BørneIntra v2.15

Vandringer i Trøjborg dagtilbud

I Trøjborg dagtilbud arbejder vi med vandringer i forbindelse med vores fælles kulturværksted.

 Skiftende billeder

I Trøjborg dagtilbud arbejder vi med vandringer i samarbejde med kulturformidler Pernille Stentoft. Vi arbejder med børnene i alle aldre og vandringerne giver børnene en anderledes oplevelse, hvor der arbejdes med alle vores sanser, samtidig med inspirerer det børnene til at se nye muligheder og er med til at bibeholde børnenes naturlige nysgerrighed og fantasi.

Vi arbejder med vandringer i både vuggestue og børnehave og Ulla som er ansat i vores fælles kulturværksted arbejder efterfølgende med børn og voksne, enten i værkstedet eller hjemme i vuggestuen.

Seneste nyhed...

Justering af åbningstider

                                                                                                                                                                                             20.03.17

De generelle regler vedr. lukketider i dagtilbuddene justeres

 

Kære forældre i Trøjborg dagtilbud

 

Byrådet har besluttet, at de generelle regler vedr. lukketider i dagtilbuddene justeres, hvilket betyder at den enkelte dagtilbudsbestyrelse skal udfærdige et princip for håndteringen af denne justering.

I Trøjborg dagtilbudsbestyrelse har emnet været behandlet på et bestyrelsesmøde, hvor vi kom frem til, at vi allerede har et princip, der er dækkende, da justeringen handler om, at vi anvender ressourcerne så hensigtsmæssigt som muligt med handlefrihed i den enkelte decentrale afdeling.

 

Princippet hedder: De enkelte afdelinger har pædagogisk og økonomisk handlefrihed inden for den ramme som Børn og Unge politikken og den Lokale udviklingsplan sætter.

I forhold til justering af lukketid betyder det for jer som forældre, at når det sidste barn er hentet, må personalet gerne lukke før tid. Dette er en forskel fra før, hvor personalet havde pligt til at blive i institutionen indtil lukketid, så I som forældre havde mulighed for evt. at hente glemte ting. Dette kan I ikke længere regne med.

Vi oplever perioder, hvor alle børn er hentet allerede ½ time før lukketid og det giver mulighed for at personalet kan afspadsere, så ressourcerne bruges bedst muligt til gavn for jer og jeres børn.

Det er den pædagogiske leder i den enkelte afdeling, der har ansvaret for at lave retningslinjer, der er tilpasset personalet i den enkelte afdeling.

Ændringen træder i kraft fra mandag i uge 12.

 

 

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Trøjborg dagtilbud.

Opslagstavle...

  •  Opslagstavleikon

    Afdelingerne i Trøjborg dagtilbud.

    14-09-2015