BørneIntra v2.19

 

Dagtilbuddet Møllevang består af ni selvstændige afdelinger. Der er seks børnehuse (0-6 år) og tre vuggestuer (0-3 år). I alt sætter vi rammen for hverdagen for ca. 600 børn og familier fra nærområdet.

 

Du kan finde mere om de enkelte afdelinger ved at bruge menuen i venstre side, eller ved at klikke på linkene herunder.

 

Børnehuset Deruda

Børnehuset Frydenlund

Børnehuset Ovenpå

Væksthuset 8210

Børnehuset Vesterbo

Haven

Vuggestuen Gårdhaven

Vuggestuen Kernehuset

Vuggestuen Vestervang

Seneste nyhed...

Ny pædagogisk leder ansat pr. 1. august 2019

Kære forældre og medarbejdere

Marie Schaarup Andersen pædagog og fagligt fyrtårn i Vuggestuen Vestervang er blevet ansat som pædagogisk leder af Vuggestuen pr. 1. august 2019.

Ud over uddannelsen til pædagog 2009 har Marie også en kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi med i bagagen.

Marie er et kendt ansigt i dagtilbuddet og i vuggestuen. Hun har varetaget forskellige funktioner i Vuggestuen, så hun har viden, der gør, at hun er den rette til jobbet.

Vi glæder os til samarbejdet med hende og håber, I alle vil byde hende et stor velkommen som ny pædagogisk leder.

Mange sommerhilsner

Eva Christensen

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Sommerhilsen 2019

   

  Kære alle medarbejdere i Møllevang dagtilbud

  Sommeren står jo snart for døren og her på skolen hvor dagtilbudskontoret ligger er der masser af lyse stemmer i dag, der synger sommerferien i gang med sangen:

  Ferie, ferie, ferie,
  slap nu af, du har fri,
  og syng en glad melodi.
  Op mod solen ler vi,
  den vil skinne, til ferien er forbi.

   

  Det er tiden, hvor vi skal tilbringe sommeren med familie og venner. Det er tiden, hvor det er tilladt at glemme alt om koder til diverse systemer ol. Det er tiden, hvor der skal slappes og hvor det er tilladt blot at sidde at glo, uden at lave noget som helst.

  For mit vedkomne begynder ferien sidst i næste uge og lidt inde i ferien, så pakker jeg tasken med cykelshorts og drager mod ferieøen Mallorca sammen med kæresten på cykelferie. Teamet siger dog til mig, at det er noget farligt, men jeg holder af aktive ferier men ikke særligt meget af højder, så jeg tænker, det bliver ikke så farligt. Jeg spænder hjælmen 😊

  Det har været et hektisk efterår og forår med mange nye tiltag og forandringer for os.

  Vi har fået en ny Børn og Unge direktør Martin Østergaard, og der er kommet en ny organisering i Børn og Unge, men det er nok mest mig, der mærker det.

  Der er kommet en ny dagtilbudslov sommeren 2018 og dermed arbejdet med den nye pædagogiske læreplan. Og som en del af dette arbejde er der blevet udpeget faglige fyrtårne, der skal hjælpe os i det daglige med at få læreplanen omsat til praksis. Sideløbende med dette arbejde har vi under den proces arbejdet med Stærkere læringsfællesskaber, som er videndeling og refleksion. En ny tænkemåde og en ny måde at tale om praksis på ud fra data.

  I efteråret som følge af den nye dagtilbudslov og pædagogiske læreplan afholdte vi et fælles møde på VIA, hvor jeg fik lejligheden til at hilse på hver og en.

  Da jeg startede her, var det vigtigt for mig at tage mit udgangspunkt i netop Stærkere læringsfælleskaber, og som en del af dette: videndeling. De pædagogiske ledere fik læringsmakkere på kryds og tværs lige som sparring blev systematiseret.

  Vi har arbejdet på at kunne sætte pædagogerne i spil på tværs af dagtilbuddet med den faglige indsigt og viden der naturligt ligger her. Det er dejligt at se jer pædagoger brænde for at gøre jeres bedste, og se jer brænde for jeres fag. Det har vi brug for.

  Derfor har vi organiseret vores egne faglige netværk, hvor der er plads til netop videndeling og refleksion over praksis på områderne: Natur og science – Krop og bevægelse – Faglige fyrtårne og Sprog. De første møder er allerede afholdt og med stor succes.

  Jeg sad i gruppen af de faglige fyrtårne og sikker et engagement. Der var en boblen og syden for blot at komme i gang. Det skal nok blive godt 😊Som en sagde: Jeg har bare taget rollen på mig…

  Men det har ikke altid været lige nemt at få til at spille sammen, da der jo også er en hverdag, hvor børnene er i fokus med deres trivsel – læring – udvikling og dannelse. Det er et vilkår, vi stadig kommer til at skulle arbejde med.

