BørneIntra v2.19.1

Skiftende billeder

Velkommen til

Christiansbjerg Dagtilbud

 

Leg og læring - Fleksibilitet og samarbejde

Selvværd og empati - Fysisk udfoldelse

 

 

 

Vores dagtilbud er beliggende i Aarhus N og består af syv afdelinger, hvoraf den ene er en handicapafdeling tilknyttet Børnehaven Thorshavnsgade.

 

De øvrige afdelinger er: Vuggestuen Lillefod, Børnehaven Malmøgade, Idrætsinstitutionen Motalagade, Den Integrerede Institution Drivhuset, Den Integrerede Institution Haven og Børnehaven Kløverparken.

 

Du kan læse mere om afdelingerne i fold-ud-menuen til venstre.

 

 

 

Børnehaven Kløverparken

Rødkløvervej 4, Aarhus N.

Børnehave normeret til 36 børnehavebørn

 

Den Integrerede Institution Drivhuset

Bodøvej 96, Aarhus N

Integreret institution. Institutionen er normeret til 40 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.

 

Den Integrerede Institution Haven

Bodøvej 96, Aarhus N

Integreret institution. Institutionen er normeret til 20 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn.

 

Vuggestuen Lillefod

Katrinebjergvej 140, Aarhus N

Vuggestue normeret til 36 vuggestuebørn

 

Børnehaven Malmøgade

Malmøgade 10, Aarhus N

Børnehave normeret til 40 børn.

 

Idrætsinstitutionen Motalagade

Motalagade 6, Aarhus N

Integreret institution. Institutionen er normeret til 40 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.

 

Børnehaven Thorshavnsgade

Thorshavnsgade 16, Aarhus N

Børnehave normeret til 40 børn, hvoraf 10 pladser er til børn med handicap.

 

 

Tilsammen rummer dagtilbuddet ca. 75 ansatte og ca. 252 børn.

 

Seneste nyhed...

COVID-19 - Vi skal passe på hinanden

Kære forældre 

Det er vigtigt, at vi alle passer på hinanden og følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer.  

Det gælder også jeres børn og unge. Her kan I læse retningslinjerne for hvornår jeres børn må møde op i dagtilbud, skoler og fritidstilbud ved mistanke om og test for smitte med COVID-19. 

  

Jeres barn må ikke møde op hvis: 

Jeres barn skal straks hentes hjem og må ikke møde i sit dagtilbud, skole eller fritidsklub, hvis det har været tæt på en anden som er smittet med COVID-19.  

Den smittede kan være en fra familien/en som barnet bor sammen med – eller ved kram eller hoste fra en smittet. Det kan også være ved tæt ansigt-til ansigt-kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter med en person som er smittet. 

Barnet må heller ikke møde op i dagtilbuddet, skolen eller fritidsklubben hvis det har symptomer på COVID-19 og der er mistanke om sygdom. Ved symptomer skal barnet straks hentes hjem. 

  

Jeres barn skal blive hjemme indtil: 

Hvis der er mistanke om, at dit barn er smittet med Covid-19 og I har fået foretaget en test, må barnet først møde om, når resultatet af testen foreligger under forudsætning af, at resultatet er negativt. Er resultatet positivt skal barnet blive hjemme i 7 dage, hvis ikke der er symptomer. Får barnet symptomer, må det først møde op 48 timer efter symptomfrihed. 

Hvis jeres barn er under 12 år og ikke har symptomer og I ikke ønsker at lade barnet teste, skal barnet blive hjemme i syv dage og fortsat være symptomfri, før det må møde ind igen. 

Er der smittede i hjemmet, må barnet først komme i dagtilbud, skole eller FU, når alle i familien har været symptomfri i 48 timer

 

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag