BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Dagtilbud Hasle

Skiftende billeder

Dagtilbud Hasle består af 11 afdelinger, heraf 3 vuggestuer, 1 børnehave og 7 integrerede institutioner.

0-3 års institutioner:
Vuggestuen Charlottehøj
Vuggestuen Hasle
Vuggestuen Krible Krable

3-6 års institutioner:
Børnehaven Charlottehøj

 

0-6 års institutioner:
Børnehuset Bakken
Børnehuset Fjældevænget
Børnehuset Hobbitten
Børnehuset Rydevænget
Børnehuset Himmelblå
Den integrerede institution Solen
Idrætsinstitutionen Rend og Hop

 

Du kan se kontaktinformationer til afdelingerne her 

 

I samarbejde med bestyrelsen har ledelsen og medarbejderne udarbejdet en velkomstpjece for Dagtilbud Hasle.

I dagtilbuddets velkomstpjece kan I finde information om de overordnende rammer, retningslinjer og grundlaget for vores arbejde, som er gældende for alle afdelinger i dagtilbuddet.
 

Hver afdeling har derudover i samarbejde med forældrerådene udarbejdet en lille pjece, der beskriver de rammer og retningslinjer, der er gældende for den enkelte afdeling. Pjecerne findes på de enkelte afdelingers hjemmeside eller kan ses her.

 

 


 

Seneste nyhed...

Den nye dagtilbudsbestyrelse

Den nye dagtilbudsbestyrelse har mandag den 7. september haft deres konstituerende møde.

Medlemmer i dagtilbudsbestyrelsen i 2020-2021:
 

Forældrerepræsentanter:
Formand: Kristina (Hobitten)
Næstformand: Jens (Rend og Hop)
Fowsiyo (Rydevænget)
Amanda (Bakken)
Anni (Himmelblå)
Iben (Vuggestuen Charlottehøj)
Kirstine (Børnehaven Charlottehøj)
Lotte (Krible Krable)
Stina (Vuggestuen Hasle)
Der er pt. ikke forældrepræsentanter fra Solen og Fjældevænget.

Medarbejderrepræsentanter:
Eva (Solen)
Søren (Fjældevænget)
Birgitte (Fjældevænget)

Ledelsesrepræsentanter:
Martin (pædagogisk leder Rydevænget og souschef i dagtilbuddet)
Kristine (dagtilbudsleder)

Mødedatoer i bestyrelsen 2020-2021:
Tirsdag den 6. oktober 19.00-21.30
Onsdag den 18. november 19.00-21.30
Mandag den 25. januar 19.00-21.30
Torsdag den 18. marts 19.00-21.30
Onsdag den 2. juni 19.00-21.30
Tirsdag den 17. august 19.00-21.30