BørneIntra v2.19

Velkommen til Skødstrup Dagtilbud

Skiftende billeder

Vi følger dit barn hele vejen

 

Skødstrup Dagtilbud består af ti afdelinger:
fem integrerede institutioner, tre børnehaver, en vuggestue og en dagplejeafdeling.


Er du ny forælder i Skødstrup Dagtilbud? Se velkomstpjecen her:

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

 •  

  • Familiegrupper er et gratis tilbud til dig og din familie med børn i alderen 0-7 år

  - Mangler du redskaber til at forstå dit barn og tackle hverdagens konflikter?

  - Har du svært ved at sætte grænser og være tydelig over for dit barn?

  Så kunne du og din familie overveje at deltage i familiegruppe. Familiegrupper er et tilbud til alle børnefamilier, der bøvler med små og store problemer i hverdagen.

  Her kan du se en film om Kimmie, Rasmus og deres søn Viggo, som har deltaget i familiegruppe.

   I familiegruppen mødes I med pædagoger og andre familier, og gennem leg, samtaler og aktiviteter får du mulighed for at reflektere over hverdagens udfordringer.

   Familiegruppen er for hele familien, og både du, din partner og søskende er velkomne.

  Familiegruppen mødes i Beboerhuset hver mandag kl. 15-18, hvor vi bl.a. spiser aftensmad sammen.

  Du kan læse mere om familiegrupper på www.aarhus.dk/familiegrupper. Du kan også spørge den pædagogiske leder i dit barns afdeling.

  11-06-2019
 •  Opslagstavleikon

  Tilsynspraktisk i Aarhus Kommune

   

  På baggrund af TV2´sudsendelse Institutioner bag facaden er der forældre, der spørger til vores tilsynspraksis i Aarhus Kommune........

   

  I Aarhus Kommune er tilsynsrapporter (kvalitetsrapporter) offentligt tilgængelige. Forældre og andre interesserede kan således finde kvalitetsrapporter på kommunens hjemmeside. Hovedrapporten og en beskrivelse af kommunens samlede arbejde med tilsyn og kvalitet kan findes her https://kvalitetsrapporter.aarhus.dk/. Kvalitetsrapporter for de enkelte dagtilbud (alfabetisk orden) kan findes her https://kvalitetsrapporter.aarhus.dk/kvalitetsrapporter-dagtilbud-skoler-og-ung-i-aarhus/dagtilbud/. Her kan du finde de konkrete kvalitetsrapporter, som du søger. Kvalitetsrapporterne udarbejdes på dagtilbudsniveau.

   

  Kvalitetsrapporten udarbejdes hvert andet år. Sidste kvalitetsrapport blev udarbejdet i efteråret 2017 efterfulgt af kvalitetssamtaler i dagtilbuddene samt byrådets godkendelse i foråret 2018. Af rapporterne fremgår det, hvilke tilbud, der har fået hvilke udviklings- og tilsynspunkter, som der bliver fulgt op på i den løbende, ledelsesmæssige kvalitetsopfølgning.

   

  I Aarhus Kommune følger tilsynsforpligtelsen ledelseslinjen. Det er dermed dagtilbudslederen, der har ansvaret for den daglige tilsynsopgave (i såvel hele dagtilbuddet som den enkelte afdeling).  Tilsynsforpligtelsen er gældende hele tiden. Tilsynet skal således ske løbende, og der er ikke én bestemt måde, tilsynet kan udføres på. Det sker bl.a. gennem løbende samarbejde og sparring/dialog i ledelseslinjen samt via tildeling af tilsynspunkter som led i kvalitetsårshjulet. Byrådet godkender kvalitetsrapporterne. Dagtilbudslederen har til enhver tid ansvaret for driften af institutionen og for de indmeldte børn. Lederens ansvarsområde omfatter alt, hvad der foregår i tilbuddet.

   

  Der er en ny model for kvalitetsopfølgning og tilsyn på byrådets dagsorden den 12. juni. I den nye model foreslås det at adskille kvalitetsrapporten i en for 0- 6 års området og en for 6 - 18 års området, som behandles i byrådet forskudt. Derudover foreslås det, at lokale kvalitetsrapporter, kvalitetssamtaler og lokaleudviklingsplaner bortfalder og erstattes af en ny model for kvalitetsudvikling. Denne model skal udarbejdes i samarbejde med relevante parter for området.

   

  Har I spørgsmål til kvaliteten af den pædagogiske praksis i jeres barns afdeling og i Skødstrup Dagtilbud, er I altid MEGET velkomne til at kontakte afdelingernes pædagogiske ledere eller til at kontakte mig. I er også MEGET velkomne til at overvære vores praksis.

   

  Bedste hilsner

  Else Kjær

  Dagtilbudsleder

   

   

   

  07-06-2019