   

  2459 4523

  16-06-2017
 •  Opslagstavleikon

  Fordeling af pladser

  Sådan fordeles pladserne i Aarhus Kommune.

  For blandt andet at tilgodese forældre med brug for pasning her og nu, frem for forældre, som ønsker et bestemt dagtilbud, har Aarhus Byråd vedtaget, at ledige pladser fordeles efter følgende prioritering:

   

  1. Børn med særlige behov
  2. Børn med søskende i samme institution/dagtilbud eller dagpleje (se nedenfor)
  3. Tosprogede børn, som efter sagkyndig vurdering har brug for særlig støtte i dagtilbud
  4. Det ældste barn, der er skrevet op til en garantiplads i jeres anvisningsdistrikt
  5. Det ældste barn, der er skrevet op til en garantiplads i jeres garantidistrikt
  6. Det ældste barn, der er skrevet op til en garantiplads fra andre garantidistrikter
  7. Det ældste barn, fra ventelisten til et bestemt dagtilbud, også selvom barnet har en plads i forvejen  Vi trækker ventelisten hver d. 1. i måneden og anviser 2 måneder frem. 

   

  Søskendefordelen

  Hvis der er ledige pladser i dagtilbuddet, kan I bruge søskendefordelen.

  Det ældste søskendebarn får første ledige plads.

   

  Søskende kan "arve" pladsen i dagtilbuddet efter hinanden, når bare der ikke er slip i datoerne. D.v.s. hvis den ene søskende udmeldes 31. juli, skal den anden søskende kunne starte 1. august, men er der flere søskendebørn på ventelisten, tilbyder vi altid en ledig plads til det ældste søskendebarn.

   

  Har forældre fælles forældremyndighed og bor barnet på skift ved forældrene, kan der gives søskendefordel til børn i den familie, hvor barnet har adresse. Dokumentation for fælles forældremyndighed skal i sådan et tilfælde indsendes til Pladsanvisningen.
  Andre særlige hensyn

  Vi vil gerne gøres vores til, at sikre en god integration. Derfor er det vigtigt, at dansk er det dominerende sprog i dagtilbuddene. Det betyder, at et barn med dansk som andetsprog kan komme forud for et dansk barn, når pladserne skal fordeles. Og hvis der er mange børn med dansk som andetsprog i dagtilbuddet, vil et dansk barn komme foran et ældre barn med dansk som andetsprog. Det betyder, at vi kan afvise et yngre barn med dansk som andetsprog forud for et dansk barn eller omvendt, hvis den sproglige sammensætning derved tilgodeses.

  09-06-2017
 •  

  Kære alle jer der har sendt jeres børn med på lejr, vi er kommet godt afsted og her hersker allerede en super god stemning.

  alle har fundet deres værelse. Og dyner, soveposer samt krammedyr er gjort klar til natten.

  lige nu leger alle sammen på tværs af husene med gode gammeldags fælleslege.

  Så pyt med lidt storm og byger vi har 78 fantastiske solstråler med, og her på siden kan i til aften se billeder fra den første dag..

  Hilsen Lejrhøvdingen.

  07-06-2017