BørneIntra v2.18

Velkommen til Katrinebjergparkens Vuggestue

Katrinebjergparkens Vuggestue er et selvejende dagtilbud med én afdeling. Oplysninger om vuggestuen finder du derfor på afdelingens hjemmeside.

 

Klik her for at komme til afdelingens hjemmeside

Seneste nyhed...

Forældremøde og generalforamling

En spændende aften, hvor vi forventer at alle forældre giver sig tid til at komme og høre om jeres børn og pædagogikken. Møde de andre forældre og få noget med hjem om, hvad vi laver med jeres børn i alle de timer de er i vuggestuen.

Bestyrelsen for Katrinebjergparkens Vuggestue indkalder til

 

STUEFORÆLDREMØDER & GENERALFORSAMLING

TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2018

 KL.18.30 til 21.00

Vi glæder os til at se alle forældre denne aften. Det er her I får mulighed for at se og høre, hvad der foregår i alle de timer, som jeres barn er i vuggestuen. Hvorfor vi gør som vi gør og hvad det udvikler hos jeres barn. Det er her du får mulighed for at møde de andre forældre på stuen, så mød op 😊

 

Aftenens program:

18.30-19.10:  Generalforsamling, Menighedsfakultetet, Katrinebjergvej 75

19.15-21.00:  Stuemøder på de enkelte stuer i Vuggestuen

 

Dagsorden til Generalforsamlingen:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Birthe oplæg
 4. Formandens beretning
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse 4 bestyrelsesmedlemmer og 4 suppleanter
 7. Evt.

  Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 19. september.

   

  Bestyrelsen består i dag af:

 • Anne, mor til Villy på Efterårsstuen
 • Nanna, mor til Arthur på Forårsstuen, 1/10 Vinterstuen
 • Lasse, far til Signe på Forårsstuen
 • Malene, mor til Arthur på Vinterstuen
 • Christina mor til Adrian på Vinterstuen
 • Mads, far til Asger på Sommerstuen
 • Ulla, pædagog på Vinterstuen
 • Henriette, pædagog på Sommerstuen
 • Alle 6 bestyrelsesmedlemmer ønsker at fortsætte – Vi opfordrer derfor forældrene fra Forårs, Sommer og Efterårsstuerne til at overveje melde sig til bestyrelsesarbejdet. Der mangler 2 medlemmer i den kommende bestyrelse.

OBS: Menighedsfakultetet, Katrinebjergvej 75, ligger lige over for Vuggestuen.

 

Dagsorden til stuemøder:

 • Præsentation af personale og forældre
 • Stuens personale viser video fra hverdagen udfordringer. I år vil vi have særlig fokus på samspillet, der er arnestedet for udvikling af de følelsesmæssige relationer og grundlaget for en sund udvikling, god trivsel og for kompetenceudvikling generelt.
 • 20 spørgsmål til os-jer-hinanden. Har du noget som du gerne vil spørge eller høre mere om? Så er der frit slag her.
 • Evt.

Vel mødt

På bestyrelsens vegne

Tilmelding skal til personalet på stuerne

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag