BørneIntra v2.17

Seneste nyhed...

Nyhedsbrev 2018

NYHEDSBREV FORÅR.

 

Kære forældre.

 

Påskepasningen

Husk at det er i Tumlehøjen, Smedebroen 23-25 8380 Trige (41 85 90 13), at feriepasningen er i år.

 

Lockout.

Hvis det kommer til en lockout fra den 10 april vil det medføre store ændring i børnepasningen. På arbejde er Jonas, medhjælper på 20 timer/uge (4 dage/uge) og Erling.

Derfor vil der kun blive åbnet i et begrænset tidsrum og kun for et begrænset antal børn.

Mere om børneindtag ved lockout senere, når bestyrelsen har udstukket rammerne.

Med hensyn til MGP-projektet for de ældste børnehavebørn, vil der afhængig af varighed af en evt. lockout blive udskud eller aflyst, da det måske for kollidere på andre planlagte aktiviteter.

 

Børnehaven:

Hvis børnene skal være med til planlagte formiddags aktiviteter, skal de være kommet før

kl. 9, da det opleves forstyrrende med afbrydelser af aktiviteten

 

Legetøj/sovedyr i børnehaveafdelingen.

For tiden oplever vi, at der flere børn, der medbringer legetøj/sovedyr i børnehaven.  Vi vil lige gøre opmærksom på, at bestyrelsen har besluttet, at børnene ikke må medbringe legetøj.

Dog må de nye børn og børn, der af den ene eller anden grund der måtte have det svært, godt i en kortere periode medbringe et trygheds skabende stykke legetøj/sovedyr.

 

Opdeling i børnehaven:

De ældste børnehavebørn: Louise

Dyrehaven: Jim og Anna

Blomsterhytten: Maja og Nathasja

 

Husk at indtaste og udtaste dit barn hverdag i komme og gå systemet.

 

Arbejdsdag for forældre og bedsteforældre.

Bestyrelsen vil gerne invitere forældre og bedsteforældre til en arbejdsfredag på legepladserne fredag d. 4. maj fra kl.12. Personalet har nogle ønsker til Lindegårdens udendørs arealer. Der trænger til at blive malet, de flotte højbede skal i jorden, og der skal gøres klar til de næste mange måneder, hvor hverdagen rykker udenfor.

Der vil komme en invitation med mere info og mulighed for tilmelding.

 

Leje salen.

Det er muligt at leje salen til børnefødselsdage.  Pris 500 kr.

Der er borde og bænke, som kan benyttes.

Betingelser:

Salen og de tilstødende lokaler er i samme rengjorte tilsand, som ved starten af lånet.

Henvendelse til Erling.

 

Ny dagtilbudsleder

Erling går på efterløn den 31/10 2018.

Derfor er processen med ansættelsen af en ny dagtilbudsleder gået i gang.

På sidste bestyrelsesmøde blev processen fremlagt.

Ansættelsesudvalg: (bestyrelsesformand, næstformand, personalerepræsentanter, tillidsperson plus en konsulent).

Tidsplan: stillingsopslag i august ansættelsessamtaler og personligheds analyse sidst i august, med henblik på start den 1/11 2018.   

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag