BørneIntra v2.19

Velkommen til Dagtilbud Hasle

Skiftende billeder

Dagtilbud Hasle består af 11 afdelinger, heraf 3 vuggestuer, 1 børnehave og 7 integrerede institutioner.

0-3 års institutioner:
Vuggestuen Charlottehøj
Vuggestuen Hasle
Vuggestuen Krible Krable

3-6 års institutioner:
Børnehaven Charlottehøj

 

0-6 års institutioner:
Børnehuset Bakken
Børnehuset Fjældevænget
Børnehuset Hobbitten
Børnehuset Rydevænget
Børnehuset Snogebæksvej
Den integrerede institution Solen
Idrætsinstitutionen Rend og Hop

 

Du kan se kontaktinformationer til afdelingerne her 

 

I samarbejde med bestyrelsen har ledelsen og medarbejderne udarbejdet en velkomstpjece for Dagtilbud Hasle.

I dagtilbuddets velkomstpjece kan I finde information om de overordnende rammer, retningslinjer og grundlaget for vores arbejde, som er gældende for alle afdelinger i dagtilbuddet.
 

Hver afdeling har derudover i samarbejde med forældrerådene udarbejdet en lille pjece, der beskriver de rammer og retningslinjer, der er gældende for den enkelte afdeling. Pjecerne findes på de enkelte afdelingers hjemmeside eller kan ses her.

 

 


 

Seneste nyhed...

Den nye dagtilbudsbestyrelse

Den nye dagtilbudsbestyrelse havde sit konstituerende møde 10. oktober.

Bestyrelsen i dagtilbuddet består af:

Forældrerepræsentanter:
Kristina fra Hobbitten - genvalgt som formand
Jens fra Rend og Hop - valgt som næstformand
Amanda fra Bakken
Katrine fra Vuggestuen Hasle
Sanne fra Børnehaven Charlottehøj
Niklas fra Vuggestuen Charlottehøj
Lone fra Krible Krable
Hanin fra Solen

Der er pt. ikke bestyrelsesrepræsentanter fra Rydevænget, Fjældevænget og Snogebæksvej.

Medarbejderrepræsentanter:
Eva fra Solen
Mette fra Vuggestuen Hasle
Line fra Hobbitten

Ledelsesrepræsentanter:
Martin (souschef i dagtilbuddet og pædagogisk leder i Rydevænget)
Kristine (dagtilbudsleder)

Bestyrelsen holder sit næste møde 28. november.