  Men vi kan nu heldigvis skimte lys i den anden ende… med regeringens minimumsnormeringer, så vi holder øje og fast.

  MED udvalgets arbejde er blevet evalueret, og det er ikke endnu lykkedes os i ledelsen at få MED udvalget overbevist om, at vi godt kan mødes i færre timer 😊 sagt med et smil.

  Flere af medlemmerne siger, der er kommet en større lethed i møderne og en anden tone. Tak for det.

  Vi har sagt farvel til medarbejdere og velkommen til nye, sådan er det jo også. Nogle har været glade og andre sure, men vi har lænet os op ad det organisatoriske medlemskab, og så er det jo sådan, det også kan være. Det organisatoriske medlemskab er noget vi fortsat, vil komme til at arbejde med i et arbejdsmiljø -mæssigt perspektiv.

  Væksthuset har fået fjernet deres tilsyn. Det skyldes en meget hårdtarbejdende medarbejdergruppe i tæt sammenspil med ledelse.

  I ledelsesteamet har vi fået to nye pædagogiske ledere Ella Kragelund i Haven og 1. august Marie Schaarup Andersen i Vuggestuen Vestervang. Det er dejligt, og jeg er spændt på, hvad vi kan udvikle sammen i ledelsesteamet også.

  Som en del af stærkere læringsfællesskaber skal vi have en workshop d. 9. september for os alle i dagtilbuddet. Vi har talt om i ledelsen at koble det sammen med et fælles arrangement og det på opfordring af en medarbejder i MED – med fælles spisning og lave noget socialt sammen. Spændende hvad vi finder på og et rigtig godt forslag i øvrigt 😊

  Tilbage er nu blot at ønske jer alle en rigtig god sommerferie og til jer der arbejder i fællespasningen rigtig god arbejdslyst.

  Håber I alle får slappet godt og grundigt af og får tid til bare at sidde at glo😊 så I er klar på at tage fat engang til august igen.

  Jeg glæder mig til det fortsatte arbejde sammen jer.

   

  Mange sommerhilsner

   

  Eva Christensen

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  28-06-2019
 •  

  Kære alle

  I Aarhus Kommune er tilsynsrapporter (kvalitetsrapporter) offentligt tilgængelige. Forældre og andre interesserede kan således finde kvalitetsrapporter på kommunens hjemmeside. Hovedrapporten og en beskrivelse af kommunens samlede arbejde med tilsyn og kvalitet kan findes her https://kvalitetsrapporter.aarhus.dk/. Kvalitetsrapporter for de enkelte dagtilbud (alfabetisk orden) kan findes her https://kvalitetsrapporter.aarhus.dk/kvalitetsrapporter-dagtilbud-skoler-og-ung-i-aarhus/dagtilbud/. Her kan du finde de konkrete kvalitetsrapporter, som du søger. Kvalitetsrapporterne udarbejdes på dagtilbudsniveau.

   

  Kvalitetsrapporten udarbejdes hvert andet år. Sidste kvalitetsrapport blev udarbejdet i efteråret 2017 efterfulgt af kvalitetssamtaler i dagtilbuddene samt byrådets godkendelse i foråret 2018. Af rapporterne fremgår det, hvilke tilbud, der har fået hvilke udviklings- og tilsynspunkter, som der bliver fulgt op på i den løbende, ledelsesmæssige kvalitetsopfølgning.

   

  I Aarhus Kommune følger tilsynsforpligtelsen ledelseslinjen. Det er dermed dagtilbudslederen, der har ansvaret for den daglige tilsynsopgave (i såvel hele dagtilbuddet som den enkelte afdeling).  Tilsynsforpligtelsen er gældende hele tiden. Tilsynet skal således ske løbende, og der er ikke én bestemt måde, tilsynet kan udføres på. Det sker bl.a. gennem løbende samarbejde og sparring/dialog i ledelseslinjen samt via tildeling af tilsynspunkter som led i kvalitetsårshjulet. Byrådet godkender kvalitetsrapporterne. Dagtilbudslederen har til enhver tid ansvaret for driften af institutionen og for de indmeldte børn. Lederens ansvarsområde omfatter alt, hvad der foregår i tilbuddet.

  venlig hilsen

  Eva Christensen

  Dagtilbudsleder

  07-06-2019
 •  

  Kære forældre

   

  I Møllevang samarbejder dagtilbud, skole og klub om at lave et lokalt blad. Her skriver vi om børnenes hverdag. I finder artikler om, hvordan vi hver dag arbejder for at skabe gode rammer, hvor børnene kan trives og udvikle sig - i hver vores afdeling og i samarbejdet på tværs. Tråden er bladets navn - navnet er valgt, fordi den røde tråd er vigtig for både jeres barn og jer som forældre.

   

  God læselyst

   

  04-03-2019