BørneIntra v2.19

Børnehaven Enggården

Du kan læse om vores pædagogik i vores velkomstpjece og læreplan, som du kan downloade i boksen "Vigtige dokumenter".

Skiftende billeder

Vi er en lille og hyggelig børnehave i Gl. Brabrand med 40 3 - 6-årige børn  på Troldestuen og Alfestuen. Vi har en ret overskuelig legeplads, som er flittigt brugt af alle børn. De udnytter hvert et hjørne til aktiviteter, og får mulighed til at fordybe sig i det, der optager dem mest her og nu. Som tilskud til legepladsen har vi en have med en kunstgræsbane og "skov" og buske, hvor børnene kommer tættere på naturen.

 

Vi har et af Danmarks bedste lokalområder ved Brabrandsøen, med små skove og andre legepladser tæt på. Vi bruger Brabrandhallen hver uge til leg og spil. Ligeledes bruger vi lokalområdet til at give børnene udfordringer, som ikke findes på vores egen legeplads, og der er tit en gruppe børn ude af huset. Det giver mere spillerum til de børn, der er tilbage.

 

Vi er en ældre børnehave med mange traditioner. Vi ønsker at møde forældre, børn og kolleger åbent og anerkendende, og det er vigtigt, at alle føler sig hørt, set og forstået. Vores bedste og tætteste samarbejdspart er forældrene, som har indflydelse på børnehaven igennem forældrerådet og i den daglige kontakt. Vi rummer enkeltintegrerede børn med handicap, og aktuelt har vi ca. 25 % tosprogede børn.

 

Vi har fokus på, at børnene udvikler en solid grundmotorik og at de igennem vores aktiviteter får styr på deres indre sanser, som ligger til grund for en god udvikling op igennem hele barndommen. De 5-6-årige går i "storebørnsgruppen", hvor vi ruster dem til at være sociale og læringsparate i skolen, og samarbejder med Engdalsskolen om en god overlevering.

 

Vi tilbyder de "almindelige" børnehaveaktiviteter, såvel som mere eksperimentel pædagogik. Vi bruger digitale medier primært til motoriske aktiviteter og sprogstimulering. Vi har Ipads, en smart-board og en storskærm m. PC og X-box med kinnect, hvor børnene styrer med kropsbevægelser i stedet for controller. Vi laver også forskellige tvekampe som f.eks. ”fang halen”, brydning, skumsværd og ”nerf-guns”.

 

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder