BørneIntra v2.19.1

Vandringer i Trøjborg dagtilbud

I Trøjborg dagtilbud arbejder vi med vandringer i forbindelse med vores fælles kulturværksted.

Skiftende billeder

I Trøjborg dagtilbud arbejder vi med vandringer i samarbejde med kulturformidler Pernille Stentoft. Vi arbejder med børnene i alle aldre og vandringerne giver børnene en anderledes oplevelse, hvor der arbejdes med alle vores sanser, samtidig med inspirerer det børnene til at se nye muligheder og er med til at bibeholde børnenes naturlige nysgerrighed og fantasi.

Vi arbejder med vandringer i både vuggestue og børnehave. Vi arbejder med, at give børnene kendskab til det sted de bor. Kendskab til barnets nærmiljø og gode relationer til de mennesker der bor herm er med til at gøre børnene til gode medborgere. Samtidig arbejder vi med at give børnene erfaringer med at indgå i forskellige fællesskaber, både små og store.

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Kære alle

  Vi har nu haft vores første møde i den nye bestyrelse. I kan læse mere i referatet og I er velkommen til at kigge i de slides, vi havde oplæg ud fra til vores første møde.

  Jeg vil gerne sige tillykke til vores nyvalgte formand og næstformand. Natalia, der er mor i Børnehuset Bavnehøj er vores nye formand og Anne Louise, der er mor i Børnehuset Trolle er vores næstformand. De øvrige forældrerepræsentanter er: Henrik, der er far i Skuden Skram, Benedikte, der er mor i Trøjborg Børnehus og Jonas, der er far i Vuggestuen Rudgården. Vi har stadig plads til en forælder fra Trøjborg Vuggestue, så lige så snart der er en, der medler sig, siger vi velkommen. Fra medarbejdersiden er Susanne fra Børnehuset Bavnehøj og Ane fra Trøjborg Børnehus valgt som medarbejderrepræsentanter. Solveig, der er pædagogisk leder i Børnehuset Trolle er med til vores møder, så vi også får nuancerne med fra et pædagogisk ledelsesperspektiv.

   

  Bestyrelsen er allerede gået i gang. I øjeblikket arbejder bestyrelsen på højtryk med at udfærdige Høringssvar til en ny ramme for "Kvalitetsopfølgning og ledelsestilsyn". Når brevet er klart, kan I læse det her på BørneIntra.

   

  Jeg glæder mig til det fremtidige samarbejde med jer alle, om vores kære børn, forældre og medarbejdere i Trøjborg dagtilbud.

  Har I spørgsmål eller emner, I gerne vil have, vi tager med i bestyrelsen, er I altid velkomne til at kontakte os.

   

  Referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde

   

  Hvad handler bestyrelsesarbejdet om?

  Fortsat god 3.december .

  Tina

  04-12-2020
 •  Opslagstavleikon

  Kære Forældre

  Skovvangskolen er vores distriktsskole og den skole, vi har et tæt samarbejde med. Desværre er flere af de arrangementer, vi samarbejder om blevet udsat og aflyst på grund af Coronarestriktionerne. Skolen har haft et infomøde for kommende forældre på skolen og vi viderebringer her de slides, der blev brugt til mødet d. 29.09.20. Det giver jer alle et indblik i, hvad Skovvangskolen har fokus på og hvem de er som skole.

   

  Slides fra infoforældremøde på Skovvangskolen

   

  Fortsat god dag

   

  Med venlig hilsen

  Tina Nikkel Hansen

  Trøjborg Dagtilbud

  01-10-2020