BørneIntra v2.17

Velkommen til Trøjborg dagtilbud

Skiftende billeder

Sådan arbejder vi i Kulturværkstedet

I Trøjborg dagtilbud har vi et fælles Kulturværksted. Kulturværkstedet ligger i kælderen i Vuggestuen Rudgården i Otte Ruds Gade. Børnene arbejder på skift i værkstedet, efter de har været med på vandringer med Kulturformidler Pernille Stentoft og Nanna, som er pædagog i Skuden Skram.

Vandringerne ligger i forskellige uger i løbet af året. Der er vandringer for både store vuggestuebørn og børnehavebørn i forskellige aldre.

Vandringerne bruges som udgangspunkt for at give børnene kendskab til det sted de bor og til den kultur de er en del af. Børnene i Trøjborg dagtilbud vokser op som medborgere, der er med til at give Trøjborg og dets beboere betydning. Samtidig får de en stor viden, som de formidler til deres forældre og andre de kender - dette er med til at gøre børnene til gode formidlere og de gør sig erfaringer med, hvad sproget også kan bruges til.

Når vi arbejder med fælles projekter på tværs af dagtilbuddet er Nanna frikøbt fra Skuden Skram. Nanna er koordinater og tovholder på projekterne i samarbejde med kreative pædagoger fra de forskellige afdelinger.

Arbejdet på tværs af afdelingerne er med til at give børnene erfaringer med at indgå i forskellige fællesskaber. Nogle gange arbejder børnene i mindre grupper og andre gange arbejder de sammen i det store fællesskab. Børnene arbejder også sammen, når de laver udstillinger med deres kunstneriske udtryk, som de formidler til hinanden.

Vandringerne og arbejdet i værkstedet er samtidig inspirationskilde til hverdagens praksis i afdelingerne.

 

 

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

  •  Opslagstavleikon

    Afdelingerne i Trøjborg dagtilbud.

    14-09-2015