BørneIntra v2.19

Velkommen til Katrinebjergparkens Vuggestue

Katrinebjergparkens Vuggestue er et selvejende dagtilbud med én afdeling. Oplysninger om vuggestuen finder du derfor på afdelingens hjemmeside.

 

Klik her for at komme til afdelingens hjemmeside

Seneste nyhed...

Ferielukning

Fællespasning i forbindelse med lukkedage i Aarhus Kommune

Katrinebjergskolen distrikt.

 

Regeringen har tilladt kommunerne at holde lukkedage på hverdage med lavt fremmøde.

Der skal på lukkedage stilles alternative pasningsmuligheder til rådighed for de forældre, der har behov for pasning.

Det alternative pasningstilbud er hos os sikret gennem en fælles feriepasnings ordning mellem alle dagtilbuddene på Christiansbjerg, hvor der er lavet en turnusordning for pasning på lukkedage.

Det betyder, at du i ferieperioder vil kunne opleve, at dit barn bliver passet sammen med børn fra andre institutioner og af det personale, der er er samlet fra disse institutioner. Der vil som udgangspunkt være en voksen med fra dit barns institution, hvis barnet er tilmeldt rettidigt. Derfor er det vigtigt at give dit barns institution besked i god tid om der er behov for pasning i lukkeperioderne og dermed hjælpe til en vellykket planlægning af ferieperioderne.

I får denne ferieoversigt og herefter er det jeres ansvar at få meldt ind, hvis I skulle få brug for pasning i lukkeperioderne. Hører vi ikke fra jer, går vi ud fra, at I holder ferie sammen med jeres barn.

 

Lukkedage for 2019 ser således ud:

 

 • Den 15 til 17. april (de tre dage før påske)

  Deadline for tilmelding er senest 15. marts

   

 • Fredag efter Kristi Himmelfart (den 31. maj)

  Deadline for tilmelding er 15, marts

 

 • Uge 29 & 30 (15 til 26. juli)

  Deadline for tilmelding er 29. marts

 

 • Fra den 24. til 31. december (dagene mellem jul og nytår)

  Deadline for tilmelding er 15. november.

   

   

Har du / I brug for pasning i disse perioder skal lederen kontaktes. Her får du et skema, som du skal udfylde med barnets mødetider i lukkeperioden. Lederen, der har ansvaret for den alternative pasning, vil udarbejde lister over tilmeldte børn og lave mødeplaner for det personale, som skal møde ind på den institution, som står for pasning.

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag