BørneIntra v2.17

Ingen lukkedage i Solbjerg Dagtilbud

Solbjerg Dagtilbud tilbyder pasning på alle hverdage og halve fridage

Garanteret pasning smiley

Det kommunale Solbjerg Dagtilbud, har, til forskel fra de private institutioner, tilbud om pasning af kendte voksne fra egen afdeling alle hverdage og halve fridage i året. I perioder med et meget ringe børnefremmøde samles voksne og børn i en af dagtilbuddets afdelinger, i sampasning, hvor der er tilført ekstra resourcer i forhold til de fremmødte børn. Sampasningen er også et udslag af, at vi meget gerne arbejder på tværs i dagtilbuddet, så der skabes relationer mellem voksne og børn husene imellem smiley Benyt nedenstående link og se en lille videopræsentation af dagtilbuddet cool

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Familiegrupper i dagtilbud: Et gratis tilbud til børnefamilier i Aarhus Kommune
  Der er mange måder at være familie på, og som familie kan man komme ind i en negativ spiral, som påvirker barnets trivsel derhjemme eller i daginstitutionen. Familiegruppen er for børnefamilier, som f.eks. ønsker mere trivsel og nærvær i familien eller redskaber til at takle hverdagens udfordringer.


  Familiegrupperne henvender sig til:

  • forældre, der ønsker mere nærvær og kontakt med barnet
  • forældre, der ønsker redskaber til at takle og forstå barnets behov og udfordringer
  • forældre, der ønsker at udvikle sine egne evner til at understøtte barnets trivsel og udvikling
  • forældre, der ønsker at blive bedre til at sætte grænser og være tydelige overfor barnet

    

   Kontakt jeres daginstitution, hvis familiegruppen kunne være noget for jer, og læs mere om tilbuddet på www.aarhus.dk/familiegrupper

  20-09-2017
 •  

  Fritidspas til børn og unge fra økonomisk trængte familier

  Aarhus Kommune ønsker med fritidspasset at give flere børn og unge lige mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet.

  Med et fritidspas kan børn og unge fra økonomiske trængte familier få betalt kontingent i en forening på op til 1.000 kr. Husk at bruge fritidspasset ved tilmelding til sport, spejder eller andre foreningsaktiviteter.

  Hvis du har modtaget fritidspas til ét eller flere af dine børn, men har andre børn i alderen 3-17 år, så kontakt Sport & Fritid for at få udstedt nye fritidspas.

  Har du spørgsmål til fritidspasset kan du skrive til Sport & Fritid på fritidspas@mkb.aarhus.dk eller kontakte os på telefon 89 40 48 26.

  20-09-2017